Tutkimukset

Suomen Yrittäjien tutkimustoiminnan tavoitteena on yrittäjyyden ja pk-yritysten kannalta keskeisten asioiden analysoiminen. Tutkimukset palvelevat yrittäjyystietouden levittämistä ja edunvalvontaa.

Tutkimustoiminnassa pyritään ajankohtaisuuteen. Suhdanneseurantaan tehdään Pk-yritysbarometri kaksi kertaa vuodessa.

Edunvalvonnan tueksi yrittämisen kannalta keskeisistä teemoista tehdään ohjelmalinjauksia. Suomen Yrittäjien toimintaa ohjaa pitkälti aina eduskuntavaaleja ennen tehtävä tavoiteohjelma. Alue- ja paikallistason vaikuttamisen tueksi tehdään mm. kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman työkirja ja aluekehityslinjaukset.