Ajankohtaista työnantajalle

Henkilö kirjoittaa paperille

Kilpailukieltosopimuksia koskeva muutos 1.1.2022

Työnantajan on jatkossa maksettava korvausta työntekijälle kaikista kilpailukieltosopimuksista. Tätä koskeva työsopimuslain muutos tulee voimaan 1.1.2022. Korvausvelvollisuutta sovelletaan vuoden siirtymäajan jälkeen takautuvasti myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin kilpailukieltosopimuksiin.

Kilpailukieltosopimuksia koskeva muutos 1.1.2022

Uutiset työnantajalle

21.10.2021 Uutinen

Ongelmallinen kilpailukieltolaki tulossa voimaan vuoden 2022 alusta – Työnantajien korvausvelvollisuus laajenee

Kilpailukieltosopimuksia koskevien lakien uudistus saa eduskunnan sinetin täysistunnossa lähiviikkoina. Uudistus koskee työsopimuslakia, jota muutetaan niin, että työnantajan velvollisuus maksaa kilpailukieltosopimuksesta korvausta työntekijälle laajennettaisiin koskemaan…

Koulutukset työnantajalle

Maksuton