1.2.2022 12:07
Nyhet

Regeringens proposition: Ett tillförlitligt testresultat räcker för dagpenning för smittsam sjukdom – ”Propositionen är mycket bra”

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen enligt vilken arbetstagare och företagare har rätt att få dagpenning för smittsam sjukdom även utgående från ett tillförlitligt positivt testresultat, utan karantänsbeslut. Ett hemtest är dock inte tillräckligt, ett laboratorieverifierat PCR-test eller antigentest krävs. 

Om lagen träder i kraft krävs alltså inte längre ett beslut av den smittskyddsansvariga läkaren i kommunen eller sjukvårdsdistriktet. Regeringen förslår vidare att den retroaktiva ansökningstiden för dagpenning vid smittsam sjukdom förlängs från nuvarande 2 månader till 6 månader.

– Propositionen är mycket bra. Vi anser att det är särskilt viktigt att vilken läkare som helst genom intyg kan möjliggöra erhållande av dagpenning för smittsam sjukdom efter ett tillförlitligt positivt testresultat. Detta var vårt förslag, säger Företagarnas chef för arbetsmarknadsfrågor Harri Hellsten, som deltog i beredningen.

De föreslagna ändringarna ska träda i kraft så fort som möjligt, men tillämpas redan från och med den 1.1.2022. 

– Det ska säkerställas att en läkare kan skriva ett utlåtande för dagpenning för smittsamma sjukdomar även för personer som fått ett positivt testresultat i början av året, innan den här nya bestämmelsen var känd. På så sätt utelämnas ingen som är berättigad till förmånen, säger Hellsten.

Dagpenningen för smittsam sjukdom ersätter helt inkomstbortfall vid arbetsfrånvaro. 

– Om arbetsgivaren har betalat lön åt arbetstagaren under frånvarotiden betalas dagpenning för smittsam sjukdom till arbetsgivaren. Då behöver inte heller den enskilda arbetsgivaren stå för lönekostnaden, säger Hellsten.

Frågan har väckt oro och förvirring bland företagare då kommunerna i huvudstadsregionen och Nyland meddelade att de slopar besluten om isolering som varit ett krav för  dagpenning för smittsam sjukdom. En övergång till normal sjukfrånvaropraxis skulle ha lett till att företagarna får betala kostnaderna för epidemin.

Läs mer (på finska) Tartuntatautipäiväraha poistuu ja Uudellamaalla palataan normaaleihin sairauslomakäytäntöihin – kulut kaatuvat työnantajien maksettaviksi

Läs också (på finska) Tartuntatautipäivärahan loppuminen saa helsinkiläisyrittäjältä haukut – ”Päätöksiä ja suosituksia jaetaan suut vaahdossa miettimättä, millä ne kustannetaan”

Dagpenning för smittsam sjukdom grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten

Hellsten påpekar dessutom att företagarens dagpenning för smittsam sjukdom fastställs enligt den gällande FöPL-arbetsinkomsten.

– Företagaren ska se till att FöPL-arbetsinkomsten är på rätt nivå och motsvarar värdet på företagarens arbetsinsats. Då är även andra socialskyddsförmåner som dagpenningen för smittsam sjukdom på rätt nivå i förhållande till företagarens arbetsinkomst, säger han.

Företagarna i Finland har även föreslagit att sjukdagpenningens självrisktid temporärt ska förkortas till en dag. På så sätt kompenseras arbetsgivarna för sjukfrånvarokostnaderna till följd av pandemin. 

– Om arbetstagaren inte får dagpenning för smittsam sjukdom får inte arbetsgivaren någon ersättning för lönekostnaderna de tio första dagarna. Det är inte rätt att kostnaderna faller på de enskilda arbetsgivarna, säger Hellsten.