Näringspolitik och konkurrens

Företagarna i Finland utvecklar näringspolitiken med målsättningen att

  • stärka en företagsvänlig näringspolitik och regional utveckling i kommunerna, i landskapen och nationellt
  • att stärka mångproducentmodellen i produktionen av den offentliga sektorns tjänster, i synnerhet inom social- och hälsovårdstjänster
  • förbättra SME-företagens förutsättningar vid offentlig upphandling.

Genom lokalföreningarna representeras Företagarna i Finland i nästan varje kommun i landet. De 20 regionföreningarna är naturliga samarbetspartners för de framtida landskapen.

Vårt mål är att varje kommun och landskap har en öppen och fortgående dialog med företagarna. Målet är att man tar hänsyn till företagandet både i det strategiska tänkandet och i vardagens arbete samt i beslutsfattandet.

Du hittar konkreta redskap för en företagarvänlig näringspolitik, för mångproducentmodellen och god upphandling här: