Tietoa Yrittäjistä

Yrittäjät on pienten ja keskisuurten yritysten etujärjestö, johon kuuluu noin 115 000 jäsenyritystä eri puolilta Suomea ja eri toimialaoilta.

Yrittäjät auttaa yrittäjiä, parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita Suomessa ja Euroopassa. Järjestö vahvistaa yrittäjyyttä, vaikuttaa yrittäjien puolesta ja verkostoi yrittäjiä valtakunnallisesti, alueellisesti maakunnissa ja paikallisesti kunnissa. Yrittäjien toimintaa ohjaavat missio, visio ja arvot.

Yrittäjien missio on parantaa yrittäjien asemaa ja yrittämisen olosuhteita. Yrittäjät ja yrittäjyys vievät koko suomalaista yhteiskuntaa kohti parempaa tulevaisuutta.

Haluamme tehdä Suomesta maailman parhaan maan yrittäjälle ja rakentaa Yrittäjistä Suomen vaikuttavimman elinkeinojärjestön.

Yrittäjät pitää toimintansa lähtökohtana yrittäjyyden perusarvoja:

Rohkeus

Parannamme yrittäjien asemaa aloitteellisesti ja rakentavasti. Emme pelkää arvostelua, joka usein kohdistuu rohkeaan uudistajaan.

Luotettavuus

Perustamme kannanottomme tosiasioihin ja otamme huomioon yhteiskunnallisen kokonaisuuden.

Uusiutuminen

Tarjoamme jäsenyrittäjille heidän tarpeidensa mukaiset palvelut. Meillä on valmius arvioida ratkaisuja uudelleen, kun toimintaympäristö muuttuu.

Järjestöön kuuluu yrityksiä kaupan, liikenteen, palvelujen, teollisuuden ja urakoinnin toimialoilta. Jäsenrakenne vastaa suomalaista yritysrakennetta. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrityksiä.

Maijun testikuva

Suomen Yrittäjien toimisto

Suomen Yrittäjien toimiston henkilökunta tekee vaikuttamistyötä, viestintää ja palvelua jäsenyrityksille.

Suomen Yrittäjien hallitus ja edustajisto

Suomen Yrittäjien ylin päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu joka toinen vuosi. Liittokokousten välillä ylintä päätösvaltaa käyttää Suomen Yrittäjien valtuusto. Noin kerran kuukaudessa kokoontuva hallitus johtaa Suomen Yrittäjien vaikuttamista. Hallituksen työtä tukevat valiokunnat ja verkostot.

Yrittäjien historia

Suomen Yrittäjät aloitti toimintansa tammikuussa 1996, kun edeltävät järjestöt, vuodesta 1898 toiminut Pienteollisuuden Keskusliitto PTK ja vuodesta 1933 toiminut Suomen Yrittäjäin Keskusliitto SYKL yhdistivät voimansa Yrittäjissä. Uuden järjestön perustamisesta päätettiin 5.9.1995 Finlandia-talolla Helsingissä. Tuon tapahtuman kunniaksi kalentereissa syyskuun viides päivä on yrittäjän päivä.

Aluejärjestöt ja yrittäjäyhdistykset

Yritykset ovat jäseniä paikallisissa yrittäjäyhdistyksissä eli paikallisyhdistyksissä tai toimialajärjestöissä. Paikallisyhdistykset ovat aluejärjestöjen jäseniä. Aluejärjestöt ja toimialajärjestöt puolestaan ovat Suomen Yrittäjät ry:n jäseniä. Aluejärjestöillä, suurimmilla paikallisyhdistyksillä ja osalla toimialajärjestöistä on palkattua henkilökuntaa.

Alueellinen toiminta ja apu

Yrittäjät lähellä sinua

Löydä oman toimialan yrittäjät

Tutustu yrittäjien tietosuojaan