Kauniaisten Yrittäjät-Grankulla Företagare

Grankulla Företagare

Välkommen till Grankulla Företagares hemsidor!

Vi är en aktiv gemenskap för de lokala företagen i Grankulla stad. Vi tror på företagandet och skapar därmed arbete och framtid. Kom med i verksamheten. Desto fler vi är, desto bättre kan vi påverka!

Välkommen med i Grankulla Företagare!

Ingenting övervinner nätverkande i gott sällskap! Företagaren är av tradition van att klara sig själv, men ibland behöver var och en av oss hjälp, stöd, nätverk eller vänner.

Grankulla Företagare har profilerat sig som ensamföretagarens och småföretagens förening som överskrider kommungränsen på grund av företagsstrukturen i Grankulla. Detta är en av orsakerna varför vi har ett nära samarbete med företagarföreningarna i Esbo och Vanda.
Vi önskar alla företagare välkomna med, oberoende av om du har lång erfarenhet eller nyss blivit företagare. Vi finns här för dig även om du än så länge endast överväger företagande. Du, som även sysselsätter andra än dig själv, är välkommen att ta med din personal på våra evenemang.

Du blir medlem i din egen lokalförening, men som medlem har du till din tjänst en företagarorganisation i tre steg. Du kan utnyttja centralorganisationens (Företagarna i Finland) rådgivnings- och intressebevakningsjänster samt områdesorganisationens (Huvudstadsregionen Företagare) utbildningstjänster.

Företagarna skapar nytt och håller Finlands hjul i rullning. Det krävs hårt arbete – företagande.

Därför lönar sig det även för dig att bli medlem i Företagarna i Finland

Bekanta dig med våra hemsidor och oss och tag modigt kontakt!

Kauniaisten Yrittäjät – Grankulla Företagare

Kia Katarina, Charlotta, Ann-Marie, Jonna och Tuula

12.2.2024 Nyhet

Kommunbarometern 2024

Företagarna i Finland kartlägger företagarnas åsikter om sin hemkommuns företagarvänlighet, framgångar och utvecklingsbehov. Varför är denna enkät viktig? Företagaren ges möjlighet att utvärdera den…