Kasvu ja kehitys

Yrityksen kasvu perustuu aina omistajien kasvuhalulle sekä hyvälle liikeidealle ja vahvalle osaamiselle. Kasvuhakuiselle yritykselle löytyy monenlaista tukea ja neuvoja.

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista aiheista:


Yrityksen kasvattaminen

Yrityksen kasvuun tarvitaan lähes aina lisärahoitusta – lainaa, tukea tai uutta pääomaa – ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen liiketoiminta on vahvalla pohjalla. Rahoituksen lisäksi kasvuun tarvitaan aitoa halua ja paloa sekä tietenkin osaamista. Kasvun eteen on tehtävä paljon työtä, joten niin yrittäjän kuin koko työyhteisön on sitouduttava siihen ja oltava valmis oppimaan uutta.

Millä tavoin yritys voi kasvaa?

Yritys voi hakea kasvua monilla eri tavoilla. Jos olet tunnistanut yrityksesi kasvutarpeet, mieti seuraavia vaihtoehtoja. Kasvua tuovat esimerkiksi:

 • Laajeneminen Suomessa tai ulkomailla
 • Kilpailijan ostaminen
 • Tuotekehitys ja innovointi
 • Osaamisen kehittäminen

Miten määritellään kasvuyritys?

Kasvuyritys on OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan yritys, jonka lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 prosenttia.

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan yleisenä kriteerinä kasvuyrittäjyydelle käytetään juuri henkilöstön kasvua, mutta yritystoiminnan kasvua voidaan
mitata myös liikevaihdolla.

Startupilla taas tarkoitetaan yleensä nuorta, enintään muutaman vuoden ikäistä, innovatiivisiin ideoihin perustuvaa yritystä. Se kehittää vasta ensimmäistä tuotettaan eikä tuota vielä välttämättä voittoa. Myös startup tavoittelee yleensä nopeaa kasvua. Startup siis on monesti kasvuyritys, mutta kasvuyritys ei välttämättä ole startup. Onkin hyvä huomata, että kasvua voivat tavoitella kaikki yritykset iästä ja alasta riippumatta, oli startup tai ei.

Laajeneminen Suomessa tai ulkomailla

Yritys voi kasvaa laajentamalla omaa toimintaansa joko Suomessa tai ulkomailla. Kun suunnittelet yrityksesi laajentumista muualle, tarvitset usein sekä lisärahoitusta että monenlaisia neuvoja.

Lainarahoitusta voi hakea pankeista. Myös valtion omistama Finnvera tarjoaa yrityksille lainarahoitusta toiminnan laajenemiseen ja kasvuun. Kannattaa myös hyödyntää erilaiset tukimuodot. Esimerkiksi ELY-keskukset tukevat pk-yritysten kasvua ja Business Finlandilla on laaja kirjo erilaisia tukia kansainvälisille markkinoille tähtääville yrityksille.

Toisen yrityksen ostaminen, omistajanvaihdos

Omistajanvaihdokset ovat tärkeä kasvun väline. Yritys voi kasvaa ostamalla toisen yrityksen olemassa olevaa liiketoimintaa. Yrityskaupoilla voi laajentaa omaa markkinaosuutta tai ottaa haltuun uusia liiketoiminta-alueita. Omistajanvaihdoksia ovat myös sukupolvenvaihdokset ja yrityksen muut omistusjärjestelyt.

Tuotekehitys ja innovointi

Kasvua voidaan saada aikaan kehittämällä ja tuomalla uusia tuotteita ja palveluita markkinoille. Huomaathan, että kasvuhakuinen yritys voi hakea avustus- tai lainamuotoista tukea tuotekehitykseen ja innovointiin esimerkiksi Business Finlandista. Lisäksi kannattaa muistaa, että yritysten ja tutkimusorganisaatioiden innovaatioverkostot voivat tarjota mahdollisuuksia kehittää yrityksen toimintaa.

