Läroanstalter och högskolor

Samarbete ger kraft!

Genom samarbetet med våra utbildningspartner kan vi främja företagarnas kompetens och välmående i regionen.

Målen med utbildningssamarbetet

Målet med samarbetet med de olika läroanstalterna och högskolorna är att påverka regionens utbildningsutbud så att det på bästa möjliga sätt svarar på de behov företagarna har. Samarbetet kan innebära företagarrepresentation i läroanstalternas beslutande organ, men också konkret samarbete och roll som delarrangör i olika projekt.

Vill du inleda utbildningssamarbete med Egentliga Finlands Företagare?

Egentliga Finlands Företagare erbjuder sin expertis och sina nätverk till läroanstalters och högskolors förfogande. Genom oss får er organisation/ert projekt viktig insyn och förståelse i företagsamhet, företagarpedagogik och regionens företag. Företagarorganisationen erbjuder sina samarbetspartner också de rätta kommunikationskanalerna för att nå företagarmålgrupper.

Nya utbildnings- och projektsamarbeten genomgår en utvärdering. Med detta vill vi försäkra oss om att samarbetet främjar vår organisations strategiska mål och att våra resurser styrs till projekt som är till nytta för vår medlemskår.

I utvärderingen går vi igenom bl.a.

  • Syftet och målsättningarna med partnerskapet/projektet samt hur de passar in med målsättningarna Egentliga Finlands Företagare har; företagarnas kompetensutveckling i regionen
  • Stöder projektet organisationens verksamhetsplan och årets tyngdpunktsområden.
  • Tillbringar samarbetet nytta för företagarnas intressebevakning.
  • Vilken är samarbetets målgrupp och kan man under samarbetet nå nya målgrupper.
  • Delar samarbetsparten samma värderingar med företagarorganisationen.
  • Hurdan resursfördelning kräver samarbetet av Egentliga Finlands Företagare och hämtar det tilläggsresurser till organisationen.
  • Vilka skyldigheter och uppgifter får företagarorganisationen genom samarbetet.
  • Hur långt samarbete det handlar om.
  • Vilken inverkan samarbetet har och vilka resultat kan vi förvänta oss.
Pågående projekt

Pågående projekt

Bekanta dig med våra pågående projekt.

Tilläggsuppgifter om samarbete med Egentliga Finlands Företagare

Johanna Vainio

chef för utbildnings- och kompetensärenden
Egentliga Finlands Företagare