Työsuhteet

Onnistunut kehityskeskustelu

8.10.2021 klo 11:10
Tapahtuma

Käydäänkö teillä erilaisia kehitys-, valmennus- tai tavoitekeskusteluita? Työpaikan keskustelut ovat vuoropuhelua esimiehen ja alaisen välillä. Päähuomio tässä koulutuksessa on kehittymisessä…

Etätyö

17.8.2021 klo 11:47
Sivu

Mitä työnantajan tulee huomioida, kun yrityksessä tehdään etätöitä? Lue ohjeistus ja varmista, että tiedät, mistä asioista on hyvä sopia etätyöhön…

Työpaikkasopimisen termit

4.8.2021 klo 12:27
Sivu

Työpaikkasopimisesta keskusteltaessa käytetään usein sanoja, jotka eivät ole kaikille tuttuja. Tiedätkö, mitä tarkoittavat esimerkiksi puolipakottava työlainsäädäntö, järjestäytymätön yritys ja luottamusvaltuutettu?