Näin vaikutamme

Yrittäjät välittää yrittäjien näkökulman eurooppalaiseen, valtakunnalliseen, alueelliseen ja paikalliseen päätöksentekoon.

Esimerkkejä valtakunnallisesta vaikuttamisesta:

  • Olemme jäseninä lakia valmistelevissa työryhmissä ja toimikunnissa. Tiedot edustuksista ovat täällä (PDF).
  • Käymme kuultavana eduskunnan valiokunnissa.
  • Annamme lausuntoja lakiesityksistä.
  • Nimeämme kansanedustajille nimikkoyrittäjät, jotka välittävät kansanedustajille tietoa yrittäjyydestä.

Näin paransimme yrittäjien arkea