Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Liiketoimintasuunnitelma

Hyvä liiketoimintasuunnitelma on tärkeä jokaiselle uudelle yrittäjälle, sillä se on koko yritystoiminnan perusta. Liiketoimintasuunnitelma kiteyttää yrityksesi tarkoituksen. Sen voi tehdä yksinkertaisen mallin perusteella.

Liiketoimintasuunnitelma eli tuttavallisesti LTS auttaa sinua hahmottamaan liikeideasi ja kuinka toteutat sen käytännössä. Mitä suurempia tavoitteita kohti pyritään, sen tarkemmin liiketoimintasuunnitelma pitää tehdä. Siinä voidaan suunnitella myyntiä ja markkinointia, hahmotella tuotteiden hinnoittelua, arvioida tuotannon resursseja, tehdä henkilöstö- ja tuotekehityssuunnitelma sekä pohtia patentteja ja riskianalyysejä.

Aloittava pienyrittäjä pääsee kuitenkin alkuun yksinkertaisellakin versiolla. Elintärkeä kysymys on, onko liikeideallesi riittävästi kysyntää ja asiakkaita. Huolella tehty liiketoimintasuunnitelma antaa vakaan pohjan myyntitavoitteiden saavuttamiseen, ja se toimii sinulle työkaluna myös myöhemmin.

Liiketoimintasuunnitelma kannattaa tehdä vahvasti itseä varten mutta sille on tarvetta myös esimerkiksi starttirahaa, rahoitusta tai tukia hakiessa. Se kannattaa yleensä tehdä myös silloin, kun ostaa jo olemassa olevan yrityksen.

Näin liiketoimintasuunnitelman tekeminen onnistuu helposti

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on helppoa. Se voi olla vapaamuotoinen: vastausten ei tarvitse olla pitkiä ja voit kirjoittaa aluksi vaikkapa vain ranskalaisia viivoja. Kevyen ja usein perustamisvaiheessa riittävän liiketoimintasuunnitelman pystyt tekemään seuraavalla tavalla.

Vastaa mahdollisimman hyvin näihin viiteen kysymykseen:

  1. Liikeidea: Kuvaile liikeideaasi muutamalla lauseella. Mitä tuotteita tai palveluja myyt, kenelle ja miten? Kuinka erotut muista? Keiden kanssa kilpailet?
  2. Asiakkaat: Keitä asiakkaasi ovat? Miten pääset kontaktiin heidän kanssaan?
  3. Tuotteet ja palvelut: Millaista kysyntää tuotteellesi tai palvelullesi on? Mihin tarpeeseen tai ongelmaan ne vastaavat?
  4. Raha: Millä kaikilla tavoilla saat myyntiä aikaan ja rahaa yrityksellesi? Kuinka hinnoittelet tuotteesi tai palvelusi? Mihin hinnoittelusi perustuu? Kuinka suurta myyntiä tavoittelet päivässä, viikossa, kuukaudessa tai vuodessa? Voit hahmottaa tätä esimerkiksi myytyinä tuotteina tai asiakkaiden lukumääränä.
  5. Riskit: Millaisia riskejä liiketoimintaasi liittyy? Mitä niiden toteutumisesta voi seurata? Kuinka voit varautua riskeihin? Riskien kartoittamisessa voi käyttää apuna esimerkiksi SWOT-analyysiä. Siihen listataan yrityksen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.

Liikeidea nojaa usein yrittäjän osaamiseen. Siksi liiketoimintasuunnitelmaan voi kirjata lyhyesti myös mitä osaat jo nyt ja mitä osaamista tarvitset lisää. Jos yrityksen perustaa tiimi, kuvaile koko tiimin osaamista.

Liiketoimintasuunnitelman tekoon löytyy myös valmiita pohjia. Perinteisen liiketoimintasuunnitelman vaihtoehtona on business model canvas, jonka avulla voi myös kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa. Löydät erilaisia pohjia hakukoneiden kautta esimerkiksi hakusanoilla liiketoimintasuunnitelmapohja ja business model canvas.

Kartoita liikeideasi potentiaalia kysymällä asiakkailta

Omasta ja kaverien mielestä hyvä idea kannattaa testauttaa potentiaalisilla asiakkailla jo ennen kuin alat maksaa perustamismaksuja ja markkinoida. Vastauksia tärkeisiin kysymyksiin saat kysymällä asiasta suoraan mahdollisilta asiakkailta. Tee palvelusta tai tuotteesta lyhyt kuvaus ja kysy mahdollisilta asiakkailta:

  1. Onko tuotteelle tai palvelulle tarvetta?
  2. Kuinka paljon olisit valmis maksamaan siitä?
  3. Ovatko tuotteen tai palvelun idea ja laatu kohdallaan?

Parhaimmillaan saat palautetta heti: tuote voi olla hyvä, mutta pienillä viilauksilla se voi olla vielä parempi ja haluttavampi.

Yhteydenottoa ei kannata pelätä. Tuleva asiakas ottaa sinut mielellään vastaan, jos ideasi on kiinnostava ja siitä voi olla hänelle hyötyä. Parhaimmillaan hyöty on molemminpuolinen, kun asiakas pääsee räätälöimään tuotettasi hänelle sopivaksi jo alusta asti.

Liiketoimintasuunnitelman tekemisen voi yhdistää ennakkomarkkinointiin. Kun yritystoiminta käynnistyy ja sinulla on konkreettista kaupattavaa, soittaminen on jo helppoa: ”Muistatko, kun juteltiin? Nyt tuote on valmis, tulenko kertomaan lisää?”.

Kun tarvitset tarkempaa liiketoimintasuunnitelmaa

Perusteellinen liiketoimintasuunnitelma sisältää laskelmia, joissa arvioidaan esimerkiksi yritystoiminnan kuluja ja paljonko myyntiä pitää olla. Puhutaan kannattavuuslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja myyntilaskelmasta. Myyntilaskelma kertoo yksinkertaistettuna mistä raha tulee eli siinä hahmotellaan, mitä yritys myy, kuinka paljon ja millä hinnalla. Myös myyntikate täytyy huomioida. Nämä laskelmat auttavat hahmottamaan liiketoiminnalle asetettuja konkreettisia tavoitteita.

Mitä suurempaa liiketoiminta on ja mitä erikoistuneempaa yritystä pyörität, sitä tarkemmin liiketoimintasuunnitelma kannattaa laatia. Laajempaa ja tarkempaa liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä kannattaa pitää mielessä, että suunnitelman ydin on toiminta-ajatus ja liikeidea: miksi yritys on olemassa, mitä se tekee ja miten se aikoo päästä tavoitteisiinsa. Analyysiä voi tehdä muun muassa liiketoimintaympäristöstä ja kilpailutilanteesta ja asiakastyypeistä ja heidän ostopäätöstensä kriteereistä. Myös markkinointia voi suunnitella etukäteen.

Kaikkia näitä pohtiessa kannattaa käyttää apuna ammattilaisia: esimerkiksi uusyrityskeskuksissa on tarjolla maksutonta neuvontaa asiantuntijoilta, jotka tuntevat paikallista yritystoimintaa, kysyntää ja tarjontaa sekä sparraavat mielellään liikeideaa kanssasi.

Hyödynnä jäsenpalvelut

Kassahenkilö ja asiakas
Omistajanvaihdosneuvonta

Omistajanvaihdosneuvonta

Etkö ole jäsen? Liity Yrittäjiin.

Yrittäjien jäsenenä saat maksutonta lakineuvontaa ja nautit rahanarvoisista jäseneduista!

Liity jäseneksi