Våra mål

Suomen Yrittäjien pitkän aikavälin yhteiskuntavaikuttamisen tavoitteet on koottu järjestön tavoiteohjelmiin.