Työsuhteet

Onnistunut kehityskeskustelu

8.10.2021 klo 11:10
Tapahtuma

Käydäänkö teillä erilaisia kehitys-, valmennus- tai tavoitekeskusteluita? Työpaikan keskustelut ovat vuoropuhelua esimiehen ja alaisen välillä. Päähuomio tässä koulutuksessa on kehittymisessä…

Etätyö

17.8.2021 klo 11:47
Sivu

Tässä ohjeistuksessa on käyty läpi etätyöhön ja etätyön järjestämiseen työpaikalla liittyviä kysymyksiä sekä menettelytapoja. Etätyö on yksi tapa organisoida tehtävää…

Työpaikkasopimisen termit

4.8.2021 klo 12:27
Sivu

Työpaikkasopimisesta keskusteltaessa käytetään usein sanoja, jotka eivät ole kaikille tuttuja. Tiedätkö, mitä tarkoittavat esimerkiksi puolipakottava työlainsäädäntö, järjestäytymätön yritys ja luottamusvaltuutettu?