27.2.2023 klo 15:39
Tutkimus

Vastaa kyselyyn: Yrittäjien Elinvoimabarometri 2023

Suomen Yrittäjien uusi Yrittäjien Elinvoimabarometri -kysely toteutetaan 1.-31.3.2023. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi, vuorovuosittain Kuntabarometrin kanssa. Elinvoimabarometrilla mitataan maakuntien elinvoimaa, kun Kuntabarometri puolestaan mittaa yksittäisten kuntien elinvoimaa.  

​Elinvoimabarometrin tarkoituksena on tuottaa tietoa yrittäjien ja alueiden päättäjien käyttöön siitä, millaisena yrittäjät kokevat oman maakuntansa elinvoiman ja siihen vaikuttavat tekijät. ​Elinvoimabarometri keskittyy laajempiin alueellisiin kysymyksiin. Tavoitteena on saada yrittäjien näkemyksiä oman maakuntansa elinvoimasta​ sekä sitouttaa maakunnat elinvoiman edistämiseen, ja samalla edistää maakunnan ja kuntien yhteistyötä elinvoima-asioissa.​

Kysely on avoinna 31.3.2023 saakka. Kyselyn toteuttaa Taloustutkimus. Kyselyn tulokset (maakuntien TOP 3) julkistetaan 24.5. Kunnallisjohdon seminaarissa Lahdessa.

Tutkimuksen raportointimuotona on tähän sivustolle lisättävä dashboard, josta voit ladata maakuntakohtaiset raportit sekä tehdä maakunta- ja kysymyskohtaisia vertailuja.

Besvara undersökningen om ditt landskaps livskraft

Vi vill höra din åsikt om ditt landskaps livskraft och dess utvecklingsobjekt. Företagarna i Finland kartlägger företagarnas åsikter om landskapens livskraft med en ny undersökning: Företagarnas Livskraftsbarometer. Förfrågningen är öppen till den 31 mars 2023. Svaren publiceras den 24 maj 2023. Svaren behandlas anonymt.

Företagarnas livskraftsbarometer 2023

Answer a survey about your region’s vibrancy

We want to hear your views on your region’s vibrancy and how it can be improved. Suomen Yrittäjät, the Finnish SME association, is charting business owners’ opinions about the vibrancy of Finnish regions with the new Suomen Yrittäjät Vibrancy Barometer study. 

The survey is open until 31 March 2023. The results will be published on 24 May 2023. The responses will be processed anonymously.

Entrepreneurs Vibrancy Barometer 2023