RIKSOMFATTANDE MEDLEMSFÖRMÅNER 2017

Som medlem i Företagarna i Finland får du många ekonomiska förmåner.

Ny medlemsförmån

Eazybreak beviljar medlemmar i Företagarna i Finland upp till 60 procents rabatt på mobilappen för anställningsförmåner som arbetsgivarna erbjuder. Med hjälp av appen är det lätt att använda och administrera elektroniska lunchsedlar, motions- och kultursedlar samt arbetsreseförmåner

» Bekanta dig med nya medlemsförmånet


Så här får du förmånerna

  • För att få förmånen skall du har ett giltigt medlemskort av Företagarna i Finland, med ditt medlemsnummer
  • Uppvisa alltid kortet på begäran.
  • Medlemsnumret skall alltid anges i samband med förmånen om den frågas.
  • Vid behov skall du också använda förmånsgivarens produktkod eller reserveringsnummer.
  • Bränsleförmånerna med oljebolagets företagskreditkort, dessutom kontantrabatt från Teboil och Neste med FiF:s medlemskort.

Även regionorganisationerna erbjuder medlemsförmåner.

Ytterliga information:

Armi Murto, tel. 09 2292 2853, armi.murto@yrittajat.fi