Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivarens skyldigheter

Fint att ditt företag växer! När du anställer mer personal ökar dina skyldigheter som arbetsgivare. Nertill kan du läsa om dina skyldigheter som arbetsgivare när du anställer den första arbetaren, samt när du har 10, 20 och 30 anställda.

Arbetsgivaravgifter och försäkringar

Arbetsgivaravgifterna är arbetsgivarens obligatoriska lönebikostnader. Försäkringsavgifternas belopp eller betalningsskyldigheten kan påverkas av arbetstagarens ålder, anställningsförhållandets längd eller lönebeloppet.

Läs mer om obligatoriska arbetsgivaravgifter och villkoren för dessa.

 

Företagshälsovård

Arbetsgivaren är skyldig att ordna förebyggande företagshälsovård för sina arbetstagare i anställningsförhållande. I anslutning till den kan arbetsgivaren kan dessutom ordna sina anställda sjukvård på allmänläkarnivå samt andra sjuk- och hälsovårdstjänster.

Läs mer: Företagshälsovård

Jämställdhetsplan och jämlikhet

Arbetarnas lika behandling och jämlikheten på arbetsplatsen är viktiga för att arbetsklimatet ska vara bra. Detta påverkar också företagets framgång. Vi har nedan samlat några råd för upprättandet av företagets jämställdhetsplan.

Läs mer: Jämställdhetsplan och jämlikhet

Säkerhet på arbetsplatsen och arbetarskydd

Arbetarskyddet förbättrar arbetstagarnas säkerhet, hälsa och arbetsförmåga. Syftet är att förebygga olycksfall i arbetet, men för hälsan, sjukdomar och skador. Arbetarskyddslagen definierar skyldigheterna som gäller arbetsgivaren, arbetstagaren och andra personer vars verksamhet inverkar på säkerheten på arbetsplatsen.

Läs mer: Säkerhet på arbetsplatsen och arbetarskydd

Arbetstagarens rättigheter och integritetsskydd

På denna sida behandlar vi arbetstagarens rättigheter i arbetsförhållandet, i synnerhet ur integritetsskyddets perspektiv. När arbetsgivaren och arbetstagaren har en tydlig uppfattning om de olika rättigheterna och skyldigheterna, skapas en bra grund för samverkan.

Läs mer: Arbetstagarens rättigheter och integritetsskydd

Inkomstregistret

Arbetsgivaren anmäler löneuppgifterna till ett centralt inkomstregister för olika myndigheters behov.

Läs mer: Inkomstregistret

Lagstiftning som måste hållas tillgänglig

Lagen kräver att arbetsgivaren håller ett flertal lagar som reglerar arbetslivet tillgängliga på arbetsplatsen. Syftet är att se till att arbetstagarna, om de vill, enkelt och på ett ställe har till-gång till all samlad väsentlig lagstiftning som gäller arbetslivet.

Läs mer: Lagstiftning som måste hållas tillgänglig

Arbeten som kräver tillstånd och andra situationer som kräver undantag

Vissa arbeten kräver tillstånd eller anmälan till arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskyddsmyndigheten fungerar därtill som tillsynsmyndighet för arbetarskyddet.

Läs mer: Arbeten som kräver tillstånd och andra situationer som kräver undantag

Inte medlem än? Kom med i Företagarna.

Som medlem i Företagarna får du gratis juridisk rådgivning och värdefulla medlemsförmåner!

Bli medlem