Rahoitus

Miten ja mistä voin hakea yritykselleni rahoitusta? Mistä löytäisin bisnesenkelin? Vaihtoehtoja on useita. Kun haet rahoitusta, tee pohjatyöt hyvin! Lue tästä perustiedot rahoituksen hakemisesta.

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista aiheista:

Yrittäjä tarvitsee rahaa heti yrityksen käynnistysvaiheessa, mutta myös käyttöpääomaksi toiminnan aikana ja mahdollisiin myöhempiin investointeihin tai toiminnan kehittämiseen.

Voit rahoittaa yrityksesi toimintaa sekä omalla että vieraalla pääomalla. Yrityksesi oman ja vieraan pääoman väliseen sopivaan suhteeseen ei ole yhtä oikeaa vastausta, sillä tilanteet vaihtelevat eri yrityksissä ja toimialoilla.

Yrityksesi oma rahoitus eli oma pääoma tarkoittaa yritykseen sijoittamaasi pääomaa, johon voi rahan lisäksi kuulua esimerkiksi kiinteistö tai kalusto. Yrityksesi tuottamat tulot kartuttavat pääomaa.

Yrityksen kasvu edellyttää lähes aina myös ulkopuolista rahoitusta eli vierasta pääomaa.

Ulkopuolista rahoitusta ovat muun muassa pankkilainat sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöiden ja Finnveran lainat. Lainojen lisäksi rahoitusta voit hakea joukkorahoittajilta ja pääomasijoittajilta. Ulkopuolisen rahoituksen saaminen edellyttää, että olet sijoittanut omaa pääomaa yritykseesi. Voit rahoittaa yrityksesi toimintaa myös hakemalla avustuksia ja tukia. Ensin pitää kuitenkin tehdä suunnitelma rahoituksen hakemiseksi.

Rahoituksen hakeminen alkaa hyvästä suunnittelusta

Ensimmäinen askel rahoituksen hakemisessa on perusteellinen liiketoimintasuunnitelma. Mitä konkreettisemmalla tasolla suunnitelma on, sitä parempi. Etenkin aloittavan yrittäjän on selvitettävä, keitä ovat tulevan yrityksen asiakkaat ja miten heidät tavoittaa. Suunnitelmassa on hyvä kertoa myös omasta taustasta, koulutuksesta ja kokemuksesta.

Ulkopuolista rahoitusta hakiessasi tarvitset liiketoimintasuunnitelman lisäksi rahoituslaskelman (rahoitussuunnitelman) ja kannattavuuslaskelman.

Rahoituslaskelma auttaa sinua katsomaan pitemmälle yrityksesi tulevaisuuteen. Sen avulla sinun on helpompi varautua tulevaisuudessa tehtäviin päätöksiin ja hankintoihin. Ulkopuoliset rahoittajat saavat laskelmasta tärkeää tietoa rahoituspäätöksensä tueksi.

Kannattavuuslaskelman avulla näet konkreettisesti, kuinka paljon yrityksesi tulee myydä, millä hinnalla ja minä aikana, jotta toiminta on kannattavaa. Ennakolta tehtyä kannattavuuslaskelmaa kutsutaan myös budjetiksi eli tulo- ja menoarvioksi.

Mistä voin etsiä ulkopuolista rahoitusta?

Ulkopuolisen rahoituksen laaja kirjo ulottuu pankkilainoista aina pörssilistautumiseen ja julkisiin tukiin asti. Sinulla on valittavanasi useita eri rahoituslähteitä:

Rahoituksen hakeminen on usein hyvä aloittaa pankeista, jotka myöntävät lainaa sekä isoihin että pieniin tarpeisiin vaihtelevin maksuajoin. Lähes 70 prosenttia pk-yrityksistä saa ulkoisen rahoituksensa pankista.

Velkakirjalaina on perinteisin pankkirahoituksen muoto. Siinä yritys saa pankilta lainaksi velkakirjassa sovitun rahamäärän, jonka se maksaa takaisin sovitun maksuohjelman mukaisesti.

