Palkkaaminen

Työpaikalla oppiminen

18.8.2021 klo 15:09
Sivu

Uudistunut ammatillinen koulutus mahdollistaa yrityksille ja yrittäjille yhteistyömuotoja, joista keskeisimpiä ovat koulutussopimukseen perustuva koulutus ja entistä joustavampi oppisopimuskoulutus.  Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen…

Nuoret työntekijät

18.8.2021 klo 15:08
Sivu

Erityissäännökset nuorten työntekijöiden suojelemisesta ovat nuorista työntekijöistä annetussa laissa. Lakia sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias henkilö tekee työ- tai virkasuhteessa.…

Työnantajan muistilista

Työnantajan lakisääteiset velvollisuudet Muistilista työnantajan velvollisuuksista työhönottotilanteessa: Työnantajan lakisääteiset vakuutukset: 1) työeläkevakuutusmaksu, 2) työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu, 3) työttömyysvakuutusmaksu sekä 4)…

Nainen sohvalla

Neuvonta: ulkomainen työvoima

30.7.2021 klo 10:18
Sivu

Suomen Yrittäjien oikeudellinen neuvontapalvelu neuvoo mielellään jäsenyrityksiä ulkomaisen työntekijän työsuhteeseen ja oleskeluun liittyvissä asioissa. Lisäksi Työsuojeluhallinnon, Verohallinnon, Kansaneläkelaitoksen, Eläketurvakeskuksen ja…