Osaamisen kehittäminen

Kasvua ei synny ilman jatkuvaa oppimista; se on menestymisen elinehto. Osaaminen on yrityksesi tärkeimpiä voimavaroja. On tärkeää huolehtia siitä, että sekä oma osaamisesi että työntekijöidesi osaaminen ovat ajan tasalla. Muista erityisesti oppisopimuskoulutus. Yrittäjälle oppisopimuskoulutus on hyvä tapa rekrytoida ja kouluttaa henkilöstöä täysin uusiin tehtäviin. Myös yrittäjä itse voi opiskella oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Olemme laatineet avuksesi kaksi opasta, joissa kerromme, mitä voit tehdä varmistaaksesi oman kehityksesi ja miten sinä voit tukea työntekijöidesi osaamisen kehittämistä. Kasvuun saatetaan tietysti tarvita myös uusia työntekijöitä – tai se mahdollistaa heidän palkkaamisensa.

Kansainvälinen kauppa

Yrityksen perustavoiteena tulisi olla toiminnan kasvattaminen kannattavasti. Kansainvälistyminen on luonnollinen osa yrityksen kasvuprosessia.

Julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut

Tiesitkö, että julkisissa hankinnoissa on tarjolla kauppaa ainakin yli 35 miljardin euron edestä Suomessa. Ne tarjoavat yrityksellesi lukuisia mahdollisuuksia kaupankäyntiin ja menestymiseen ja voivat olla hyviä meriittejä esimerkiksi yrityksesi kansainvälistyessä.

Julkiset hankinnat ja tarjouskilpailut

Tuote ja palvelukehitys

Keksinnöstä tuotteeksi – näillä askelilla kohti kaupallistettua innovaatiota

Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakiviä. Idean tai keksinnön matka markkinoille kulkee monien vaiheiden kautta: ennen varsinaista tuotantoa ja markkinointia on tehty suunnittelua ja koetuotantoa, kehitetty ja arvioitu. Tästä pääset alkuun omien kehityssuunnitelmiesi kanssa.

Hyvän tuotteen tai palvelun tunnusmerkkejä

Aluksi on hyvä tunnistaa innovatiivisen tuotteen tai palvelun tunnusmerkit. Niitä ovat muun muassa:

 • Tuote on markkinavetoinen ja sille on kysyntää
 • Tuote vastaa asiakkaiden tarpeisiin paremmin ja huokeammin kuin markkinoilla olevat muut ratkaisut
 • Tuote vastaa aiemmin ratkaisemattomaan ongelmaan ja synnyttää näin uutta markkinaa
 • Tuote on keksinnöllinen, uusi ja patentoitavissa
 • Tuotteella on merkitystä nykyiselle tai uudelle yritykselle
 • Tuote on toimiva, valmistettavissa oleva ja kilpailukykyinen
 • Tuote on mahdollista saada nopeasti markkinoille
 • Oma halu sitoutua tuotteeseen ja sen kehittämiseen
 • Rahoittajat ovat siitä kiinnostuneita
 • Tuote täyttää alan normit ja viranomaismääräykset.

Arviointivaiheessa selvitetään uuden tuotteen mahdollisuuksia edellä esitettyjen kriteerien perusteella. Samalla selvitetään tulevan liiketoiminnan mahdollisuudet.

Kaupallistaminen on avainasemassa koko prosessin ajan. Näköpiirissä on oltava markkinat tuotteelle – ja tavoite on, että se käy kaupaksi.

Kun uusi idea on kehitetty tietylle tasolle, voidaan laatia varsinainen liiketoimintasuunnitelma.

Lue lisää liiketoimintasuunnitelmasta

Tuotekehitysvaiheessa idea kehitetään tuotteeksi. Tässä vaiheessa tehdään monenlaisia teknisiä, tuotannollisia ja kaupallisia suunnitelmia ja selvityksiä.

