Luontoisedut 2023

Luontoisedulla tarkoitetaan palkansaajan työstä muuna kuin rahana saamaa vastiketta työnantajalta.

Luontoisetu on työnantajan järjestämä, kustantama ja palkansaajan käyttöön luovuttama hyödyke eli tavara tai palvelu. Hyödykkeen omistusoikeus ei siirry, vaan palkansaaja saa vain käyttöoikeuden hyödykkeeseen. Verotuksessa luontoisetu on työntekijälle veronalaista palkkaa aivan kuten rahana maksettu palkka.

Rekrytointitilanteissa luontoisetu voi toimia kilpailuetuna.

Verotuksessa luontoisedut lähtökohtaisesti arvostetaan käyvän arvon mukaan. Verohallinto vahvistaa verotusarvot yleisimmille luontoiseduille vuosittain.

Jäsenpalveluna maksuton lakineuvonta ja asiantuntija-apu

Neuvontapalvelu

arkisin klo 8–18
Suomen Yrittäjät

Koulutukset työnantajalle

Maksuton
juhlat
Maksuton

Asuntoetu

Asuntoedulla tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantaja luovuttaa omistuksessaan tai hallinnassaan olevan asunnon työntekijän käyttöön osana työntekijän kokonaispalkkausta. Asunnon verotukselliseen arvoon vaikuttaa asunnon pinta-ala sekä aluekohtaisesti vaihteleva perusarvo.

Asuntoedun arvoon voi kohdistua vähennyksiä. Esimerkkejä hyväksyttävistä vähennyksistä ovat työnantajan perimä vuokra ja työntekijän maksamat lämmityskulut.

Autoetu

Työnantajan tarjoaman henkilö- tai pakettiauton käyttö työntekijän tai tämän perheen yksityisajoihin katsotaan veronalaiseksi autoeduksi. Etuuden määrään vaikuttaa auton käyttöönottovuosi ja onko autoetu otettu käyttöön Suomessa vai ulkomailla.

Autoedusta on kahta tyyppiä: vapaa autoetu, jossa työnantaja kustantaa auton käytöstä aiheutuneet kulut, ja auton käyttöetu, jossa vähintään käyttövoimakustannukset maksaa työntekijä.

Hyödynnä jäsenedut

Elisa
Liittymät, verkko- ja IT-palvelut

Liittymät ja IT-palvelut

Sijoitus- ja palkitsemisen palvelut

Mandatum

Lounas-, liikunta- ja kulttuurisetelit

Henkilöstöedut

Autotallietu

Verohallinnon ohjeistuksessa autotalliedulla tarkoitetaan erillistä, yksittäisen henkilö- tai pakettiauton säilytykseen soveltuvaa tilaa, mutta ei tätä olennaisesti suurempaa tai muuhun käyttötarkoitukseen tarkoitettua tilaa. Työpäivän aikana käytettävissä olevasta ja työpaikan läheisyydessä sijaitsevasta autotallista tai autohallipaikasta ei muodostu autotallietua.

Autotalliedun arvoon vaikuttaa autotallin tai hallipaikan sijainti sekä lämmitys.

Edun arvo pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) on vuonna 2022:

  • Lämmitetyn autotalli tai hallipaikka: 87 euroa kuukaudessa
  • Kylmän autotalli tai hallipaikka: 57 euroa kuukaudessa

Edun arvo muualla Suomessa vuonna 2022:

  • Lämmitetyn autotalli tai hallipaikka: 57 euroa kuukaudessa.
  • Kylmän autotalli tai hallipaikka: 46 euroa kuukaudessa.

Polkupyöräetu

Polkupyöräedusta on kyse silloin, kun työnantaja luovuttaa omistamansa tai hallitsemansa polkupyörän työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tai muutoin vastaavasti järjestää työntekijälle polkupyörän käyttöön työntekijän vapaa-ajalla

Työnantajan omistaman polkupyöräetuuden arvoon vaikuttaa polkupyörän pääoma- ja käyttökustannukset. Leasing-sopimuksella tai vastaavalla tavalla käyttöön hankittujen polkupyörien raha-arvoon vaikuttaa kuukausimaksujen ohella polkupyörän käyttökustannukset.

Vuonna 2022 sähköavusteisen polkupyörän huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo on 30 euroa kuukaudessa tai sitä alemmat todelliset huolto- ja korjauskustannukset. Muiden polkupyörien huolto- ja korjauskustannusten raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa tai sitä alemmat todelliset huolto- ja korjauskustannukset.

Puhelinetu

Puhelinedun raha-arvo on 20 euroa kuukaudessa vuonna 2022.

Ravintoetu

Ravintoetu on työnantajan työntekijälle tarjoama ateria, joko alennetulla hinnalla tai täysin maksutta. Ravintoetu voidaan tarjota työntekijälle kahdella tavalla: joko työpaikka- tai sopimusruokailuna taikka erillisellä maksulipukkeella tai siihen verrattavalla maksutavalla.

Ravintoedun arvo 7,15 euroa vuonna 2022, kun aterian arvonlisäverollinen kokonaishinta työnantajalle on vähintään 7,15 ja enintään 11,30 euroa.

Vähimmäisarvon alittava ja enimmäisarvon ylittävien aterioiden osalta edun arvona pidetään työnantajan suorittamaa maksua.

Kohdennetulle maksuvälineelle työantajan lataama euromäärä arvostetaan 75 prosenttiin nimellisarvostaan, kuitenkin vähintään 7,15 euroon ja enintään 11,30 euroon ateriaa kohden.

Ruokalippua tai muuta kohdennettua maksuvälinettä voi käyttää ateriakustannusten lisäksi aterian kuljettamiseen. Ruokalipukkeella ei voi hankkia elintarvikkeita tai muita hyödykkeitä, eikä sitä voida vaihtaa rahaan. Ruokailulipukkeita voi antaa palkansaajalle yhden kutakin työssäolopäivää kohden.

Hyödynnä jäsenedut

Scandic huone
Majoitus- ja kokouspalvelut

Majoitus ja kokous Scandic

Holiday club
Majoitus- ja kokouspalvelut

Majoitus ja kokous Holiday Club

Greenstar kuva
Majoitus- ja kokouspalvelut

Majoitus ja kokous GreenStar Hotels

Clarion-hotelli
Majoitus- ja kokouspalvelut

Majoitus ja kokous Clarion Hotels