Elinkeinopolitiikka

Suomen Yrittäjien tavoitteet elinkeinopolitiikan kehittämisessä ovat:

  • yrittäjämyönteisen elinkeinopolitiikan ja aluekehittämisen vahvistaminen kunnissa, maakunnissa ja valtakunnallisesti
  • monituottajamallin vahvistaminen julkisen sektorin palvelutuotannossa, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa
  • pk-yritysten mahdollisuuksien parantaminen julkisissa hankinnoissa.

Yrittäjät on paikallisyhdistysten kautta läsnä lähes jokaisessa Suomen kunnassa. 20 aluejärjestöä ovat luonteva yhteistyökumppani tuleville maakunnille.

Tavoitteemme on, että jokaisessa kunnassa ja maakunnassa käydään avointa ja jatkuvaa vuoropuhelua yrittäjien kanssa. Tavoite on, että yrittäjyys on huomioitu sekä strategiassa että arjen työssä ja päätöksissä.

Konkreettisia työkaluja yrittäjämyönteiseen elinkeinopolitiikkaan, monituottajamalliin ja hyviin hankintoihin löytyy www.yrittajat.fi/kunta.

Eduskuntavaalit 2023: Reilun kilpailun ja sujuvan yrittäjyyden uudistamisohjelma

Avataan julkisen sektorin ostot reilulle kilpailulle. Esimerkiksi julkiset hankinnat on toteutettava siten, että pk-yritykset pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Lisäksi yritysten byrokratiassa on edelleen karsimisen varaa.