Johtaminen

Onnistunut kehityskeskustelu

8.10.2021 klo 11:10
Tapahtuma

Käydäänkö teillä erilaisia kehitys-, valmennus- tai tavoitekeskusteluita? Työpaikan keskustelut ovat vuoropuhelua esimiehen ja alaisen välillä. Päähuomio tässä koulutuksessa on kehittymisessä…