Lainan korko ja muut ehdot sekä laina-aika sovitaan asiakas- ja tapauskohtaisesti. Lainojen korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista. Velkakirjalainaa voidaan käyttää sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen rahoitukseen.

Jotta saat pankkilainaa, yritykseksi pitää olla luottokelpoinen ja sinulla tulee olla vakuuksia lainaa vastaan. Lainan vakuudella tarkoitetaan jotakin rahanarvoista, jonka pankki saa myydä lainan kattamiseksi, jos et pystyisikään maksamaan velkaasi. Vakuudeksi käy esimerkiksi asunto-osake tai kiinteistö.

Toimintaansa vasta aloittavalla yrityksellä ei ole yleensä riittävästi vakuuksia, ja pankkilainan saaminen ilman henkilökohtaista omaisuutta tai takaajaa voi olla vaikeaa.

Lainan takausta voit saada valtion omistamalta Finnveralta, joka tekee yhteistyötä suurimpien pankkien kanssa.

Luotollinen pankkitili on rahoitusmuoto, jossa yrityksen maksuliikennetiliin liitetään luotto-ominaisuus. Yritys voi käyttää luottoa sovittuun rajaan saakka. Tilille tehdyt maksut pienentävät luoton määrää, ja yritys maksaa korkoa kulloinkin käytössä olevasta luotosta. Luotollinen tili on kätevä ratkaisu esimerkiksi kausivaihteluiden tasaamiseen ja käyttöpääoman rahoittamiseen.

Suomessa toimii useita rahoitusyhtiöitä, jotka tarjoavat asiakkailleen rahoitusta ilman erillistä vakuutta tai ulkopuolista takaajaa. Monet rahoitusyhtiöstä ovat pankkien omistamia, mutta alalla on myös paljon vaihtoehtoisia pikaluottoyrityksiä.

Pikaluotto toimii täydentävänä rahoitusmuotona esimerkiksi lyhytaikaisissa tarpeissa, kun yrityksesi on nopeassa kasvuvaiheessa tai äkilliset menot yllättävät. Kannattaa muistaa, että vakuudettomien pikaluottojen korot ja kulut ovat merkittävästi pankkilainaa suurempia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää nimelliskoron lisäksi velallisen maksettavaksi tulevien kulujen ja muiden maksujen yhteismäärään.

Rahoitusyhtiöt myöntävät myös niin sanottua kohdevakuudellista rahoitusta, jolla tarkoitetaan osamaksua ja leasingia. Näillä yhtiöt rahoittavat haluamiasi laitteita ja kalustoja niitä myyvän yrityksen kanssa. Osamaksu ja leasing eivät vaadi erillisiä vakuuksia, vaan luoton vakuutena on rahoitettava kohde.

Osamaksulla ostaessasi saat laitteen käyttöösi heti, mutta sen omistusoikeus siirtyy yrityksellesi vasta viimeisen maksuerän jälkeen. Osamaksu tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että laite maksetaan useassa osassa ennalta sovitun ajan kuluessa. Koska myyjä saa vain osan rahoista kaupanteossa, myyjä tai rahoitusyhtiö myöntää ostajalle käytännössä lainaa ostosta varten. Usein osamaksusopimukseen sisältyy laskutus- ja korkokuluja, jotka voivat nostaa tuotteen lopullista hintaa.

Leasingissä yrityksesi vuokraa koneen, laitteen tai kaluston käyttöönsä rahoittajalta. Leasing-sopimuksissa on monenlaisia vaihtoehtoja. Kun sopimus päättyy, omaisuus voi sopimuksesta riippuen siirtyä yrityksellesi, palvelun myyjälle tai rahoittajalle.

Vaikka vakuudettoman lainan myöntämisehdot ovat löysemmät kuin pankkilainojen, myös niiden myöntämisen edellytyksenä on, että yritykselläsi ei ole maksuhäiriömerkintöjä tai verovelkoja.

Myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt tarjoavat yritysasiakkailleen lainoja investointeihin, yrityskauppojen omistukseen tai rahoitukseen liittyviin uudelleenjärjestelyihin ja käyttöpääomatarpeisiin. Rahoitusratkaisut räätälöidään yrityksesi tarpeiden mukaan.

