Rahoitus

Miten ja mistä voin hakea yritykselleni rahoitusta? Mistä löytäisin bisnesenkelin? Vaihtoehtoja on useita. Kun haet rahoitusta, tee pohjatyöt hyvin! Lue tästä perustiedot rahoituksen hakemisesta.

Yrittäjä tarvitsee rahaa heti yrityksen käynnistysvaiheessa, mutta myös käyttöpääomaksi toiminnan aikana ja mahdollisiin myöhempiin investointeihin tai toiminnan kehittämiseen.

Voit rahoittaa yrityksesi toimintaa sekä omalla että vieraalla pääomalla. Yrityksesi oman ja vieraan pääoman väliseen sopivaan suhteeseen ei ole yhtä oikeaa vastausta, sillä tilanteet vaihtelevat eri yrityksissä ja toimialoilla.

Yrityksesi oma rahoitus eli oma pääoma tarkoittaa yritykseen sijoittamaasi pääomaa, johon voi rahan lisäksi kuulua esimerkiksi kiinteistö tai kalusto. Yrityksesi tuottamat tulot kartuttavat pääomaa.

Yrityksen kasvu edellyttää lähes aina myös ulkopuolista rahoitusta eli vierasta pääomaa.

Ulkopuolista rahoitusta ovat muun muassa pankkilainat sekä rahoitus- ja vakuutusyhtiöiden ja Finnveran lainat. Lainojen lisäksi rahoitusta voit hakea joukkorahoittajilta ja pääomasijoittajilta. Ulkopuolisen rahoituksen saaminen edellyttää, että olet sijoittanut omaa pääomaa yritykseesi. Voit rahoittaa yrityksesi toimintaa myös hakemalla avustuksia ja tukia. Ensin pitää kuitenkin tehdä suunnitelma rahoituksen hakemiseksi.

Hyödynnä jäsenedut

Rahoituksen hakeminen alkaa hyvästä suunnittelusta

Ensimmäinen askel rahoituksen hakemisessa on perusteellinen liiketoimintasuunnitelma. Mitä konkreettisemmalla tasolla suunnitelma on, sitä parempi. Etenkin aloittavan yrittäjän on selvitettävä, keitä ovat tulevan yrityksen asiakkaat ja miten heidät tavoittaa. Suunnitelmassa on hyvä kertoa myös omasta taustasta, koulutuksesta ja kokemuksesta.

Ulkopuolista rahoitusta hakiessasi tarvitset liiketoimintasuunnitelman lisäksi rahoituslaskelman (rahoitussuunnitelman) ja kannattavuuslaskelman.

Rahoituslaskelma auttaa sinua katsomaan pitemmälle yrityksesi tulevaisuuteen. Sen avulla sinun on helpompi varautua tulevaisuudessa tehtäviin päätöksiin ja hankintoihin. Ulkopuoliset rahoittajat saavat laskelmasta tärkeää tietoa rahoituspäätöksensä tueksi.

Kannattavuuslaskelman avulla näet konkreettisesti, kuinka paljon yrityksesi tulee myydä, millä hinnalla ja minä aikana, jotta toiminta on kannattavaa. Ennakolta tehtyä kannattavuuslaskelmaa kutsutaan myös budjetiksi eli tulo- ja menoarvioksi.

Mistä voin etsiä ulkopuolista rahoitusta?

Ulkopuolisen rahoituksen laaja kirjo ulottuu pankkilainoista aina pörssilistautumiseen ja julkisiin tukiin asti. Sinulla on valittavanasi useita eri rahoituslähteitä:

Rahoituksen hakeminen on usein hyvä aloittaa pankeista, jotka myöntävät lainaa sekä isoihin että pieniin tarpeisiin vaihtelevin maksuajoin. Lähes 70 prosenttia pk-yrityksistä saa ulkoisen rahoituksensa pankista.

Velkakirjalaina on perinteisin pankkirahoituksen muoto. Siinä yritys saa pankilta lainaksi velkakirjassa sovitun rahamäärän, jonka se maksaa takaisin sovitun maksuohjelman mukaisesti.

Lainan korko ja muut ehdot sekä laina-aika sovitaan asiakas- ja tapauskohtaisesti. Lainojen korko muodostuu viitekorosta ja marginaalista. Velkakirjalainaa voidaan käyttää sekä lyhyt- että pitkäaikaiseen rahoitukseen.

Jotta saat pankkilainaa, yritykseksi pitää olla luottokelpoinen ja sinulla tulee olla vakuuksia lainaa vastaan. Lainan vakuudella tarkoitetaan jotakin rahanarvoista, jonka pankki saa myydä lainan kattamiseksi, jos et pystyisikään maksamaan velkaasi. Vakuudeksi käy esimerkiksi asunto-osake tai kiinteistö.

