Lausunnot

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi jätelain muuttamisesta

10.4.2024 klo 10:03
Lausunto

YmpäristöministeriöLausuntopalvelu.fi VN/23943/2023 Ympäristöministeriö pyytää Suomen Yrittäjiltä lausuntoa luonnoksesta ehdotukseksi jätelain muuttamisesta. Esityksen mukaan jätteen haltija vastaisi jatkossa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja…