Ajankohtaista työnantajalle

Opas työyhteisöille: Keskustellen enemmän irti digitalisaatiosta

Opas työyhteisöille: Keskustellen enemmän irti digitalisaatiosta

Onnistuminen digitalisaation hyödyntämisessä mahdollistaa merkittävät parannukset yrityksen tuottavuudessa sekä työyhteisön hyvinvoinnissa.

Paikallinen sopiminen teknologiateollisuuden uudessa työehtosopimuksessa

Teknologiateollisuuden uuden työehtosopimuksen mukaan palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti. Lisäksi työehtosopimukseen sisältyy mahdollisuus sopia paikallisesti säännöllisen työajan järjestelyistä päivä- ja kaksivuorotyössä. Myös järjestäytymättömät työnantajat voivat hyödyntää näitä paikallisen sopimisen mahdollisuuksia.

Vuoden 2022 palkkaratkaisuista on pyrittävä sopimaan 18.2.2022 mennessä. Jos paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,5 % suuruisella yleiskorotuksella 1.3.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Tarkempi ohjeistus jäsensivuilla.

> Tutustu teknologiateollisuuden tes-ohjeeseen jäsenpalvelussa

Löydä oleellinen hyötytieto ja ohjeistus jäsenpalvelusta

Työpaikkasopimisen osaamiskeskuksen tietopankki
Alakohtaiset työehtosopimukset
Asiakirjapankki
Siirry jäsenpalveluun

Koulutukset työnantajalle

Maksuton

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2022.

Yhteistoimintalakia sovelletaan yrityksissä, joissa on säännöllisesti vähintään 20 työsuhteessa olevaa työntekijää.

Tutustu yhteistoimintalakiin

Kilpailukieltosopimuksia koskeva muutos 1.1.2022

Työnantajan on jatkossa maksettava korvausta työntekijälle kaikista kilpailukieltosopimuksista. Tätä koskeva työsopimuslain muutos tulee voimaan 1.1.2022.

Kilpailukieltosopimuksia koskeva muutos 1.1.2022

Koulutustallenne: Kilpaileva toiminta ja kilpailukieltosopimukset työsuhteessa

Koulutustallenteella käsitellään työntekijän kilpailevaa toimintaa, liikesalaisuuksien suojaa, kilpailukieltosopimuksia sekä 1.1.2022 voimaan tulleita muutoksia.

Tilaa tallenne

Uutiset työnantajalle