Forskning, utveckling och innovation

Den vetenskapliga forskningen samt den utvecklings- och innovationsverksamhet som överför den till företagens verksamhet utgör, tillsammans med vår expertis, Finlands viktigaste källa till tillväxt och välfärd. Därför måste Finlands sammantagna privata och offentliga forsknings-, utvecklings- och innovationsinvesteringar (FUI) fram till 2030 ökas till fyra procent av bruttonationalprodukten

Starkare innovationsekosystem

I framtidens Finland är det fortfarande i första hand företagen som bär ansvaret för FUI-investeringarna, och för att uppmuntra detta krävs det stöd i form av offentlig finansiering. Företagen måste ha tillgång till tillräckliga finansieringsresurser för FUI-verksamhet, och resurserna bör riktas till olika stora företag i olika tillväxtfaser. Därtill krävs det nationella åtgärder för att accelerera företagens tillgång till FUI-finansiering från EU och andra internationella aktörer.

Informationen om progressiva lösningar bör spridas möjligast öppet i ekosystemet mellan företag och andra innovationsorganisationer. Ibruktagandet av ny teknologi kräver både teknisk kompetens och sådan affärskompetens som den nya ekonomin kräver.

Mer öppenhet i högskolor och forskningsanstalter

Staten ska ta hand om finansieringen av grundläggande och tillämpad forskning i högskolor och forskningsanstalter. Dessa ska producera banbrytande idéer och företagsamhet som utgår från hög kompetens. De bör också kraftigare än nu styras att fungera som utvecklingspartners till tillväxtorienterade företag.

Vi måste stärka högskolornas och andra läroanstalters samt forskningsanstalters serviceroll i egenskap av öppna test- och innovationsmiljöer för företag. Samtidigt ska vi säkerställa att offentligt finansierat forskningsmaterial, metoder och resultat ska vara fritt tillgängliga för andra forskare, medborgare och företag.

Mer innovationsvänlig reglering

Makthavarna bör göra regleringen mer innovationsvänlig så att den gör det lättare att utveckla och ta i bruk ny teknologi och så att den stöder innovativa företags tillväxt och ökar Finlands popularitet som investeringsobjekt och placeringsort. De innovativa företagens utveckling kan också stödas med den offentliga sektorns upphandling, med öppnande av offentliga data samt med nya modeller för gemensam utveckling av offentliga tjänster.