Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Kommunledningens seminarium 2024 hölls på Logomo i Åbo Bild: Vesa-Matti Väärä.
14.5.2024 15:48
Nyhet

Nästan 10 000 företagare har svarat – kommunerna får beröm för sina företagstjänster men kritik för den offentliga upphandlingen

Företagare i Kust-Österbotten är nöjda med hur kommunerna beaktar och möjliggör företagande i regionen. Det framgår ur den senaste Kommunbarometern 2024, som utförs vartannat år och vars resultat publicerades på tisdagen. Till Kust-Österbottens Företagares (KÖF) verksamhetsområde hör sju lokalföreningar, från Korsnäs i söder till Nykarleby i norr.

Hos företagarföreningen samarbetar man kontinuerligt med regionens kommuner i olika sammanhang. Regiondirektör Maija Aarnio noterar, att Kommunbarometerns resultat kommer att användas som ett verktyg för att utveckla samarbetet.

– Barometern ger viktig information om många olika aspekter ur företagarens synvinkel och ger oss möjlighet att diskutera samarbetet mellan kommun och företagsliv på en djupare nivå. Vi kan identifiera och prioritera vilka saker som bör utvecklas, för att genom aktiv dialog och målmedvetet samarbete med kommunerna skapa förutsättningar för tillväxt, säger Aarnio.

– Inom vår region fick vi ett genomsnitt på litet över 3, vilket placerar vår region i mellanskiktet, nationellt sett. Vi ligger något under det nationella medelvärdet, som blev 3,13. Vi summerar undersökningen så, att företagarna i vår region är nöjda, men det finns utrymme för förbättring, säger KÖFs styrelseordförande Magnus Sundell.

Ett företagsinriktat kommunalt beslutsfattande är den absolut viktigaste delen av näringslivspolitiken, tycker företagarna. Enligt Petri Salminen, ordförande för Företagarna i Finland, ska förhållandet mellan kommunerna och företagarna fungera friktionsfritt. Företagarnas framgång möjliggör en sund ekonomi, en rimlig beskattning och bra service för kommuninvånarna. För många företagare är kommunen en närstående partner.

– Båda behöver varandra för att kunna vara framgångsrika. Ett genuint samarbete och en förståelse för företagarnas verksamhet och behov skapar förutsättningar för bättre service och företagsinvesteringar, säger Salminen.

Harri Jaskari, näringspolitisk direktör på Företagarna i Finland, är orolig över företagens dåliga vitsord för kommunernas sätt att hantera offentliga upphandlingar.

– Beror det på att kommunerna och välfärdsområdena i allt större utsträckning har upphandlat tjänster utan att be om anbud från sina egna företag? I så fall har kommunerna inte förstått sin roll som plattform för företagande, konstaterar Jaskari.

Läs mera om kommunernas resultat

De regionala och kommunspecifika resultaten av svaren från nästan 10 000 företagare offentliggjordes den 14 maj på kommunledningens seminarium i Åbo. Du hittar de regionala och kommunala resultaten på yrittajat.fi/kuntabarometri.