Ideasta tai keksinnöstä tehdään prototyyppejä, joita kokeillaan ja testataan, kunnes täysin uusi tuote tai paranneltu versio vanhasta on valmis ja varsinainen tuotanto voi alkaa.

Tuotekehityksen on oltava tavoitteellista, tehokasta ja perusteellista, jotta taataan ettei tuotteeseen jää teknisiä vikoja tai puutteita. Teollinen muotoilu ja design ovat myös tärkeä osa tuotteen suunnittelua.

On tärkeää, että uuden tuotteen valmistaja on kyseisen alan asiantuntija. Vastuuhenkilön on oltava kokenut. Verkottumisesta voi olla tässäkin hyötyä.

Tuotekehityksen lomassa kannattaa harkita myös innovaation aineettomien oikeuksien suojaamista. Suojaa jäljittelijöitä vastaan antavat muun muassa patentti, hyödyllisyysmalli, tavaramerkki, mallioikeus ja tekijänoikeus. Kannattaa muistaa, että esimerkiksi patenttia ei saa, jos keksintö on jo julkistettu.

Lue lisää immateriaalioikeuksista

Jos keksintö on tehty yrityksessäsi, tuotteistamisen vaihtoehtoja ovat:

 • Yrityksesi tuotteistaa, valmistaa ja markkinoi itse
 • Teetätät tuotteen alihankintana, mutta yrityksesi vastaa markkinoinnista
 • Myyt tuotteen tai tuoteidean toiselle yritykselle
 • Teet lisenssisopimuksen, jolla yrityksesi luovuttaa keksintöön tietyn käyttöoikeuden korvausta vastaan. Omistusoikeudet keksintöön säilyvät yritykselläsi.

Jos keksinnön on tehnyt yksityishenkilö, tutkija tai työryhmä, joka ei toimi alan yrityksessä, vaihtoehtoina ovat:

 • Tuotteen lisenssi myydään valmistusta ja markkinointia varten alan yritykselle
 • Perustetaan uusi yritys
 • Solmitaan yhteistyösopimus kumppanin kanssa keksinnön tuotteistamiseksi.

Voit olla yhteydessä omalla alallasi toimiviin yrityksiin, sillä useat tekevät tuotekehitystä tilauksesta. Heidän kanssaan voit solmia tuotekehityssopimuksen. Konsulttitoimistoilta voit saada apua suunnitteluun, laskelmiin sekä talous- ja markkinaselvitysten tekemiseen.

Teknisiä prototyyppejä, tuotteen kehittämistä ja testausta voit teettää ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa tai VTT:ssa. Palveluja tarjoavat myös muun muassa Keksintösäätiö, Helsingin Keksijät HEKE ry:n protopaja ja muut protopajat.

Tuotekehitysvaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota luottamuksellisuuteen ja salassapitosopimuksiin. Tarjoukset on pyydettävä kirjallisina, samoin toimeksiantosopimukset ja aikataulut on syytä sopia kirjallisesti.

Lue lisää salassapitosopimukset

Tuotekehitys edellyttää lähes aina ulkopuolista rahoitusta, kuten pankkilainaa. Myös valtion omistama Finnvera tarjoaa yrityksille lainarahoitusta toiminnan laajenemiseen ja kasvuun.

Kannattaa hyödyntää erilaiset tukimuodot. Esimerkiksi ELY-keskukset myöntävät pk-yrityksille tukia keksinnön kaupallistamiseen. Valtion omistamalta Business Finlandilta on myös mahdollista saada tukea tutkimuksiin ja innovaatioihin.

Lisätietoja yrityksen rahoituksesta

Lisätietoa tukimuodoista

 

Salassapitosopimuspohja

Salassapitosopimuksella suojataan liike- ja ammattisalaisuuksia sekä muuta yrityksen luottamuksellista tietoa. Sopimuksessa kannattaa määritellä tarkasti sen tarkoitus ja luottamuksellinen tieto.