Toimintaansa vasta aloittavalla yrityksellä ei ole yleensä riittävästi vakuuksia, ja pankkilainan saaminen ilman henkilökohtaista omaisuutta tai takaajaa voi olla vaikeaa.

Lainan takausta voit saada valtion omistamalta Finnveralta, joka tekee yhteistyötä suurimpien pankkien kanssa.

Luotollinen pankkitili on rahoitusmuoto, jossa yrityksen maksuliikennetiliin liitetään luotto-ominaisuus. Yritys voi käyttää luottoa sovittuun rajaan saakka. Tilille tehdyt maksut pienentävät luoton määrää, ja yritys maksaa korkoa kulloinkin käytössä olevasta luotosta. Luotollinen tili on kätevä ratkaisu esimerkiksi kausivaihteluiden tasaamiseen ja käyttöpääoman rahoittamiseen.

Suomessa toimii useita rahoitusyhtiöitä, jotka tarjoavat asiakkailleen rahoitusta ilman erillistä vakuutta tai ulkopuolista takaajaa. Monet rahoitusyhtiöstä ovat pankkien omistamia, mutta alalla on myös paljon vaihtoehtoisia pikaluottoyrityksiä.

Pikaluotto toimii täydentävänä rahoitusmuotona esimerkiksi lyhytaikaisissa tarpeissa, kun yrityksesi on nopeassa kasvuvaiheessa tai äkilliset menot yllättävät. Kannattaa muistaa, että vakuudettomien pikaluottojen korot ja kulut ovat merkittävästi pankkilainaa suurempia. Erityistä huomiota tulee kiinnittää nimelliskoron lisäksi velallisen maksettavaksi tulevien kulujen ja muiden maksujen yhteismäärään.

Rahoitusyhtiöt myöntävät myös niin sanottua kohdevakuudellista rahoitusta, jolla tarkoitetaan osamaksua ja leasingia. Näillä yhtiöt rahoittavat haluamiasi laitteita ja kalustoja niitä myyvän yrityksen kanssa. Osamaksu ja leasing eivät vaadi erillisiä vakuuksia, vaan luoton vakuutena on rahoitettava kohde.

Osamaksulla ostaessasi saat laitteen käyttöösi heti, mutta sen omistusoikeus siirtyy yrityksellesi vasta viimeisen maksuerän jälkeen. Osamaksu tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että laite maksetaan useassa osassa ennalta sovitun ajan kuluessa. Koska myyjä saa vain osan rahoista kaupanteossa, myyjä tai rahoitusyhtiö myöntää ostajalle käytännössä lainaa ostosta varten. Usein osamaksusopimukseen sisältyy laskutus- ja korkokuluja, jotka voivat nostaa tuotteen lopullista hintaa.

Leasingissä yrityksesi vuokraa koneen, laitteen tai kaluston käyttöönsä rahoittajalta. Leasing-sopimuksissa on monenlaisia vaihtoehtoja. Kun sopimus päättyy, omaisuus voi sopimuksesta riippuen siirtyä yrityksellesi, palvelun myyjälle tai rahoittajalle.

Vaikka vakuudettoman lainan myöntämisehdot ovat löysemmät kuin pankkilainojen, myös niiden myöntämisen edellytyksenä on, että yritykselläsi ei ole maksuhäiriömerkintöjä tai verovelkoja.

Myös henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt tarjoavat yritysasiakkailleen lainoja investointeihin, yrityskauppojen omistukseen tai rahoitukseen liittyviin uudelleenjärjestelyihin ja käyttöpääomatarpeisiin. Rahoitusratkaisut räätälöidään yrityksesi tarpeiden mukaan.

Vakuutusyhtiöt toimivat yleensä osarahoittajana siten, että päärahoittajana on pankki. Myös eläkevakuutusyhtiöt ja Finnvera voivat olla mukana vakuutusyhtiöiden rahoitusjärjestelyissä.

Tiesitkö, että voit saada rahoitusta myös työeläkevakuutusyhtiöltäsi?

Työeläkeyhtiöt tarjoavat rahoitusta kahdessa eri muodossa: TyEL-vakuutusmaksujen takaisinlainana tai sijoituslainana.

TyEL-takaisinlaina tarkoittaa, että yrityksesi voi ottaa työeläkeyhtiöltä lainaksi sille jo maksettuja eläkemaksuja. TyEL-takaisinlainauksessa eläkeyhtiö vaatii lain mukaan aina 100 prosentin vakuuden lainatuille varoille. Turvaava vakuus voi olla esimerkiksi pankin myöntämä vakuus, Finnveran takaus tai vakuutusyhtiön takausvakuutus. TyEL-laina sopii pitkäaikaisiin rahoitustarpeisiin.

