Yritystuet

Yritystuet ja apurahat voivat olla avuksi, kun tarvitset rahoitusta investointeihin, yrityksesi kehittämiseen tai vaikkapa kansainvälistymiseen.

Rahoituksen lisäksi voit hakea yrityksesi toiminnan vauhdittamiseksi myös yritystukia. Niiden myöntämisten kriteerit vaihtelevat tapauskohtaisesti. Tuki voi olla kaikkien haettavissa tai sen saaminen edellyttää esimerkiksi tiettyä liiketoiminnan alaa tai maantieteellisellä aluetta. Jos mietit tukien mahdollisuutta, näistä pääset eteenpäin!

ELY-keskuksen rahoitus toiminnan kehittämiseen


Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat alueellisia julkisia toimijoita, jotka tukevat pk-yritysten perustamista, kehittymistä ja kasvua. Yrityksesi voi saada ELY-keskukselta avustusta nykyisen liiketoiminnan kehittämiseen, uuden liiketoimintamallin luomiseen tai kansainvälistymishankkeisiin. ELY-keskuksesta saat myös henkilökohtaista neuvontaa.

Tukia saadaksesi yritykselläsi on oltava edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja omia resursseja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Business Finlandin tuet kansainvälistymiseen


Valtion omistama Business Finland (entinen Tekes ja Finpro) auttaa yrityksiä kansainvälistymään rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita.

Yksi sen tunnetuimmista rahoitustuotteista on innovaatioseteli, jolla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi.

Voit saada innovaatiosetelin, jos sinulla on uusi tuote-tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia.

Setelin arvo on 6 200 euroa (vuonna 2021), ja sen voit käyttää esimerkiksi ulkopuolisen asiantuntija-avun hankkimiseen tai patentti-ja suojausasioihin liittyviin selvityksiin. Setelissä on 1 000 euron omarahoitusosuus, joka tulee maksaa suoraan palveluntuottajalle projektin päätyttyä.

Business Finlandilla on lisäksi laaja kirjo erilaisia tukia kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille. Business Finlandin kautta voi hakea myös esimerkiksi energiatukea.

Leader-rahoitus paikallisiin yrityshankkeisiin


Jos yritykselläsi on tähtäimessä hanke tai projekti, joka saattaisi hyödyttää paikkakuntasi elinvoimaisuutta, voit hakea rahoitusta Leader-ryhmältä.

Suomessa on yli viisikymmentä Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen paikallisille hankkeille.

Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmästä. Leader-tuki muodostuu valtion, suomalaisten kuntien sekä Euroopan unionin tarjoamasta rahoituksesta.

Euroopan unionin tuet


Yrityksesi voi saada tukea myös Euroopan unionin ohjelmista. Saatavilla on muun muassa lainoja, takauksia ja pääomarahoitusta kaikenkokoisille yrityksille. Esimerkiksi yllä mainittu Leader-tuki on yksi EU:n tarjoamista rahoituksen muodoista.

Säätiöt ja rahastot


Myös lukuisat suomalaiset yksityiset tai julkiset säätiöt ja rahastot myöntävät apurahoja yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Säätiöiden käytännöt yritystukien myöntämiseen vaihtelevat suuresti.

Esimerkiksi Yksityisyrittäjäin Säätiö myöntää apurahoja erilaisille yrittäjyyteen liittyville hankkeille sekä tutkimustyöhön. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö puolestaan panostaa teknologiateollisuuden innovaatio- ja osaamisympäristöä uudistaviin rohkeisiin avauksiin rahoittamalla kokeiluja ja toimintaa.

Lisätietoa säätöistä ja rahastoista löydät suomalaisten apurahanjakajien yhdistyksen sivuilta: