Söckenhelger 2023

Söckenhelgerna och ersättningen under dessa bestäms på basis av kollektivavtalet. Söckenhelgernas inverkan på arbetstiden och de ersättningar som betalas för dem ska kontrolleras i den egna branschens kollektivavtal.

Söckenhelg är en allmän helgdag som inte inträffar på en söndag. Enligt lagen är självständighetsdagen den enda lediga dagen med lön, ifall den hade varit en normal arbetsdag för den anställda. Huruvida lön betalas på en söckenhelg bestäms i kollektivavtalen, och enligt de flesta av dem ska ersättning betalas till den anställda på grund av att söckenhelgen gör arbetsveckan kortare.

Dessutom kan t.ex. det konkurrenskraftsavtal som ingicks 2016 samt kollektivavtalsöverenskommelser som ingåtts efter det innehålla bestämmelser om en förlängning av arbetstiden, som i en del kollektivavtal innebär förändringar i bestämmelserna om söckenhelger. I vissa fall kan arbetstiden förlängas så att söckenhelger ändras till normala arbetsdagar.

Kontrollera söckenhelgerna och hur de ersätts i kollektivavtalet för din bransch. I alla branscher betraktas inte samma dagar som söckenhelger.

Söckenhelger 2023

6.1.(fredag)Trettondag jul
7.4.(fredag)Långfredag
10.4.(måndag)Annandag påsk
18.5.(torsdag)Kristi himmelsfärdsdag
23.6(fredag)Midsommarafton (informell)
24.6.(lördag)Midsommardagen
4.11.(lördag)Alla helgons dag
6.12.(onsdag)Finlands självständighetsdag
25.12.(måndag)Juldagen
26.12.(tisdag)Annandag jul

Utnyttja dina medlemsförmåner

Inkvarterings- och mötestjänster

Boende och möten Scandic -kedjan

Inkvarterings- och mötestjänster

Inkvarterings- och konferenstjänster GreenStar

Handelns kollektivavtal och systemet för årsledighet

Det lönar sig alltid att kontrollera söckenhelgernas inverkan på arbetstiden och de ersättningar som betalas för dem i kollektivavtalet. 

I början av 2017 övergick handeln från det tidigare söckenhelgssystemet till ett system med årsledighet. I det nya systemet förkortar söckenhelgerna inte arbetstiden och ingen ersättning för arbetstidens förkortning betalas heller ut för dem. Om den anställda arbetar på en helgdag, betalas det dubbellön för de utförda arbetstimmarna.

I stället för den tidigare använda förkortningen av arbetstiden gällande söckenhelger förtjänar de anställda i fortsättningen årsledighet mot de utförda arbetstimmarna. Deras värde är det samma för alla.

Alternativet är en förlängning av veckoarbetstiden till 38 timmar per vecka

Om det på arbetsplatsen tillsammans konstateras att årsledighetssystemet är för komplicerat, kan man gemensamt komma överens om att det gamla söckehelgssystemet alltjämt tillämpas. I detta fall höjs den regelbundna arbetstiden för en anställd från 37,5 timmar till 38 timmar och en söckenhelg förkortar arbetstiden med 7,6 timmar i stället för 7,5 timmar i enlighet med kollektivavtalet. Avtalet är i kraft ett kalenderår åt gången. Förlängningen av veckoarbetstiden lämpar sig till exempel för företag som i huvudsak har heltidsanställda.

Bevarande av söckenhelgssystemet

Enligt handelns kollektivavtal är det möjligt att komma överens om att systemet med årsledighet inte tillämpas på företaget eller en del av företaget. Då tillämpas bestämmelserna om det gamla söckenhelgssystemet istället. Avtalet om tillämpande av söckenhelgssystemet är alltid i kraft minst ett kalenderår och arbetstidssystemet kan inte bytas ut under kalenderåret. Angående avtalets längd och uppsägning följs bestämmelserna i kollektivavtalet.

I turism- och restaurangbranschen gäller årsledighetssystemet

Även i kollektivavtalet för turism- och restaurangbranschen används det s.k. systemet med årsledighet, i vilket förtjänandet av årsledighetsdagar med lön enbart baserar sig på de utförda arbetstimmarna under ett kalenderår. Det att man arbetat under en vecka med en söckenhelg har inte längre någon betydelse. Systemet har varit i kraft sedan början av 2017.