Ny företagarförening i Nykarleby

En grupp företagare i Nykarleby grundar en ny företagarförening. Den nya föreningen inleder sin verksamhet under vårvintern. Ambitionen är att erbjuda nejdens företagare en plattform för nya nätverk och ett forum där företagarnas synpunkter kan samlas och förmedlas vidare.

Den nya föreningen ansluter sig till Kust-Österbottens Företagare och blir då också en del av Företagarna i Finland. Regionorganisationen Kust-Österbottens Företagare, som grundades år 2005, har hittills verkat utan en lokalförening i Nykarleby.

Nina Tiittanen är tilltänkt ordförande

Företagaren Nina Tiittanen, som driver Nykarleby Fastighetsservice och har en nära kontakt med många företagare i nejden, är tilltänkt som den nya föreningens ordförande.

– För mig bygger ett bra företagsklimat på kommunikation. För att kunna förverkliga det behövs utrymme för företagare att kunna lyfta och diskutera problem de stöter på i sina verksamheter. Vi som lokalförening kan ta snacket på lokala, Kust-Österbottens Företagare på det regionala och Företagarna i Finland på det nationella planet, säger Nina.

Hon hoppas att lokalföreningen ska stärka samarbetet mellan företagarna, kommunen och de existerande föreningarna.

– Viktigt är att vi som lokalförening inte jobbar emot kommunen, vi jobbar med dem. Det är då vi blir starka! Då det gäller evenemang ingår det i planerna att samarbeta med de existerande föreningarna Nykarleby Företagare och NIC, konstaterar Nina.

En kväll på Juthbacka utgör startskottet

Kust-Österbottens Företagare ordnar en kväll i företagsamhetens och hållbarhetens tecken på Juthbacka i Nykarleby onsdagen den 15 februari.

Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens Företagare, inleder med att berätta hur Företagarna i Finlands organisation är uppbyggd med fokus på lokalföreningarnas roll.

Nykarlebys stadsdirektör Martin Norrgård ger sin syn på samarbetet mellan kommunen och lokalföreningen. Näringslivskoordinator Johanna Långskog berättar kort om hur samarbetet är uppbyggt i Korsholm.

Nina Tiittanen och övriga tilltänkta styrelsemedlemmar presenterar sig och sina tankar om den nya föreningen.

– Under det första mötet vill vi höra företagarnas önskemål och tankar om föreningens kommande verksamhet och ambitionsnivå. Nästa steg är att välkomna kommunens företagare in i föreningen. Vår målsättning att så många som möjligt ska ansluta sig, slår Nina fast.

Något namn på föreningen finns ännu inte. Det blir något för medlemmarna att besluta, förklarar Nina.

Efter företagardiskussionen fortsätter kvällen med en hållbarhetsdel. Se hela programmet här!

Tilläggsuppgifter:

Nina Tiittanen, Nykarleby Fastighetsservice, tfn: 050-589 2515, e-post: nina@nykfas.fi

Hippi Hovi, Kust-Österbottens Företagare, tfn: 050-551 3995. e-post: hippi.hovi@yrittajat.fi