Kuntavaikuttaminen

Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara

Yrittäjä tuo palvelut, työn ja rahan kuntaan. Kunnan ja yritysten pitää vetää yhtä köyttä, jotta kunta menestyy.

Yrittäjien kymppilista kuntapäättäjille

  1. Julkista sektoria on pakko kaventaa, jos kakkua halutaan kasvattaa.
  2. Kunnan ja yritysten vuoropuhelua tarvitaan. Sitä on elinkeinopolitiikka.
  3. Kun kunnassa tehdään päätöksiä, kannattaa tarkistaa, miten ne vaikuttavat yrityksiin.
  4. Rakentaminen ja yhteydet luovat vahvan kivijalan: luvat ja kaavat nopeasti!
  5. Kunnan kannattaa auttaa yrittäjiä: vaadittavat tiedot voitava antaa sähköisesti yhdessä paikassa.
  6. Etätöiden yleistyminen on monelle kunnalle mahdollisuus.
  7. Julkisista kilpailutuksista vauhtia yrittäjyyteen: kunta muista pienet yritykset!
  8. Vähemmän kuntayhtiöitä, enemmän paikallista yrittäjyyttä!
  9. Yritykset kannattaa ottaa mukaan tuottamaan palveluita kuntalaisille.
  10. Päivähoito ja koulutus nykyaikaan, nuoret ansaitsevat oppia myös yrittäjätyöstä.
Kuntien hankinnat ovat elinkeinopolitiikan strateginen työkalu

Kuntien hankinnat ovat elinkeinopolitiikan strateginen työkalu

Julkisten palvelujen ja kuntien hankintojen järjestäminen tehokkaasti ja laadukkaasti on kuntalaisten, kuntien ja yritysten etu. Osaavat ostajat toimivat siten, että kunta ja kuntalaiset saavat parhaat mahdolliset tavarat ja palvelut parhaalla mahdollisella hinnalla. Yrittäjät puolestaan saavat avoimet ja hyvät mahdollisuudet kilpailla kuntasektorin ostoista.

Yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijyyttä

Yrittäjyyskasvatuksen edelläkävijyyttä

Pitkäjänteistä työtä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseksi tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien ja oppilaitosten kanssa.

YES Varsinais-Suomi tarjoaa yrittäjyyskasvatuksen palveluja opetushenkilöstölle maksuttomasti. Lisäksi se ylläpitää YES Kummit -yhteisöä, joka koostuu yrittäjistä ja työelämän edustajista, jotka toimivat vapaaehtoisina koulujen työelämäyhteistyössä.

Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu

Yrityspalvelut ovat yrittäjän lähipalvelu

Yrittäjämyönteinen kunta tarjoaa yrityspalveluita yrityksen kaikissa vaiheissa. Tärkeintä on varmistaa, että yritykset ovat tietoisia saatavilla olevista palveluista ja ne järjestetään tehokkaasti sekä asiakaslähtöisesti.

21.1. Tapio Haapanen

Tuotanko itse vai ostanko?