Sijoituslainassa on kyse perinteisemmästä rahoitustuotteesta, jolla voidaan rahoittaa investointeja, käyttöpääomaa ja yritysjärjestelyjä. Sijoituslainan ehdot, kuten laina-aika ja vakuudet, vaihtelevat tapauskohtaisesti.

Lue lisää Finnveran takauksesta.

Laskurahoitus tarkoittaa, että myyt asiakkaalle lähettämäsi erääntymättömät laskut laskurahoitusta tarjoaville yrityksille – pankeille tai rahoitusyhtiöille – ja saat heti rahaa yrityksesi tilille. Näin ollen sinun ei tarvitse odottaa eräpäivään asti asiakkaan maksua.

Voit myydä joko yksittäisiä laskuja tai monta laskua kerralla. Ilmaista tämä ei ole, vaan laskusi ostava rahoitusyritys ottaa oman palkkionsa. Muista kilpailuttaa eri laskurahoitusyhtiötä, sillä niiden palkkioissa on eroja.

Voit solmia myös laajemman, pitkäaikaisen factoring-sopimuksen jonkin rahoitusyhtiön kanssa. Tämä tarkoittaa, että voit tarvittaessa ulkoistaa vaikka koko laskutusprosessisi ja saada rahoitusyhtiöltä luottoa erääntymättömiä laskujasi vastaan.

Kaikki Suomessa toimivat pankit tai niiden rahoitusyhtiöt tarjoavat factoring-palveluita. Lisäksi markkinoilla toimii useita eri laskurahoitusyhtiöitä.

 

Valtion omistama Finnvera on erityisrahoittaja, joka tarjoaa rahoitusta muun muassa uuden yrityksen perustamiseen ja olemassa olevan yrityksen toiminnan laajentamiseen ja kasvuun.

Finnvera tekee yhteistyötä suurimpien pankkien kanssa. Aloittavalle yritykselle merkittävä tukimuoto on Finnveran myöntämä alkutakaus, joka auttaa saamaan rahoitusta pankista.

Lue lisää Finnveran sivuilta. 

Jos yritykselläsi on innostava tarina, palvelu tai tuote, joukkorahoitus voi olla varteenotettava vaihtoehto. Ideana on kerätä haluttu määrä rahaa yrityksen kasvuun ja toiminnan kehittämiseen laajalta sijoittajajoukolta julkisesti verkossa.

Joukkorahoitus sopii sekä startupeille että vakiintuneemmille yrityksille, jotka haluavat laajentaa omistuspohjaansa.

Joukkorahoitus voi olla laina- tai sijoitusmuotoista.

Lainamuotoisessa joukkorahoituksessa yritys hakee tarvitsemansa rahoituksen lainaamalla sijoittajilta ja maksaa heille lainasta koron. Lainaa hakeva yrittäjä tai yrityksen johtohenkilö kirjautuu ensin verkossa joukkorahoitusalustalle ja määrittelee ehdot haettavalle lainalle.

Joukkorahoitusalustoja ovat muun muassa Mesenaatti, Invesdor ja Kickstarter.

Sijoitusmuotoisessa joukkorahoituksessa yritys hakee tarvitsemansa rahoituksen sijoittajilta antamalla vastineeksi tavallisimmin yrityksen osakkeita tai muita arvopapereita. Sijoittajasta tulee osakkeiden myötä yrityksen omistaja siinä suhteessa, kun hänen ostamansa osakkeiden lukumäärä on suhteessa yrityksen osakepääomaan.

Sijoitusmuotoinen joukkorahoitus on lainamuotoista säädellympää ja tapahtuu välittäjien kautta. Välittäjät siis yhdistävät rahoitusta tarvitsevat ja sijoittajat.

Finanssivalvonta valvoo sijoitusmuotoista joukkorahoituksen välitystä.

Lue lisää joukkorahoituksen välityksestä Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Joukkovelkakirjalainat eli ”bondit” ovat erityisesti suurempien yritysten suosima rahoitusmuoto. Joukkovelkakirjalainalla tarkoitetaan velkaa, joka on jaettu useaan pienempään osuuteen.

Joukkovelkakirjalainoja ovat esimerkiksi obligaatiot ja debentuurit.

Joukkovelkakirjalainalla lainan liikkeellelaskija eli yritys hakee rahaa suurelta joukolta sijoittajia tai suurelta yleisöltä ja sitoutuu maksamaan velan takaisin tiettynä ajankohtana, esimerkiksi kolmen vuoden kuluttua liikkeellelaskusta. Usein yritys maksaa lainan ostajalle myös korkoa laina-ajalta.