Vakuutusyhtiöt toimivat yleensä osarahoittajana siten, että päärahoittajana on pankki. Myös eläkevakuutusyhtiöt ja Finnvera voivat olla mukana vakuutusyhtiöiden rahoitusjärjestelyissä.

Tiesitkö, että voit saada rahoitusta myös työeläkevakuutusyhtiöltäsi?

Työeläkeyhtiöt tarjoavat rahoitusta kahdessa eri muodossa: TyEL-vakuutusmaksujen takaisinlainana tai sijoituslainana.

TyEL-takaisinlaina tarkoittaa, että yrityksesi voi ottaa työeläkeyhtiöltä lainaksi sille jo maksettuja eläkemaksuja. TyEL-takaisinlainauksessa eläkeyhtiö vaatii lain mukaan aina 100 prosentin vakuuden lainatuille varoille. Turvaava vakuus voi olla esimerkiksi pankin myöntämä vakuus, Finnveran takaus tai vakuutusyhtiön takausvakuutus. TyEL-laina sopii pitkäaikaisiin rahoitustarpeisiin.

Sijoituslainassa on kyse perinteisemmästä rahoitustuotteesta, jolla voidaan rahoittaa investointeja, käyttöpääomaa ja yritysjärjestelyjä. Sijoituslainan ehdot, kuten laina-aika ja vakuudet, vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Lue lisää Finnveran takauksesta.

Laskurahoitus tarkoittaa, että myyt asiakkaalle lähettämäsi erääntymättömät laskut laskurahoitusta tarjoaville yrityksille – pankeille tai rahoitusyhtiöille – ja saat heti rahaa yrityksesi tilille. Näin ollen sinun ei tarvitse odottaa eräpäivään asti asiakkaan maksua.

Voit myydä joko yksittäisiä laskuja tai monta laskua kerralla. Ilmaista tämä ei ole, vaan laskusi ostava rahoitusyritys ottaa oman palkkionsa. Muista kilpailuttaa eri laskurahoitusyhtiötä, sillä niiden palkkioissa on eroja.

Voit solmia myös laajemman, pitkäaikaisen factoring-sopimuksen jonkin rahoitusyhtiön kanssa. Tämä tarkoittaa, että voit tarvittaessa ulkoistaa vaikka koko laskutusprosessisi ja saada rahoitusyhtiöltä luottoa erääntymättömiä laskujasi vastaan.

Kaikki Suomessa toimivat pankit tai niiden rahoitusyhtiöt tarjoavat factoring-palveluita. Lisäksi markkinoilla toimii useita eri laskurahoitusyhtiöitä.

 

Valtion omistama Finnvera on erityisrahoittaja, joka tarjoaa rahoitusta muun muassa uuden yrityksen perustamiseen ja olemassa olevan yrityksen toiminnan laajentamiseen ja kasvuun.

Finnvera tekee yhteistyötä suurimpien pankkien kanssa. Aloittavalle yritykselle merkittävä tukimuoto on Finnveran myöntämä alkutakaus, joka auttaa saamaan rahoitusta pankista.

Lue lisää Finnveran sivuilta. 

Jos yritykselläsi on innostava tarina, palvelu tai tuote, joukkorahoitus voi olla varteenotettava vaihtoehto. Ideana on kerätä haluttu määrä rahaa yrityksen kasvuun ja toiminnan kehittämiseen laajalta sijoittajajoukolta julkisesti verkossa.

Joukkorahoitus sopii sekä startupeille että vakiintuneemmille yrityksille, jotka haluavat laajentaa omistuspohjaansa.

Joukkorahoitus voi olla laina- tai sijoitusmuotoista.

Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa yritys hakee tarvitsemansa rahoituksen lainaamalla sijoittajilta ja maksaa heille lainasta koron. Lainaa hakeva yrittäjä tai yrityksen johtohenkilö kirjautuu ensin verkossa joukkorahoitusalustalle ja määrittelee ehdot haettavalle lainalle.

