Nätverkens ledningsgrupper

Företagarna i Finland har olika nätverk som förenar företagare över hela landet för att dela nya idéer och aktiviteter. Nätverket är en utmärkt väg för alla som verkligen vill göra en konkret inverkan inom och utanför den största och mest inflytelserika företagarorganisationen i Finland.


LEDNINGSGRUPPEN FÖR DEN KREATIVA SEKTORNS NÄTVERK

 Företagarna i Finland har som mål att stärka den kreativa sektorns verksamhetsbetingelser och ställning i samhället. Ledningsgruppens uppgift är att sätta i gång nätverksbildningen mellan företagare i den kreativa sektorn inom organisationen och att lyfta fram frågor som berör den kreativa sektorns företagare på den samhälleliga intressebevakningens agenda

Ordförande


LEDNINGSGRUPPEN FÖR NÄTVERKET FÖR INVANDRARFÖRETAGARE

Ledningsgruppen för nätverket för invandrarföretagare har till uppgift att främja invandrarföretagarnas ställning i Finland och att sätta i gång nätverkets aktiviteter runtom i landet. Ett viktigt mål är att komma på olika sätt att förmedla information om Företagarna i Finland i invandrarnätverken så att allt fler invandrare får stöd av oss i sin verksamhet som företagare.

Ordförande


LEDNINGSGRUPPEN FÖR UNGA FÖRETAGARES NÄTVERK

Ledningsgruppen för unga företagares nätverk har uppgiften att med stöd av centralförbundet utveckla verksamheten som riktas till unga företagare. Syftet är att göra all verksamhet och alla tjänster som erbjuds av organisationen intressanta även för de unga och att småningom nå ett läge där all verksamhet intresserar personer i alla åldrar. 

Ordförande


LEDNINGSGRUPPEN FÖR SVENSKSPRÅKIGA NÄTVERKET

Det svenskspråkiga nätverket förbinder svensktalande företagare runt om i landet från olika branscher och storlekar. Syftet med nätverket är att främja och utveckla organisationens svenskspråkiga medlemskapstjänster och att stärka nätverken mellan svensktalande företagare. Det är viktigt att medlemmarna i styrgruppen har eller skapar bra kontakter inom egna regionalföreningen och/eller lokalföreningarna.  

Ordförande

Annika Dahlvik, Hälls Garage Oy, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Tom Stenmark, Jubilo Oy,Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Martin Andersson, DESIDERATA Oy, Pääkaupunkiseudun Yrittäjät
Janine Henriksson-Wiberg, Nostokuljetus He-Wi Oy, Uudenmaan Yrittäjät
Heidi Kivilompolo, Lindell Flowers Oy Ab, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
Hippi Hovi, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät
Anton Salmi, Hammerglass Finland, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät

Sekreterare
Sakkunnig inom näringslivspolitik Henrik Wickström

Styrelsens ansvarsperson
Andreas Ogård, Erikoiskaupan Liitto Etu ry.


LEDNINGSGRUPPEN FÖR ENSAMFÖRETAGARNÄTVERKET 

Syftet med nätverket är att fungera som stöd för intressebevakningen i frågor som är viktiga för ensamföretagare. Nätverket har därtill en central roll i utvecklingen av den regionala ensamföretagarverksamheten. Nätverket fungerar också som en viktig kommunikationskanal genom vilken den största företagargruppens röst hörs i hela landet.   

Ordförande