Lausunnot

Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027

22.11.2021 klo 13:51
Lausunto

Ympäristöministeriö Taustaa Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027 on EU:n jätedirektiivin (2008/98/EY) edellyttämä strateginen suunnitelma jätehuollon ja jätteiden synnyn ehkäisyn valtakunnallisista tavoitteista…