Joukkorahoitusalustoja ovat muun muassa Mesenaatti, Invesdor ja Kickstarter.

Sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa yritys hakee tarvitsemansa rahoituksen sijoittajilta antamalla vastineeksi tavallisimmin yrityksen osakkeita tai muita arvopapereita. Sijoittajasta tulee osakkeiden myötä yrityksen omistaja siinä suhteessa, kun hänen ostamansa osakkeiden lukumäärä on suhteessa yrityksen osakepääomaan.

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus on lainamuotoista säädellympää ja tapahtuu välittäjien kautta. Välittäjät siis yhdistävät rahoitusta tarvitsevat ja sijoittajat.

Finanssivalvonta valvoo sijoitusmuotoista joukkorahoituksen välitystä.

Lue lisää joukkorahoituksen välityksestä Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Joukkovelkakirjalainat eli ”bondit” ovat erityisesti suurempien yritysten suosima rahoitusmuoto. Joukkovelkakirjalainalla tarkoitetaan velkaa, joka on jaettu useaan pienempään osuuteen.

Joukkovelkakirjalainoja ovat esimerkiksi obligaatiot ja debentuurit.

Joukkovelkakirjalainalla lainan liikkeellelaskija eli yritys hakee rahaa suurelta joukolta sijoittajia tai suurelta yleisöltä ja sitoutuu maksamaan velan takaisin tiettynä ajankohtana, esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua liikkeellelaskusta. Usein yritys maksaa lainan ostajalle myös korkoa laina-ajalta.

Sijoittajat eivät voi suoraan ostaa joukkovelkakirjoja markkinoilta, vaan tähän tarvitaan välittäjä, kuten pankki tai varainhoitaja.

Pääomasijoitus sopii yrityksellesi, jos sillä on voimakkaat kasvutavoitteet ja mahdollisuuksia kehittyä omalla alallaan. Sijoitusyhtiö tai muu ammattimainen sijoittaja saa rahoituksensa vastineeksi yhtiösi osakkeita.

Sijoittajan tavoitteena on saada tuottoa ottamaansa riskiä vastaan. Sijoittaja ottaa yhtä suuren riskin kuin yrityksesi muutkin osakkaat, koska hän saa palkkionsa vasta yrityksen menestyksen myötä.

Pääomasijoittaja ei ole yrityksesi pysyvä omistaja, vaan omistus on aina väliaikaista ja johtaa jonkin elinkaaren vaiheen yli. Sijoittaja pyrkii irtautumaan yrityksestä yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti.

Rahan lisäksi pääomasijoittajat voivat tuoda omaa osaamistaan yritykseesi.

Ennen kuin etsit yrityksellesi pääomasijoittajaa, sinun on hyvä pohtia tarkkaan sijoittajan mukanaolon hyvät ja huonot puolet sekä hyväksyttävä, että alkuperäisten omistajien suhteellinen omistusosuus yrityksestä kaventuu.

Lisätietoja ja listan suomalaisista pääomasijoittajista löydät Suomen Pääomasijoittajat ry:n sivuilta.

Bisnesenkelit eroavat pääomasijoittajista siinä, että he sijoittavat omaa rahaansa lähinnä nuoriin startup-yrityksiin.

Alkutaipaleella oleva yritys saa bisnesenkeliltä rahoitusavun lisäksi yleensä tukea ja neuvoja kasvuun ja verkostoitumiseen.

Bisnesenkelit saavat sijoitustaan vastaan vähemmistöosuuden yhtiön osakkeista.

Yksi Suomessa toimivista bisnesenkeliverkostoista on Fiban (Finnish Business Angels Network).

Jos yrityksesi toimii teollisuuden alalla ja sillä on näyttöjä kasvavasta liiketoiminnasta, on Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) yksi mahdollinen rahoittaja. Tesi on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka rahoittaa suoraan tai sijoituskumppaniensa kanssa teollisia yrityksiä ja niiden tehdas-, laite- ja laajennusinvestointeja.