Standardit raamittavat yhteensopivien tuotteiden kehitystä

Tuotekehityksessä kannattaa muistaa myös erilaiset standardit. Ne yhdenmukaistavat tuotteiden teknisiä ominaisuuksia. Tämä vaikuttaa myönteisesti suurtuotannosta saataviin etuihin, markkinoillepääsyyn ja kustannusten vähenemisen esimerkiksi varastoinnissa ja kuljetuksissa.

Standardisointi varmistaa, että tuotteet ja järjestelmät sopivat toisiinsa ja pystyvät toimiaan yhdessä. Esimerkiksi kansainvälisellä ISO-standardilla on sovittu, että kaikkialla maailmassa luottokortit, puhelinkortit ja “älykortit” ovat samankokoisia.

Standardien ansiosta tuotteet, menetelmät ja palvelut ovat keskenään vaihdettavia. Tämä seikka helpottaa eri valmistajien tuotteiden vertailua ja edistää tuotteiden teknistä kehitystä.

Suomessa standardisointia ohjaa ja koordinoi Suomen Standardisoimisliitto SFS ry yhteistyössä eri alojen asiantuntijayhteisöjen, niin kutsuttujen toimialayhteisöjen voimin. Ne huolehtivat oman toimialansa standardisoinnista ja teknisten komiteoiden työskentelystä.

Tiettyjen toimialojen standardien sisältöön ja käyttöön liittyvistä asioista saa parhaiten lisätietoja kääntymällä kyseisen toimialan standardisoinnista vastaavan toimialayhteisön puoleen.

Standardisointiyön tulokset julkaistaan asiakirjoina, joita kuka tahansa voi hankkia ja käyttää. Standardien käyttö ja hyödyntäminen on maksutonta. Standardien hankinta on maksullista – näin rahoitetaan huomattava osa kansallisten standardisointielinten työstä. Standardien hankkimisessa apua ja lisätietoja saa SFS:n verkkosivuilta.

Ympäristömerkit

Ympäristömerkki on tunnus, joka myönnetään ympäristömerkin kriteerit täyttävälle tuotteelle tai palvelulle. Myöntämiskriteereiden tarkoituksena on varmistaa, että kyseisen merkin saavat tuotteet ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

Ympäristömerkit

Hinnoittelu

Kuinka asettaa omalle tuotteelle tai palvelulle voittoa tuottava ja kilpailukykyinen hinta? Mihin hinnan voi perustaa, jos kokemusta hinnoittelusta ei ole vielä kertynyt? Entä miten hinta pitää ilmoittaa?

Hinnoittelu

Brändi ja markkinointi

Nerokas liikeidea! Mutta miksei kukaan osta? Markkinointi auttaa varmistamaan, että yrityksesi löydetään. Brändi taas auttaa yritystäsi erottumaan muista.

Brändi ja markkinointi

Kansainvälinen kauppa

Yrityksen perustavoiteena tulisi olla toiminnan kasvattaminen kannattavasti. Kansainvälistyminen on luonnollinen osa yrityksen kasvuprosessia. Suomessa on noin 58 000 pk-yritystä, jotka vievät tavaroita tai palveluita tai harjoittavat muuten liiketoimintaa ulkomailla.

Kansainvälinen kauppa

Osaamisen kehittäminen

Osaaminen on yrityksesi tärkein voimavara. Siksi kannattaa huolehtia, että niin oma kuin työntekijöidesi osaaminen on ajan tasalla. Täältä löydät vinkkejä ja koulutuksia.

Sinulla ja mahdollisilla työntekijöilläsi on varmasti monia eri taitoja sekä koulutusta ja kokemusta työstä, mutta maailma muuttuu huimaa vauhtia. Oman alan koulutuksen lisäksi saattaa olla tarve täydentää oppia esimerkiksi uudesta teknologiasta, johtamisesta tai markkinoinnista. Elinikäisestä oppimisesta ei puhuta turhaan; se on menestymisen elinehto.

