Anställningsförhållanden

Samarbetslagen

19.7.2021 15:52
Page

Samarbetslagen trädde i kraft den 1 januari 2022. Samarbetslagen tillämpas på företag där antalet arbetstagare i anställningsförhållande regelbundet uppgår till…