Rahoitusjärjestelyn jälkeen Tesistä tulee yrityksesi hallituksen jäsen ja määräaikainen omistaja, mikä tarkoittaa aktiivista ja pitkäjänteistä hallitustyöskentelyä.

Tesin kanssasijoittajia ovat pääomasijoitusyhtiöt, työeläkeyhtiöt, teolliset sijoittajat ja yksityissijoittajat.

Lue lisää Tesin verkkosivuilta. 

Jos nopeasti kasvavalla yritykselläsi on valmius laajan omistajakunnan palvelemiseen, pörssiin listautuminen on tehokas tapa hankkia rahoitusta. Listautuessaan yritys antaa mahdollisuuden ostaa tai myydä osakkeitaan pörssissä.

Yritys saa pörssiin listautumalla myös lisää tunnettuutta.

Harkitessasi yrityksesi listautumista sinun kanttaa tutustua Pörssisäätiön Pörssilistautujan käsikirjaan ja Listautujan käsikirjaan. Molemmat oppaat ovat saatavilla Pörssisäätiön verkkosivuilla.

Tietoa listautumisesta löydät myös Finanssivalvonnan sivuilta.

Yrittäjät on järjestänyt 365 päivässä pörssiin -koulutuksia. Lue lisää. [linkki]

Jos olet vasta käynnistämässä yritystoimintaasi, sinun on mahdollista hakea ja saada starttirahaa alueesi työ- ja elinkeinotoimistolta eli TE-palveluista.

Starttiraha turvaa toimeentulosi siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestävät – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan.

Sinun kannattaa olla yhteydessä TE-palveluihin jo suunnitellessasi yritystoiminnan aloittamista. On tärkeää huomioida, että starttirahaa ei pääsääntöisesti myönnetä, jos päätoiminen yritystoiminta on jo käynnistynyt.

Lue lisää starttirahasta.

Lue lisää yritysten ja yrittäjien tuista.


Kannattavuuslaskelma

Kannattavuuslaskelma on tärkeä työkalu jokaiselle yrittäjälle. Sen avulla hahmotat, kuinka kannattavaa liiketoimintasi on ja saatko maksettua itsellesi palkkaa.

Kannattavuuslaskelma on yrittäjälle tärkeä ennakoinnin työkalu. Sen tekeminen ei ole vaikeaa, kun perehdyt ja annat itsellesi aikaa. Kannattavuuslaskelma pitää tehdä aina yritystä perustettaessa, yritystoiminnan laajentuessa tai kun tuodaan uusia tuotteita tai palveluita markkinoille.

Laskelma auttaa sinua hahmottamaan, mitä kaikkia kuluja yritystoimintaan liittyy ja minkä suuruisella kokonaismyynnillä kulut katetaan, jotta toiminta on kannattavaa ja pääset toivottuun tulokseen. Ennakolta tehtyä kannattavuuslaskelmaa kutsutaan myös budjetiksi eli tulo-ja menoarvioksi.

Laskelmaan kirjataan kaikki menot ja arvioidut tulot.

Menoja ovat muun muassa:

 • Kiinteät kulut eli kaikki sellaiset kulut, jotka on pakko maksaa, vaikka myyntiä ei olisi lainkaan. Näitä ovat esimerkiksi palkat, toimitilan vuokra, sähkö, vesi, vakuutukset ja YEL-maksu eli yrittäjän eläkevakuutusmaksu. Ota mukaan myös markkinointikulut, kuten esimerkiksi nettisivujen perustamiskulut ja digimarkkinointi.
 • Muuttuvat kustannukset, jotka vaihtelevat tuotannon ja myynnin määrän mukaan. Niitä ovat esimerkiksi raaka-aineet ja materiaalit.
 • Verot
 • Lainan tai muun rahoituksen kulut

Arvioi kulut mieluummin yläkanttiinkuin liian alhaisiksi. Asiat eivät näet mene aina suunnitelmien mukaan, esimerkiksi raaka-aineiden kustannukset voivat nousta tai työväline hajota. Kun tiedossasi on kaikki kulut, voit arvioida kuinka paljon, millä hinnalla ja minä aikana yrityksesi pitää myydä, jotta toiminta on kannattavaa.

