Kommunerna

Det finns 309 kommuner i Finland och allt som allt ungefär 290 000 företag i dessa kommuner. Företagarföreningen eftersträvar att göra samarbetet mellan kommuner och företag så fungerande som möjligt. Endast genom samarbete har företagen möjlighet att nå framgång och kommunen möjlighet att växa sig stark och konkurrenskraftig.

På den här sidan ger vi insyn i hur företagarvänlig din kommun är. Vi tillhandahåller även verktyg och material genom vilka det är möjligt att utveckla och förbättra samarbetet mellan kommunen och företagen. Välkommen med och försäkra de finländska företagens och kommunernas framgång tillsammans!

Bedömning av konsekvenserna för företag

Bedömning av konsekvenserna för företag är en viktig del av beslutsfattandet, och en del av förberedelserna.

I den bifogade handboken kan du bekanta dig närmare med bedömningen av konsekvenserna för företag.

Aktuellt

Kommunbarometer 2024

Vinnare i de tre olika kategorierna, enligt kommunstorlek
Undersökningen visar i vilka kommuner det är bäst att göra affärer i.

Vinnare i kategorin ”stora kommuner med över 50,000 invånare”: Seinäjoki i Södra Österbotten
Vinnare i kategorin ”medelstora kommuner (10 000–50 000 invånare)”: Lundo i Egentliga Finland
Vinare i kategorin ”små kommuner med färre än 10 000 invånare”: Vieremä från Norra Savolax

Kommunbarometer 2024

Kommunbarometern kartlägger vartannat år samarbetet mellan kommunerna och företagarna samt det näringspolitiska läget på riks-, region- och kommunnivå.

Kommunbarometern genomfördes nu för 11:e gången. Enkäten genomfördes i samarbete med Taloustutkimus under perioden 12.2.–8.4.2024. Enkäten besvarades av 9 627 företagare.
Vi rekommenderar att resultaten utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt i dialogen mellan kommuner och företag samt i utvecklingen av näringspolitiken.

Företagarnas Livskraftsbarometer 2023

Företagarna i Finland kartlägger företagarnas åsikter om landskapens livskraft med en ny undersökning: Företagarnas Livskraftsbarometer.

Företagarnas nya barometer kommer att genomföras vartannat år, turvis med Företagarnas Kommunbarometer som mäter kommunernas företagarvänlighet.