Tutkimus ja innovaatio

Tieteellinen tutkimus sekä sitä yrittäjyyden kautta käytäntöön soveltava kehittämis- ja innovaatiotoiminta ovat yhdessä osaamisen kanssa Suomen tärkein kasvun ja hyvinvoinnin lähde. Siksi Suomen yhteenlaskettujen yksityisten ja julkisten tutkimus-, tuotekehitys- ja innovointipanostusten (TKI) on kasvettava vuoteen 2030 mennessä neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Vahvemmat innovaatioekosysteemit

Yritykset kantavat vastaisuudessakin päävastuun Suomessa tehdyistä TKI-investoinneista, joiden lisäämiseen niitä on julkisella rahoituksella kannustettava. Yritysten TKI-rahoitusmahdollisuuksien on oltava riittäviä ja kohdennuttava erikokoisille ja eri kasvuvaiheissa oleville yrityksille. Yritysten pääsyä EU:n ja muun kansainvälisen TKI-rahoituksen piiriin on myös vauhditettava kansallisin toimin.

Edistyksellisiä ratkaisuja koskevan tiedon on liikuttava mahdollisimman avoimesti yritysten ja muiden innovaatio-organisaatioiden ekosysteemissä. Uuden teknologian käyttöönottoon on oltava teknisen ymmärryksen lisäksi tarjolla riittävästi uuden talouden vaatimaa liiketoimintaosaamista.

Avoimemmat korkeakoulut ja tutkimuslaitokset

Valtion on huolehdittava perus- ja soveltavan tutkimuksen rahoituksesta korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Niiden on oltava uraauurtavien ideoiden tuottajia ja korkean osaamisen yrittäjyyden synnyttäjiä. Lisäksi niitä on nykyistä voimakkaammin ohjattava kasvuhakuisten yritysten kehittämiskumppaneiksi.

Korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä tutkimuslaitosten palveluroolia yritysten avoimina kokeilu- ja innovaatioympäristöinä on vahvistettava. Samalla on varmistettava, että julkisesti rahoitetun tutkimuksen aineistot, menetelmät ja tulokset ovat avoimesti muiden tutkijoiden, kansalaisten ja yritysten saatavilla.

Innovaatioystävällisempää sääntelyä

Julkisen vallan on luotava innovaatioystävällistä sääntelyä, joka mahdollistaa uuden teknologian kehittämisen ja käyttöönoton, edesauttaa innovatiivisten yritysten kasvua ja tekee Suomesta halutun investointi- ja sijoittumiskohteen. Julkisen sektorin hankinnoilla, julkisen datan avaamisella sekä uusilla julkisten palveluiden yhteiskehittämisen malleilla voidaan myös tukea innovatiivisten yritysten kehitystä.

Lisätietoja:

Tutustu Suomen Yrittäjien innovaatiopoliittisiin tavoitteisiin vaalikaudelle 2019–2023 järjestön Kasva Suomi -tavoiteohjelmassa

Tutustu Suomen Yrittäjien Osaamisen ekosysteemi 2025: Kohti jatkuvan oppimisen järjestelmää -ohjelmaan ja Yrittäjämyönteinen korkeakoulutus 2025 -ohjelmaan