Kommunerna och företagande

Det finns 309 kommuner i Finland och allt som allt ungefär 290 000 företag i dessa kommuner. Företagarföreningen eftersträvar att göra samarbetet mellan kommuner och företag så fungerande som möjligt. Endast genom samarbete har företagen möjlighet att nå framgång och kommunen möjlighet att växa sig stark och konkurrenskraftig.

På den här sidan ger vi insyn i hur företagarvänlig din kommun är. Vi tillhandahåller även verktyg och material genom vilka det är möjligt att utveckla och förbättra samarbetet mellan kommunen och företagen. Välkommen med och försäkra de finländska företagens och kommunernas framgång tillsammans!

Bedömning av konsekvenserna för företag

Bedömning av konsekvenserna för företag är en viktig del av beslutsfattandet, och en del av förberedelserna.

I den bifogade handboken kan du bekanta dig närmare med bedömningen av konsekvenserna för företag.

Företagarnas Livskraftsbarometer 2023

Företagarna i Finland kartlägger företagarnas åsikter om landskapens livskraft med en ny undersökning: Företagarnas Livskraftsbarometer. Företagarnas nya barometer kommer att genomföras vartannat år, turvis med Företagarnas Kommunbarometer som mäter kommunernas företagarvänlighet.