Expandera företaget – det finns många sätt

Företagets tillväxt utgår alltid från ägarnas önskan att växa samt en bra affärsidé och stark kompetens. Det finns många slag av stöd och råd för företagare med viljan att växa.

Tillväxt kräver nästan alltid tilläggskapital – lån, stöd eller nytt kapital – och dessa förutsätter att företagets verksamhet vilar på en solid grund. Utöver finansieringen behövs en genuin önskan och iver samt givetvis kompetens. Tillväxten kräver mycket arbete och detta innebär att både företagaren och personalen måste binda sig till detta och vara beredda på att lära sig nya saker.

Utnyttja dina medlemsförmåner

Hur kan ett företag växa?

Företaget kan växa på många olika sätt. Ifall du har identifierat företagets behov att växa, begrunda följande alternativ. Tillväxten utgår exempelvis från:

  • Expansion i Finland eller utomlands
  • Förvärv av ett konkurrerande företag
  • Produktutveckling och innovation
  • Kompetensutveckling

Företaget kan växa genom att expandera sin egen verksamhet antingen i Finland eller utomlands. När du planerar en expansion på annat håll, behöver du ofta både tilläggsfinansiering och många slag av råd.

Lånefinansiering ansöks om av bankerna. Också statsägda Finnvera erbjuder företagen lånefinansiering för expansion och tillväxt.

Det lönar sig också att utnyttja olika former av stöd. Bland annat NTM-centralerna stöder SME-företags tillväxt, och Business Finland har ett omfattande utbud olika slag av stöd för företag som siktar på den internationella marknaden.

Läs mer rahoituksesta

Läs mer yritystuista

I synnerhet en expansion utomlands kräver mycket information och rådgivning.
I vår guide Kansainvälistyvän yrityksen rahoitus ja palvelut (på finska) får du information om vem du kan kontakta i olika situationer. Ladda ner guiden här.

Ägarbyten är ett viktigt tillväxtverktyg. Ett företag kan expandera genom att köpa ett annat företags affärsrörelse. Ett företagsförvärv kan öka den egna marknadsandelen eller vara ett sätt att gå in på nya affärsområden. Ägarbyten omfattar också generationsväxlingar och andra ägararrangemang.

Kan ägarbyte vara en lösning för dig? Läs informationspaket och ladda ner Pk-yrityksen omistajanvaihdosopas (på finska).

Ett sätt att få företaget att växa är att utveckla och introducera nya produkter och tjänster på marknaden. Notera att ett tillväxtinriktat företag kan ansöka om direkt stöd eller stöd i form av lån för produktutveckling och innovation hos exempelvis Business Finland. Det lönar sig också att komma ihåg att företagens och forskningsorganisationernas innovationsnätverk kan erbjuda möjligheter att utveckla företagets verksamhet.

Mer om tuote- ja palvelukehityksestä

Tillväxten uppstår inte utan kontinuerligt lärande; det är livsviktigt för framgången.
Kompetensen är en av företagets viktigaste resurser. Det är viktigt att se till att både din egen kompetens och personalens kompetens är uppdaterad.

Kom i synnerhet ihåg läroavtalsutbildningen. För företagaren är läroavtalet ett bra sätt att rekrytera och utbilda personal för helt nya uppgifter. Företagaren kan också själv utbilda sig med ett läroavtal i det egna företaget.

Vi har skrivit två guider för dig där vi beskriver vad du kan göra för att garantera din egen utveckling och hur du kan stöda utvecklandet av personalens kompetens.

Naturligtvis kan tillväxten innebära att företaget behöver mer personal – eller att det blir möjligt att anställa dem.

Hur definieras ett tillväxtföretag?

Enligt OECD:s och EU:s definition är ett tillväxtföretag ett företag som i början sysselsätter minst 10 personer och som under de tre följande åren ökar sysselsättningen med över 20 procent per år i genomsnitt.

Enligt statistikcentralens definition är det allmänna kriteriet för tillväxtföretag just personalökningen, men tillväxten kan också mätas med företagets omsättning.

Ett startup-företag avser däremot vanligen ett nytt företag, högst några år gammalt, som grundar sig på innovativa idéer. Det utvecklar ännu sin första produkt och går ännu inte nödvändigtvis med vinst. Också startup-företag eftersträvar vanligen snabb tillväxt. En startup är alltså ofta ett tillväxtföretag, men ett tillväxtföretag är inte nödvändigtvis en startup. Det finns skäl att notera att alla företag kan eftersträva tillväxt, oavsett ålder eller bransch, startup eller inte.

En mentor att sparra med

Mentorisi.fi är en riksomfattande medlemsförmån (på finska) som Företagarna i Finland erbjuder sina medlemmar: ett proffs som vägleder ditt växande företag. Logga in i vår tjänst, som är avgiftsfri för medlemmar, och hitta din egen mentor.

Nyheter

14.2.2024 Nyhet

Osäkerhet och räntor pressar små och medelstora företags konjunkturförväntningar

De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar har minskat klart sedan förra hösten. Detta har särskilt berott på en rekordsnabb höjning av räntorna, fortsatt svagt…