Anställningsförhållande

Kollektivavtal

Lön och andra ersättningar

Lönen bestäms oftast enligt ett allmänt bindande kollektivavtal. Ifall det saknas ett allmänt bindande kollektivavtal, ska arbetstagaren betalas sedvanlig och skälig lön för det arbete han eller hon utfört.

Lön och andra ersättningar

Arbetstid

Arbetstidslagen föreskriver hur arbetstiden bestäms och regleras. Arbetstidslagen tillämpas i princip på allt arbete som utförs i arbets- och tjänsteförhållanden. Därtill kan arbetstiden vara överenskommen i kollektivavtal eller lokalt genom arbetstidsarrangemang.

Arbetstid

Semestrar, ledigheter och frånvaron

Semester och sjukledighet är de vanligaste orsakerna till arbetstagarens frånvaro från arbetet.

Semestrar, ledigheter och frånvaron

När situationen förändras

Företagets ekonomi, förändringar på arbetsplatsen och de anställdas livssituationer kan leda till förändringsbehov i arbetsavtal eller arbetsvillkor.

I det här avsnittet:

Samarbetslagen

Arbetsgivarens minneslista

Nertill kan du läsa om dina skyldigheter som arbetsgivare när du anställer den första arbetaren, samt när du har 10, 20 och 30 anställda.