Förening

Studerandemedlemskap

23.10.2021 11:43
Page

Studerandemedlemskapet är avsett för dig som är intresserad av företagande och studerar heltid i gymnasiet, vid en yrkesläroanstalt eller yrkeshögskola…

Seniormedlemskap

23.10.2021 11:37
Page

Seniormedlemskapet gör det möjligt för medlemsföretagare som inte längre idkar aktiv företagsverksamhet att vara kvar i företagarorganisationen. Seniormedlemmarna är en…

Stödmedlemskap

23.10.2021 11:29
Page

Lokalföreningar, distriktsorganisationer och centralorganisationen kan som stödmedlemmar ha privatpersoner och samfund som inte uppfyller kriterierna för ordinarie medlemmar. Stödmedlemmar får…

Företagslagstiftning

13.9.2021 16:05
Page

Företagarna i Finland har som mål att lagstiftningen ska utvecklas så att den bättre motsvarar SME-företagens behov. Vi bidrar till…