Myyntitarvetta arvioidessa kokonaismyynti kannattaa jaotella tunti-, päivä-tai kuukausilaskutustavoitteiksi. Tämä helpottaa sinua näkemään, miten realistinen oma arviosi on. Laskelman tekemiseen on tarjolla monenlaisia malleja. Sinun kannattaa etsiä juuri omalle yrityksellesi sopiva.

Uusyrityskeskuksen maksuton neuvonta

Uusyrityskeskus auttaa sinua. Voit varata ajan maksuttomaan neuvontaan.

Siirry Uusyrityskeskuksen sivulle

Starttiraha

Starttiraha on tarkoitettu aloittavalle yrittäjälle, ja se auttaa sinua pärjäämään taloudellisesti käynnistäessäsi yritystoimintaasi.

Starttiraha

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma on nimensä mukaisesti rahoitusta varten tehtävä laskelma. Sinun pitää tehdä se aina, kun haet yrityksellesi ulkopuolista rahoitusta.

Rahoituslaskelmaavaativat kaikki ulkopuoliset rahoittajat kuten pankit, rahoitusyhtiöt ja vaikkapa Finnvera luottoja myöntäessään. Aloittava yrittäjä tarvitsee rahoituslaskelmaa myös hakiessaan starttirahaa TE-keskukselta.

Rahoittajat saavat laskelmasta tärkeää tietoa päätöstensä tueksi. Laskelmasta selviää, että sinulla on realistinen kuva siitä, mitä investointi tai hanke maksaa ja miten aiot sen rahoittaa.

Laskelmasta tulee käydä ilmi:

 1. mihin tarvitset rahaa tai mitä aiot hankkia
 2. mitä investointi tai hanke maksaa
 3. miten aiot investoinnin tai hankkeen rahoittaa
 4. mikä on yrityksesi käyttöpääoma ja kassavirta–mitä tulojaonodotettavissa
 5. miten aiot hankkeen toteuttaa ja missä aikataulussa
 6. millä aikataululla ja millaista tuottoa odotat investoinneille

Sinun on hyvä huomioida, että nykyisin pankit kiinnittävät entistä enemmän huomiota kassavirtaanlainoja myöntäessään. Vakuuksien merkitys on vähentynyt.

Seikkaperäisestä rahoituslaskelmasta on suurta hyötyä jo ensimmäisessä sähköisessä kontaktissa pankin kanssa. Sinun on helpompi syöttää tarvittavat tiedot pankin järjestelmään, kun käsissäsi on valmis laskelma.


Starttiraha

Starttiraha turvaa aloittavan yrittäjän ensiaskeleita. Näin haet starttirahaa.

Starttiraha on tarkoitettu aloittavalle yrittäjälle, ja se auttaa sinua pärjäämään taloudellisesti käynnistäessäsi yritystoimintaasi.

Starttirahaa on mahdollista saada yritystoiminnan ensimmäisille 6–12 kuukaudelle. Starttiraha on peruspäivärahan suuruinen, ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa. Starttiraha on veronalaista tuloa.

Starttiraha on mainio apu alkuun, mutta se ei ole summana suuri ja sitä saa vain rajallisen ajan. On tärkeä ymmärtää, että starttiraha ei kuulu yrityksen varsinaisiin rahoituslähteisiin, vaan se on tarkoitettu turvaamaan yrittäjän toimeentulo toiminnan käynnistämisen ajaksi.

Starttiraha on harkinnanvarainen tuki. Rahaa myönnettäessä otetaan huomioon muun muassa alan kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla.

Mistä starttiraha haetaan?

Starttirahaa haetaan työ-ja elinkeinotoimistosta eli TE-palveluista, ja sen myöntää joko TE-toimisto tai kunnan työllisyyspalvelu, jos asuinkuntasi on mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilu on voimassa ajalla 1.3.2021–30.6.2023.

