Nätverkens ledningsgrupper

Företagarna i Finland har olika nätverk som förenar företagare över hela landet för att dela nya idéer och aktiviteter. Nätverket är en utmärkt väg för alla som verkligen vill göra en konkret inverkan inom och utanför den största och mest inflytelserika företagarorganisationen i Finland.


LEDNINGSGRUPPEN FÖR DEN KREATIVA SEKTORNS NÄTVERK

 Företagarna i Finland har som mål att stärka den kreativa sektorns verksamhetsbetingelser och ställning i samhället. Ledningsgruppens uppgift är att sätta i gång nätverksbildningen mellan företagare i den kreativa sektorn inom organisationen och att lyfta fram frågor som berör den kreativa sektorns företagare på den samhälleliga intressebevakningens agenda

Ordförande

Sami Alasimi, Team SimiSami Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Tuuli Elina Andersen, Maikki Media, Pirkanmaan Yrittäjät
Juuso Enala, Mainostoimisto Hansdotter, Akavalaiset Yrittäjät AKY
Hannu Lehtinen, Illuusio Suunnittelu Oy, Kymen Yrittäjät
Heini Merkkiniemi, New Beat, Helsingin Yrittäjät
Anna Moilanen, Open Flower Oy, Helsingin Yrittäjät
Heikki Närvänen, Amazing City Oy, Pirkanmaan Yrittäjät
Aino Papinniemi, Aatelma Oy, Helsingin Yrittäjät
Veli Tapani Purontaka, Kokko-Viihde Oy, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Jussi Riikonen, Videcam Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Sampsa Toivonen, Apollo Photo Oy, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät

Ansvarsperson på förbundskontoret
Nätverkschef Sari Laitinen

Styrelsens ansvarsperson
Perttu Kouvolainen, Pohjois-Karjala


LEDNINGSGRUPPEN FÖR NÄTVERKET FÖR INVANDRARFÖRETAGARE

Ledningsgruppen för nätverket för invandrarföretagare har till uppgift att främja invandrarföretagarnas ställning i Finland och att sätta i gång nätverkets aktiviteter runtom i landet. Ett viktigt mål är att komma på olika sätt att förmedla information om Företagarna i Finland i invandrarnätverken så att allt fler invandrare får stöd av oss i sin verksamhet som företagare.

Ordförande

Nada Bellam, Nada Bellam, Helsingin Yrittäjät
Jaana Gummerus, Elinvoima 10, Helsingin Yrittäjät
Faisa Egge, Amanihoiva kotihoito Oy, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Kingsley Ify, Springboard Afro-Nordic Business Platform, Helsingin Yrittäjät
Granger Simmons, Simmons Foods Oy, Varsinais-Suomen Yrittäjät
Kristina Veleslavova, CodeLine Oy, Uudenmaan Yrittäjät
Josephine Atanga, Jehom Driving School, Helsingin Yrittäjät
Ali Giray, Arife Oy, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Cyrus Jebraeil, Polaris Kielipalvelut Oy, Lapin Yrittäjät
Adam Zaghloul, Cleanq, Helsingin Yrittäjät
Dan Wang, Nordic Green Lifestyle Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Ansvarsperson på förbundskontoret
Nätverkschef Sari Laitinen

Styrelsens ansvarsperson
Ulrika Larpes, Suomen Yrittäjänaiset ry


LEDNINGSGRUPPEN FÖR UNGA FÖRETAGARES NÄTVERK

Ledningsgruppen för unga företagares nätverk har uppgiften att med stöd av centralförbundet utveckla verksamheten som riktas till unga företagare. Syftet är att göra all verksamhet och alla tjänster som erbjuds av organisationen intressanta även för de unga och att småningom nå ett läge där all verksamhet intresserar personer i alla åldrar. 

Ordförande

Atte Hartikainen, Aten Apu, Savon Yrittäjät
Emma Iivonen, ES Palvelut Oy / Suomen yrittäjäturva Oy, Hämeen Yrittäjät
Jasse Mertaranta, Mertaranta & SilénProduction Oy, Kymen Yrittäjät
Jaakko Sahimaa, Better Work Consulting / BW Productions Oy, Helsingin Yrittäjät
Anton Sutinen, Anton auttaa, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Anni Toikka, Kukkalinja Oy, Kymen Yrittäjät
Mika Hippeläinen, MKH Rakennustarvike Oy, Pirkanmaan Yrittäjät
Tiia Keskinen, Vantaan Tulkkikeskus Oy, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Anu Kuivaniemi, A.K. Prokkisfirma Oy, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Kati Pasto, Insinööritoimisto Pasto Ky, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Sebastian Stenfors, Stenfors Oy, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät

Ansvarsperson på förbundskontoret
Nätverkschef Sari Laitinen

Styrelsens ansvarsperson
Jenni Parpala, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry


LEDNINGSGRUPPEN FÖR SVENSKSPRÅKIGA NÄTVERKET

Det svenskspråkiga nätverket förbinder svensktalande företagare runt om i landet från olika branscher och storlekar. Syftet med nätverket är att främja och utveckla organisationens svenskspråkiga medlemskapstjänster och att stärka nätverken mellan svensktalande företagare. Det är viktigt att medlemmarna i styrgruppen har eller skapar bra kontakter inom egna regionalföreningen och/eller lokalföreningarna.  

Ordförande

Annika Dahlvik, Hälls Garage Oy, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Tom Stenmark, Jubilo Oy,Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Martin Andersson, DESIDERATA Oy, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Janine Henriksson-Wiberg, Nostokuljetus He-Wi Oy, Uudenmaan Yrittäjät
Heidi Kivilompolo, Lindell Flowers Oy Ab, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Hippi Hovi, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät
Anton Salmi, Hammerglass Finland, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät

Sekreterare
Sakkunnig inom näringslivspolitik Henrik Wickström

Styrelsens ansvarsperson
Ulrika Larpes, Finlands Företagarkvinnor,


LEDNINGSGRUPPEN FÖR ENSAMFÖRETAGARNÄTVERKET 

Syftet med nätverket är att fungera som stöd för intressebevakningen i frågor som är viktiga för ensamföretagare. Nätverket har därtill en central roll i utvecklingen av den regionala ensamföretagarverksamheten. Nätverket fungerar också som en viktig kommunikationskanal genom vilken den största företagargruppens röst hörs i hela landet.   

Ordförande

Juha Hentula, JH Tukku, Etelä-Karjalan Yrittäjät
Krista-Carola Mäkinen, Koulutettu hieroja Krista-Carola Mäkinen, Satakunnan Yrittäjät
Kirsi Paldanius, Sepontytär Oy,Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Jarno Vuorinen, Kuvavuorinen, Lapin Yrittäjät
Anne Äikäs, Tmi Vaatturi Anne Äikäs, Pirkanmaan Yrittäjät
Ismo Eerola, HyväSikala xo oy, Päijät-Hämeen Yrittäjät
Satu Hirvonen, Parturi-Kampaamo Toivetukka tmi, Pohjois-Karjalan Yrittäjät
Esko Katila, Nestekaasu- ja vaunuhuolto T:mi E.Katila, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät
Päivi Peltomaa, Lymfa- ja sairaanhoitopalvelu, Helsinki/Akavalaiset Yrittäjät AKY
Petra Pulkkinen, Opineo Oy, Hämeen Yrittäjät
Mari Ståhls, mari’s ompelupalvelu, Uudenmaan Yrittäjät

Ansvarsperson på förbundskontoret
Branschchef Mika Hämeenniemi

Styrelsens ansvarsperson
Jukka Hurrila, Satakunnan Yrittäjät ry