Sijoittajat eivät voi suoraan ostaa joukkovelkakirjoja markkinoilta, vaan tähän tarvitaan välittäjä, kuten pankki tai varainhoitaja.

Pääomasijoitus sopii yrityksellesi, jos sillä on voimakkaat kasvutavoitteet ja mahdollisuuksia kehittyä omalla alallaan. Sijoitusyhtiö tai muu ammattimainen sijoittaja saa rahoituksensa vastineeksi yhtiösi osakkeita.

Sijoittajan tavoitteena on saada tuottoa ottamaansa riskiä vastaan. Sijoittaja ottaa yhtä suuren riskin kuin yrityksesi muutkin osakkaat, koska hän saa palkkionsa vasta yrityksen menestyksen myötä.

Pääomasijoittaja ei ole yrityksesi pysyvä omistaja, vaan omistus on aina väliaikaista ja johtaa jonkin elinkaaren vaiheen yli. Sijoittaja pyrkii irtautumaan yrityksestä yhdessä sovitun suunnitelman mukaisesti.

Rahan lisäksi pääomasijoittajat voivat tuoda omaa osaamistaan yritykseesi.

Ennen kuin etsit yrityksellesi pääomasijoittajaa, sinun on hyvä pohtia tarkkaan sijoittajan mukanaolon hyvät ja huonot puolet sekä hyväksyttävä, että alkuperäisten omistajien suhteellinen omistusosuus yrityksestä kaventuu.

Lisätietoja ja listan suomalaisista pääomasijoittajista löydät Suomen Pääomasijoittajat ry:n sivuilta.

Bisnesenkelit eroavat pääomasijoittajista siinä, että he sijoittavat omaa rahaansa lähinnä nuoriin startup-yrityksiin.

Alkutaipaleella oleva yritys saa bisnesenkeliltä rahoitusavun lisäksi yleensä tukea ja neuvoja kasvuun ja verkostoitumiseen.

Bisnesenkelit saavat sijoitustaan vastaan vähemmistöosuuden yhtiön osakkeista.

Yksi Suomessa toimivista bisnesenkeliverkostoista on Fiban (Finnish Business Angels Network).

Jos yrityksesi toimii teollisuuden alalla ja sillä on näyttöjä kasvavasta liiketoiminnasta, on Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi) yksi mahdollinen rahoittaja. Tesi on valtion pääomasijoitusyhtiö, joka rahoittaa suoraan tai sijoituskumppaniensa kanssa teollisia yrityksiä ja niiden tehdas-, laite- ja laajennusinvestointeja.

Rahoitusjärjestelyn jälkeen Tesistä tulee yrityksesi hallituksen jäsen ja määräaikainen omistaja, mikä tarkoittaa aktiivista ja pitkäjänteistä hallitustyöskentelyä.

Tesin kanssasijoittajia ovat pääomasijoitusyhtiöt, työeläkeyhtiöt, teolliset sijoittajat ja yksityissijoittajat.

Lue lisää Tesin verkkosivuilta. 

Jos nopeasti kasvavalla yritykselläsi on valmius laajan omistajakunnan palvelemiseen, pörssiin listautuminen on tehokas tapa hankkia rahoitusta. Listautuessaan yritys antaa mahdollisuuden ostaa tai myydä osakkeitaan pörssissä.

Yritys saa pörssiin listautumalla myös lisää tunnettuutta.

Harkitessasi yrityksesi listautumista sinun kanttaa tutustua Pörssisäätiön Pörssilistautujan käsikirjaan ja Listautujan käsikirjaan. Molemmat oppaat ovat saatavilla Pörssisäätiön verkkosivuilla.

Tietoa listautumisesta löydät myös Finanssivalvonnan sivuilta.

Yrittäjät on järjestänyt 365 päivässä pörssiin -koulutuksia. Lue lisää. [linkki]

Jos olet vasta käynnistämässä yritystoimintaasi, sinun on mahdollista hakea ja saada starttirahaa alueesi työ- ja elinkeinotoimistolta eli TE-palveluista.

Starttiraha turvaa toimeentulosi siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestävät – kuitenkin enintään 12 kuukauden ajan.

Sinun kannattaa olla yhteydessä TE-palveluihin jo suunnitellessasi yritystoiminnan aloittamista. On tärkeää huomioida, että starttirahaa ei pääsääntöisesti myönnetä, jos päätoiminen yritystoiminta on jo käynnistynyt.

Lue lisää starttirahasta.

Lue lisää yritysten ja yrittäjien tuista.

Energiatuet

Energiatuen tavoitteena on edistää etenkin uusiutuvan energian tuotantoa, energiansäästöä ja energiatehokkuutta.

Aiheeseen liittyvät uutiset