Ota joka tapauksessa yhteyttä oman alueesi TE-toimistoon, kun suunnittelet yrityksen perustamista ja pohdit starttirahaa. TE-toimistosta saat vinkkejä, miten hakemuksen ja yrityksen perustamisen kanssa kannattaa edetä sekä tietoa esimerkiksi yrittäjyyskursseista. Liikkeellä kannattaa olla ajoissa, sillä starttirahaa ei myönnetä, jos päätoiminen yritystoiminta on jo käynnistynyt. Jos kuitenkin laajennat sivutoimisesta yrittäjän työstä päätoimiseksi yrittäjäksi, voit olla oikeutettu starttirahaan.

Sinun kannattaa hyödyntää TE-palvelujen tarjoama apu. Pääset keskustelemaan asiantuntijan kanssavalmiuksistasi yrittäjäksi ryhtymiseen, liikeideastasi, suunnittelemastasi yritystoiminnasta, alasi kilpailutilanteesta ja tuen tarpeesta yritystoiminnan alussa.

Miten starttiraha haetaan?

Starttirahan hakeminen vaatii aikaa ja saattaa vaikuttaa hieman työläältä. Muista kuitenkin, että jokainen askel on tärkeä yritystoimintasi onnistumisen kannalta. Saadaksesi starttirahaa muista nämä:

 • Tee hyvä ja huolellinen liiketoimintasuunnitelma, jossa on realistinen budjetti. Liiketoimintasuunnitelma on yritystoiminnan peruskivi, jota ilman et voi saada starttirahaa.
 • Tee selkeä rahoituslaskelma.
 • Tilaa verovelkatodistus Verohallinnolta.
 • Toimita TE-palveluihin:
  • rahoitussuunnitelma ja mahdollinen rahoitustarjous tai -lupaus (mikäli ulkopuolisen rahoituksen saanti on tarpeen toiminnan aloittamiselle)
  • verovelkatodistus
  • kannattavuus-ja myyntilaskelma
 • Aloita yritystoiminta vasta myönteisen starttirahapäätöksen saamisen jälkeen. Varmista TE-palveluista etukäteen, mikä katsotaan yritystoiminnan aloittamiseksi.
 • Siirry päätoimiseksi yrittäjäksi. Saatat olla oikeutettu starttirahaan myös, jos olet sivutoiminen yrittäjä ja laajentamassa toiminnan päätoimiseksi.
 • Sinun on osoitettava, että ymmärrät, mitä yrittäjyys on. Tämä onnistuu, kun käyt yrittäjyyskurssin tai osoitat aiemmilla yrittäjyysopinnoilla tai kokemuksella, että sinulla on riittävästi tietoa. Yrittäjyyskursseja voit tiedustella TE-palveluista.
 • Starttiraha maksetaan hakemuksen perusteella jälkikäteen kuukausittain. Muista hakea sitä TE-palveluista.

Ole ajoissa hakemusten kanssa

Varaa hakemiseen riittävästi aikaa ja valmistele kaikki yllä mainitut materiaalit huolellisesti hakemusta varten. Esimerkiksi starttirahan myöntämiseen usein vaaditut yrittäjyyskurssit saattavat kestää viikosta kolmeen kuukauteen.

Myös liiketoimintasuunnitelman hiominen ja rahoituslaskelmien tekeminen vievät aikaa. Liiketoimintasuunnitelman teossa sinua auttavat muun muassa Uusyrityskeskukset.

Muista, että et joudu miettimään tätä kaikkea yksin!

Uusyrityskeskukset ja TE-palvelut tarjoavat maksutta henkilökohtaista apua ja neuvoja.

Mies käärii hihat

Yrittäjän ensimmäinen vuosi

Hyödyllistä tietoa yrityksen perustamisesta ja yrityksen ensimmäisestä vuodesta löydät oppaistamme.


Yritystuet

Yritystuet ja apurahat voivat olla avuksi, kun tarvitset rahoitusta investointeihin, yrityksesi kehittämiseen tai vaikkapa kansainvälistymiseen.

