Så här påverkar vi i kommunerna

Företagsamhet är kommunens viktigaste resurs

Företagaren skapar tjänster och sysselsättning och hämtar pengar till kommunen. Kommunen och företagen måste hålla ihop så att kommunen kan blomstra.

Företagarnas tio i topp lista för kommunala beslutsfattare

  1. Den offentliga sektorn måste bantas ner, om man vill att fler ska ta del av kakan.
  2. Det behövs dialog mellan kommunen och företagen. Det är det som kallas näringspolitik.
  3. När man gör beslut i kommunen, lönar det sig att kontrollera hur besluten inverkar på företagen.
  4. Byggverksamhet och förbindelser utgör en stark grund: snabba bygglov och planer!
  5. Kommunen drar nytta av att hjälpa företagarna: alla nödvändiga uppgifter ska kunna ges elektroniskt på ett ställe.
  6. Ökat distansarbete är ofta en möjlighet för kommunen.
  7. Offentliga upphandlingar främjar företagande: glöm inte som kommun de små företagen!
  8. Färre kommunala bolag, mer lokalt företagande!
  9. Det är värt att ta med företagen när man producerar tjänster för kommuninvånarna.
  10. Satsa på modern dagvård och utbildning, de unga förtjänar att lära sig om företagararbetet.
Kommunens upphandlingar – näringspolitikens strategiska verktyg

Kommunens upphandlingar – näringspolitikens strategiska verktyg

Kommuninvånarna, kommunerna och företagen drar alla nytta av att offentliga tjänster och upphandlingar inom kommunen möter höga kvalitetskrav och att de sköts effektivt. Sakkunniga köpare ser till att kommunen och kommuninvånarna får de bästa möjliga varor och tjänster till bästa möjliga pris. Företagarna har öppna och goda möjligheter att konkurrera om kommunsektorns inköp.

Ledande företagsamhetsfostran

Ledande företagsamhetsfostran

Vi samarbetar långsiktigt med kommuner och läroanstalter inom företagsamhetsfostran.

YES Egentliga Finland erbjuder avgiftsfri företagsamhetsfostran till utbildningspersonal. Den upprätthåller också YES Kummit-fadderverksamhet, där frivilliga företagare och arbetslivsrepresentanter samarbetar med skolor i arbetslivsfrågor.

Företagstjänsterna är företagarens närtjänst

Företagstjänsterna är företagarens närtjänst

En företagarvänlig kommun erbjuder företagartjänster i alla skeden av företagets livscykel. Det är viktigt att säkerställa att företagen känner till vilka tjänster finns till deras förfogande och att tjänsterna arrangeras på ett effektivt och kundvänligt sätt.

Blogeja kuntavaikuttamisesta