Työnantajan velvollisuudet


Työnantajan muistilista

Hienoa, että yrityksesi on kasvamassa! Kun palkkaat yritykseesi lisää työntekijöitä, myös työnantajan velvollisuudet lisääntyvät. Lue millaisia velvollisuuksia sinulla työnantajana on, kun palkkaat ensimmäisen työntekijän, tai kun työntekijöitä on 10, 20 tai 30.

Lue lisää: Työnantajan muistilista.

Työnantajaksi rekisteröityminen

Työnantajaa pidetään verotuksessa joko satunnaisena tai säännöllisenä työnantajana. Säännöllisenä työnantajana toimivan yrityksen pitää aina ilmoittautua työnantajarekisteriin. Yrityksen rekisteröintiasema vaikuttaa sen ilmoittamisvastuisiin.

Lue lisää: Työnantajaksi rekisteröityminen.

Työnantajamaksut ja vakuutukset

Työnantajamaksut ovat työnantajalle pakollisia palkan oheiskustannuksia. Vakuutusmaksujen määrään tai maksuvelvoitteeseen voi vaikuttaa työntekijän ikä, työsuhteen kesto tai palkan määrä. Lue lisää pakollisista työnantajamaksuista ja niiden ehdoista.

Lue lisää: Työnantajamaksut ja vakuutukset.

Lue lisää: Työnantajamaksut vuonna 2021.

Työterveyshuolto

Työnantaja on velvollinen järjestämään työsuhteessa oleville työntekijöilleen ennaltaehkäisevän työterveyshuollon. Työnantaja voi lisäksi halutessaan järjestää työntekijöille työterveyshuollon yhteydessä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palveluita, sekä muita sairaanhoito- ja terveydenhuoltopalveluita.

Lue lisää: Työterveyshuolto.

Työturvallisuus ja työsuojelu

Työsuojelu parantaa työntekijän turvallisuutta, terveyttä ja työkykyä. Tavoitteena on ehkäistä työtapaturmia, terveyshaittoja, sairauksia ja vammoja. Työterveyslaki määrittelee työnantajan, muiden työturvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden ja työntekijöiden velvollisuudet.

Lue lisää: Työturvallisuus ja työsuojelu.

Työntekijän oikeudet ja yksityisyydensuoja

Työntekijän perusoikeudet ja yksityisyydensuoja vaikuttavat työnantajan oikeuksien rinnalla. Työnantajan oikeudet eivät kumoa perusoikeuksien antamaa suojaa esimerkiksi kirjesalaisuudesta tai tietojen käsittelyyn liittyvästä yksityisyydensuojasta.

Lue lisää: Työntekijän oikeudet ja yksityisyydensuoja.

Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuus

Työntekijöiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työpaikalla ovat tärkeitä, jotta työilmapiiri on hyvä. Se taas vaikuttaa yrityksen menestykseen. Tälle sivulle on koottu ohjeet yrityksen tasa-arvosuunnitelman sekä yhdenvertaisuussuunnitelman laatimiseen.

Lue lisää: Tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuus.

Tulorekisteri

Työnantajat ilmoittavat palkkatiedot yhteen keskitettyyn tulorekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten.

Tulorekisteri mahdollistaa palkkatietojen ilmoittamisen automatisoinnin. Työnantaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin, josta ne välitetään eri käyttäjille.

Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin jokaisen maksutapahtuman jälkeen viiden päivän kuluessa ja tulonsaajakohtaisesti.

Lue lisää: Tulorekisteri.

Pakollinen esillä pidettävä lainsäädäntö

Lain mukaan työnantajan tulee pitää työpaikalla esillä useita työelämää sääteleviä lakeja. Tarkoitus on varmistaa, että työntekijät voivat halutessaan saada helposti ja yhdestä paikasta kootusti oleellisen työelämän lainsäädännön.

Lue lisää: Pakollinen esillä pidettävä lainsäädäntö.

Luvanvaraiset työt ja muut poikkeuslupaa vaativat tilanteet

Joidenkin töiden tekemiseen tarvitaan lupa tai niiden tekemisestä pitää ilmoittaa työsuojeluviranomaisille. Työsuojeluviranomaiset myös valvovat työsuojelun toteutumista.

Lue lisää: Luvanvaraiset työt ja muut poikkeuslupaa vaativat tilanteet.

 

Henkilötunniste rakennustyömaalla

Kaikilla yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevillä työntekijöillä on oltava kuvallinen, yksilöivä ja veronumerollinen henkilötunniste. Sen tulee olla näkyvästi esillä työmaalla liikuttaessa.

Lue lisää: Henkilötunniste rakennustyömaalla.

Pienyrittäjien työsuhdeneuvonta

Pienyrittäjien työsuhdeneuvonta

Tämä opas on tarkoitettu erityisesti Sinulle yrittäjä, joka pohdit työsuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Tässä oppaassa luodaan yleispiirteinen katsaus työsuhteen keskeisimpiin asioihin ja sen tarkoituksena on toimia yrittäjän ensiapuna työoikeudellisten kysymysten noustessa esiin.

Etkö ole vielä jäsen? Liity Yrittäjiin.

Jäsenenä saat avuksesi asiantuntevat lakiosaajamme, laajat verkostomme, hyödylliset palvelumme ja euroja säästävät jäsenetumme.
Liity nyt!