Rahoituksen lisäksi voit hakea yrityksesi toiminnan vauhdittamiseksi myös yritystukia. Niiden myöntämisten kriteerit vaihtelevat tapauskohtaisesti. Tuki voi olla kaikkien haettavissa tai sen saaminen edellyttää esimerkiksi tiettyä liiketoiminnan alaa tai maantieteellisellä aluetta. Jos mietit tukien mahdollisuutta, näistä pääset eteenpäin!

ELY-keskuksen rahoitus toiminnan kehittämiseen

Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat alueellisia julkisia toimijoita, jotka tukevat pk-yritysten perustamista, kehittymistä ja kasvua. Yrityksesi voi saada ELY-keskukselta avustusta nykyisen liiketoiminnan kehittämiseen, uuden liiketoimintamallin luomiseen tai kansainvälistymishankkeisiin. ELY-keskuksesta saat myös henkilökohtaista neuvontaa.

Tukia saadaksesi yritykselläsi on oltava edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja omia resursseja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Business Finlandin tuet kansainvälistymiseen

Valtion omistama Business Finland (entinen Tekes ja Finpro) auttaa yrityksiä kansainvälistymään rahoittamalla tutkimusta ja innovaatioita. Yksi sen tunnetuimmista rahoitustuotteista on innovaatioseteli, jolla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Voit saada innovaatiosetelin, jos sinulla on uusi tuote-tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia.

Setelin arvo on 5 000 euroa (vuonna 2022), ja sen voit käyttää esimerkiksi ulkopuolisen asiantuntija-avun hankkimiseen tai patentti-ja suojausasioihin liittyviin selvityksiin.

Business Finlandilla on lisäksi laaja kirjo erilaisia tukia kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille. Business Finlandin kautta voi hakea myös esimerkiksi energiatukea.

Leader-rahoitus paikallisiin yrityshankkeisiin

Jos yritykselläsi on tähtäimessä hanke tai projekti, joka saattaisi hyödyttää paikkakuntasi elinvoimaisuutta, voit hakea rahoitusta Leader-ryhmältä.

Suomessa on yli viisikymmentä Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen paikallisille hankkeille.

Rahoituksen yksityiskohdista tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leader-ryhmästä. Leader-tuki muodostuu valtion, suomalaisten kuntien sekä Euroopan unionin tarjoamasta rahoituksesta.

Euroopan unionin tuet

Yrityksesi voi saada tukea myös Euroopan unionin ohjelmista. Saatavilla on muun muassa lainoja, takauksia ja pääomarahoitusta kaikenkokoisille yrityksille. Esimerkiksi yllä mainittu Leader-tuki on yksi EU:n tarjoamista rahoituksen muodoista.

Säätiöt ja rahastot

Myös lukuisat suomalaiset yksityiset tai julkiset säätiöt ja rahastot myöntävät apurahoja yritysten liiketoiminnan kehittämiseen. Säätiöiden käytännöt yritystukien myöntämiseen vaihtelevat suuresti.

Esimerkiksi Yksityisyrittäjäin Säätiö myöntää apurahoja erilaisille yrittäjyyteen liittyville hankkeille sekä tutkimustyöhön. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö puolestaan panostaa teknologiateollisuuden innovaatio- ja osaamisympäristöä uudistaviin rohkeisiin avauksiin rahoittamalla kokeiluja ja toimintaa.

Lisätietoa säätöistä ja rahastoista löydät suomalaisten apurahanjakajien yhdistyksen sivuilta:


Energiatuet

Energiatuen tavoitteena on edistää etenkin uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä ja energiatehokkuutta.

Tukien myöntämisessä etusijalla ovat uuden teknologian hankkeet. Myös tavanomaisen teknologian hankkeita voidaan tukea harkitusti. Hyvin valmistelluilla hankkeilla ja huolellisesti laadituilla tukihakemuksilla on parempi mahdollisuus saada tukea. Tukipäätöksen voi saada vain, jos hanketta ei ole aloitettu ennen tukipäätöstä.

Etuja ja alennuksia jäsenille!

Hyödynnä kumppaneidemme edut ja säästä esim. bensasta, hotelleista ja vakuutuksista.

Liity jäseneksi