När situationen förändras

Företagets ekonomi, förändringar på arbetsplatsen och de anställdas livssituationer kan leda till förändringsbehov i arbetsavtal eller arbetsvillkor.

Det går att komma över svåra tider genom att anpassa arbetet exempelvis med nya arbets-tidsarrangemang eller ändringar i arbetsvillkoren. Som sista alternativ finns också övergång till deltid, permittering eller uppsägning.

Läs mer om ändringar i anställningsförhållandet när en plötslig eller långvarig utveckling leder till en knepig situation som kräver ändringar. Du kan få sakkunnig juridisk rådgivning i vår medlemstjänst när du behöver fundera på alternativen. Bli inte ensam med dina frågor.

I det här avsnittet:

Kostnadsfri juridisk rådgivning och experthjälp

Bekymmer och problem? Som medlem i Företagarna i Finland behöver du inte vara ensam med dina bekymmer. Vi har nästan hundra experter som kan hjälpa dig per telefon. Tröskeln är låg – kontakta oss!

Företagarens ekonomihjälp

Företagarna i Finland med sina regionföreningar i samarbete med bland annat Finlands Företagsmentorer ansvarar för det regionala genomförandet av tjänsten Företagarens ekonomihjälp. Tjänsten utvecklas i nära samarbete med arbets- och näringsministeriet samt Arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter.

Ett brett urval gratis dokument- och avtalsmallar

Dessa och andra blankettmallar hittar du i medlemstjänsten:
Förhandsinformation om permittering
Upplösande av prövotid 
Arbetsintyg
Lönespecifikation