Olemme laatineet avuksesi kaksi opasta, joissa kerromme, mitä voit tehdä varmistaaksesi yrityksesi osaamisen kehityksen. Ensimmäinen opas neuvoo yrittäjän oman osaamisen kehittämisessä, toinen taas työntekijöiden.

Oppaissa kerromme:

 • Kolmen askeleen ohjeet opiskelun aloittamiseen.
 • Mitä oppimis- ja koulutuspalveluita yrittäjille ja työntekijöille on tarjolla.
 • Mistä voit hakea rahallista tukea opintoihin, jos joudut koulutuksen takia vähentämään yritystoimintaasi tai keskeyttämään sen kokonaan.

Koulutuksemme yrittäjille – tule mukaan!

Osaamista voi ja kannattaa päivittää myös yksittäisillä, maltillisesti aikaa vievillä koulutuksilla. Järjestämme säännöllisesti erilaisia koulutuksia, jotka käsittelevät jokaiselle yrittäjälle tärkeitä liiketoiminnan ydinalueita. Näitä ovat muun muassa:

 • Myynti, markkinointi ja sosiaalinen media
 • Yrityksen ja yrittäjän verotus
 • Tuloslaskelma, tase, hinnoittelu ja kannattavuus
 • Esihenkilötaidot
 • Yrityslainsäädäntö.

Yrittäjät-akatemiasta tiedot ja taidot liiketoiminnan kehittämiseen!

Tutustu laajaan koulutustarjontaamme ja tule mukaan oppimaan huippukouluttajien avustuksella!

Maksuton jäsenille
Maksuton
Maksuton jäsenille
Maksuton
Maksuton
Maksuton jäsenille
Maksuton jäsenille
Maksuton

Yrittäjien jäsenenä pääset verkostoitumaan yrittäjäkollegoidesi kanssa: inspiroidu ja löydä kumppaneita sekä asiakkaita!

Liity jäseneksi

Yrittäjät-akatemiasta tiedot ja taidot liiketoiminnan kehittämiseen!

Tutustu laajaan koulutustarjontaamme ja tule mukaan oppimaan huippukouluttajien avustuksella!

Maksuton jäsenille
Maksuton
Maksuton jäsenille
Maksuton
Maksuton
Maksuton jäsenille
Maksuton jäsenille
Maksuton

Liiketoiminnan digitalisointi

Onko yrityksesi valmis digiharppaukseen? Digitalisaatio ei ole yksinomaan startupien ja kasvuyrittäjien pelikenttää. Se on nykypäivää jokaiselle yritykselle ja yrittäjälle taustasta riippumatta.

Uusi teknologia, oli kyse sitten älylaitteista, ohjelmistoista tai tietoverkoista, muuttaa kuluttajien käyttäytymistä ja avaa yrityksille arvokkaita mahdollisuuksia hankkia ja palvella asiakkaita sekä parantaa kannattavuuttaan. Digitalisaatio luo myös kokonaan uusia kulttuurin ja yrittäjyyden haaroja.

ApuaDigiin

ApuaDigiin-sivustosta löydät tukea PK-yrityksen digitalisaatioon. Tukipalvelu sisältää erilaisia työkaluja, yritysten kokemuksia ja tutkimustietoa.

Siirry ApuaDigiin-sivustolle

DigiKypsyys-työkalu

Kuinka valmis organisaatiosi on digitaaliseen muutokseen? VTT:n maksuttomalla digikypsyystyökalulla voit selvittää yrityksesi digikypsyystason ja tunnistaa helpommin tärkeimmät ja kiireellisimmät kehityskohteet. VTT:n digikypsyystyökalun kuusi ulottuvuutta ovat strategia, liiketoimintamalli, asiakasrajapinta, organisaatio ja prosessit, ihmiset ja kulttuuri sekä informaatioteknologia.

Ota maksuton digityökalu käyttöön

Aiheeseen liittyvät uutiset