Förening

Utskotten

15.7.2021 15:53
Page

Företagarna i Finlands utskott inför företagarsynvinkeln i påverkningsarbetet. Syftet är att förbättra de små och medelstora företagens vardag.

Fullmäktige

15.7.2021 08:36
Page

Företagarna i Finlands fullmäktige valdes på förbundsmötet i Tampere den 22 oktober 2022. Fullmäktige sammanträder två gånger om året. Mandatperioden…

Lokala föreningar

14.7.2021 08:48
Page

Lokalföreningarna är företagarsammanslutningar som fungerar lokalt i kommuner och städer. Deras verksamhet har fokus på ömsesidigt stöd, nätverk och påverkande.

Branschföreningar

5.7.2021 11:32
Page

62 branschföreningar inom Företagarna i Finland erbjuder tjänster och utövar inflytande till förmån för medlemsföretagen.