Därför är lagförslaget om yrkesdiesel brådskande: Organisationerna ger tid till slutet av november

SKAL, som representerar transport- och logistikbranschen, Företagarna i Finland och Centralhandelskammaren, kräver ett lagförslag om yrkesdiesel under hösten.

Priset på diesel har stigit med cirka 20 cent per liter under den senaste tiden. Organisationerna riktar blicken mot regeringen.

– Om man vill att den nuvarande riksdagen ska hinna behandla lagen om yrkesdiesel börjar det vara brådskande med regeringens proposition. I praktiken är det bara några veckor kvar, säger Företagarna i Finlands sakkunnige inom trafikpolitik Emma-Stina Vehmanen.

Hon betonar att transportbranschens situation försvåras ytterligare då bränslet blir dyrare.

Organisationerna kräver att regeringens proposition kommer inom november. Lagstiftningen om distributionsskyldigheten är under beredning i riksdagen och den medför ytterligare press på ibruktagandet av yrkesdiesel. Enligt förslaget ska distributionsskyldigheten som påverkar priset på bränsle fortfarande beräknas för nästa år, men därefter höjs skyldigheten i allt snabbare takt. Vid årsskiftet 2023–2024 hotas priset stiga med upp till tiotals cent per en liter bränsle. Distributionsskyldigheten inverkar särskilt mycket på dieselbilister eftersom distributionsskyldigheten uppfylls mer med förnybar diesel.

Syftet med distributionsskyldigheten är att främja användningen av hållbara och förnybara bränslen i trafiken. Målet är att ersätta motorbensin, dieselolja och naturgas. Riksdagen behandlar som bäst propositionen vars antagande skulle höja distributionsskyldigheten till 28 procent år 2024. Därefter skärps distributionsskyldigheten så att den redan år 2030 är 24 procent.

Regeringens beredning går långsamt

Ibruktagandet av yrkesdiesel innebär skatteåterbäring för varje tankad liter för lastbilar. Det skulle sänka företagens kostnader. Vehmanen från Företagarna funderar varför beredningen av ärendet avancerat så långsamt i regeringen.

– Då bränslepriserna steg snabbt i våras understödde riksdagspartierna enhälligt ibruktagandet av yrkesdiesel. Regeringen uppgav att beredningen inleds, men av någon anledning har den gått långsamt framåt. Det är vi besvikna på.

SKALs verkställande direktör Anssi Kujala lyfter fram mer omfattande fördelar med yrkesdiesel för Finlands ekonomi.

– Diesel är fortfarande det enda bränslet som omfattande lämpar sig för största delen av transporterna. På lång sikt krävs en förändring för att bevara konkurrenskraften för den tunga trafiken. Yrkesdiesel är en lösning på detta. Den både möjliggör bevarandet av konkurrenskraften inom den inhemska transport- och logistikbranschen och förbättrar industrins konkurrenskraft i övrigt.

Enligt Kujala är det bra att påpeka att yrkesdiesel används i många EU-länder och att bränslepriserna har sänkts till följd av detta.

– Alla är medvetna om att yrkesdiesel inte löser den akuta situationen eller kostnadskrisen som uppkommit till följd av den rekordhöga bränslepriserna just nu. Det är fråga om en lösning på lång sikt.