Anställningsförhållanden

Arbetsgivaravgifter 2021

28.12.2021 09:54
Page

En arbetsgivare är skyldig att betala som lönebikostnader försäkringsavgifter av olika slag, till exempel olycksfallsförsäkringspremien och arbetslöshetsförsäkringsavgiften. Försäkringsavgifternas belopp eller…