Företagarna i Finland
Medlemsförmåner
Investerings- och belöningstjänster

Mandatum

Dra nytta av de förmåner som Mandatum erbjuder dig som är medlem i Företagarna i Finland!

Mandatum erbjuder medlemmarna i Företagarna i Finland förmåner på tjänster för placering och belöning. Förmånerna gäller digital kapitalförvaltning, handelstjänsten Trader, Trader-aktiesparkonto, kapitalförvaltning samt tjänster för att belöna och engagera företagets anställda. Alla förmåner är i kraft under medlemskapet i organisationen.

Digital kapitalförvaltning

Den digitala kapitalförvaltningen är en tjänst där du utökar din förmögenhet med hjälp av allokeringskorgar enligt vår saminvesteringsmodell, våra experttjänster inom placering samt digitala evenemang och innehåll som skräddarsytts för våra kunder. Via tjänsten har du möjlighet att placera i objekt som annars inte är tillgängliga för vanliga investerare. Du kan börja placera i tjänsten med en insats på 25 euro. I den digitala kapitalförvaltningen får du som medlem i Företagarna i Finland en startbonus, som är 1 % upp till 50 000 euro.

Se mer information om den digitala kapitalförvaltningen i videoklippet, där vi berättar om varför det lönar sig att börja placera, går i genom grunderna i investering och presenterar olika möjligheter att utöka sin förmögenhet genom digital kapitalförvaltning.

Handelstjänsten Trader

Om du vill placera själv, kan du handla med aktier och andra instrument världen över i handelstjänsten Trader. Traders utbud omfattar över 40 000 investeringsobjekt på 37 marknader. Utöver aktier, fonder och ETF-fonder erbjuder Trader också valutor, råvaror, futurer, optioner och obligationslån. Det är även möjligt att öppna ett aktiesparkonto i handelstjänsten Trader.

Som medlem i Företagarna i Finland handlar du i Trader i den bästa priskategorin under resten av 2023 och efter det alltid i minst priskategori Plus. I priskategori Plus är förmedlingsavgiften 0,04 % (minimi 6 euro). Utöver Trader-värdeandelskonto omfattas också Trader-aktiesparkonto av samma rabat-terade prissättning. Medlemspriset förutsätter ingen bestämd handelsvolym eller portföljstorlek.

Det kostar ingenting att öppna ett konto, endast handeln kostar. Nya kunder handlar alltid den första månaden i den bästa priskategorin (t.ex. Helsingfors 0,03 %, minimi 3 €).
» Läs mer om handelstjänsten Trader

Kapitalförvaltning

Som Mandatums kapitalförvaltningskund får du en personlig kapitalförvaltare som sätter sig in i dina mål och behov. Vi erbjuder våra kapitalförvaltningskunder också tjänster inom arvsplanering, pensionslösningar och beredskap på personrisker. Minimiplaceringen i kapitalförvaltningen är 500 000 euro. Företagarna i Finlands medlemsförmån på ett kapitalförvaltningsavtal omfattande 500 000 euro är en årlig kapitalförvaltningsavgift på 0,3 % i stället för den normala avgiften på 0,4 %.
» Läs mer

Experttjänster inom placering

Utöver kapitalförvaltning tillhandahåller Mandatum också experttjänster inom placering. Placeringsexperttjänsten omfattar en egen placeringsexpert och distansmöten. Minimiplaceringen i tjänsten är 100 000–500 000 euro. Som förmån får medlemmarna i Företagarna i Finland placeringsexperttjänsterna till ett arvode på 0,4 % i stället för det normala arvodet på 0,5 %.
» Läs mer och lämna begäran om kontakt

Dra nytta av förmånerna

Läs mer om förmånerna på adressen mandatumlife.fi/yrittajat.

Du är också välkommen att kontakta Mandatums kundtjänst måndag till fredag klockan 9–17 på numret 0200 31120.