Ajankohtaiset muutokset

Muutoksia työsopimuslakiin ja työaikalakiin 1.8.2022

Työnantajan on jatkossa annettava työntekijälle kirjallisesti entistä kattavammat tiedot työsuhteen ehdoista työsuhteen alkaessa. Tiedot on annettava, jos ne eivät käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta.

Lisätietoa muutoksesta
Henkilö kirjoittaa paperille

Kilpailukieltosopimuksia koskeva muutos 1.1.2022

Työnantajan on jatkossa maksettava korvausta työntekijälle kaikista kilpailukieltosopimuksista. Tätä koskeva työsopimuslain muutos tulee voimaan 1.1.2022.

Tutustu muutokseen

Tärkeät päivämäärät

Lue tästä tärkeät päivämäärät, jotka koskevat verotusta, työnantajamaksuja ja tilinpäätösasiakirjoja.

Työnantajamaksut 2022

Arkipyhät 2022

Luontoisedut 2022

Luontoisedulla tarkoitetaan palkansaajan työstä muuna kuin rahana saamaa vastiketta työnantajalta.

Luontoisedut 2022
Suomen Yrittäjät

Liikunta- ja kulttuurietu 2022

Työnantaja voi tarjota työntekijöilleen liikunta- ja kulttuurietua.

Liikunta- ja kulttuurietu 2022

Kilometrikorvaukset ja päivärahat 2022

Työsuhteessa olevan työntekijän matkakustannuksia voidaan korvata verovapaasti tietyin edellytyksin.

Kilometrikorvaukset ja päivärahat 2022