Lausunnot

Lausunto leipomotyölain 5 §:n kumoamisesta

11.7.2024 klo 10:53
Lausunto

Työ- ja elinkeinoministeriö VN/1194/2024 Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla kumottaisiin leipomotyölain 5 §, jolloin leipomotyölaki…

Lausunto taksisääntelyn arviomuistiosta

10.7.2024 klo 14:21
Lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriöLausuntopalvelu VN/35525/2023/ Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu arviomuistio taksilainsäädännön muutostarpeista. Arviomuistiossa esitellään taksimarkkinoiden ja sitä koskevan sääntelyn nykytilaa…