Lausunnot

Yhteiskuuleminen asioissa: U 73/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä komission ehdotuksesta direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta tiettyjen toimialojen ja tiettyjen kolmansien maiden yritysten kestävyysraportointistandardien hyväksymisen määräaikojen osalta. U 74/2023 vp Valtioneuvoston kirjelmä komission luonnoksesta delegoiduksi direktiiviksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta mikroyritysten, pienten, keskisuurten ja suurten yritysten tai konsernien kokoluokkien raja-arvojen muutosten osalta.

5.12.2023 klo 16:00
Lausunto

Eduskunnan talousvaliokunta U 73/2023 vp ja U 74/2023 vp Komissio antoi maaliskuussa 2023 tiedonannon ”EU:n pitkän aikavälin kilpailukyky vuoden2030 jälkeen”…

Ilmastovuosikertomus 2023

22.11.2023 klo 16:00
Lausunto

Eduskunnan talousvaliokunta K 17/2023 vp Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto koskien asiaa K 17/2023 vp Ilmastovuosikertomus 2023. Ilmastolain mukaan…