Brändi ja markkinointi

Nerokas liikeidea! Mutta miksei kukaan osta? Markkinointi auttaa varmistamaan, että yrityksesi löydetään. Brändi taas auttaa yritystäsi erottumaan muista.

Haluatko, että yrityksesi löydetään? Markkinoi! Yksi aloittavan yrittäjän perusvirhe on unohtaa markkinointi. Loistavakaan idea ei riitä, jos asiakas ei tiedä yrityksestäsi mitään.

Brändi tekee yrityksestäsi tunnistettavan ja auttaa erottumaan muista. Vahva brändi houkuttelee asiakkaita ostamaanja parhaimmillaan suosittelemaan yritystäsi muille.Yrityksen brändiä kannattaa rakentaa määrätietoisesti alusta asti.

Pääset alkuun markkinoinnissa, kun pohdit seuraavia näkökulmia ja markkinoinnin perusasioita:

Markkinoinnin lähtökohtana ovat asiakkaasi ja heidän tarpeensa. Se, kenelle myyt, vaikuttaa siihen, miten sinun kannattaa markkinoida. Aloita miettimällä markkinoinnin tavoitteet ja kohderyhmät.

Haluatko kasvattaa yrityksesi tunnettuutta tai saada verkkosivuille lisää kävijöitä? Pyritkö saamaan asiakkaat ostamaan tietyn tuotteen tai palvelun? Tavoitteletko uusia asiakkaita vai houkutteletko vanhoja ostamaan lisää?

Tehokas markkinointi vaatii kohdentamista halutuille kohderyhmille. Mieti vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Olet ehkä pohtinut näitä jo liiketoimintasuunnitelmaa tehdessäsi:

  1. Kuka asiakkaani on?
  2. Missä hän on? Mistä ja miten tavoitan asiakkaan?
  3. Miksi hän ostaisi juuri minulta eikä kilpailijaltani?

Lue lisää: markkinoinnin muistilista

Seuraavaksi voit pohtia, missä kanavissa ja millaisin markkinointitoimenpitein tavoitat asiakkaasi. Riippuu toimialasta ja asiakasryhmästä, mihin markkinointirahat kannattaa kohdentaa. Kerran saaduille asiakkaille lisämyynti on aina edullisempaa kuin uusien asiakkaiden hankinta.

Digitaalisia markkinointikanavia ovat muun muassa nettisivut, sähköpostimarkkinointi, display- eli ns. bannerimainonta, hakusanamainonta ja sosiaalisen median palvelut. Perinteisen median kanavia edustavat esimerkiksi lehti-ilmoitukset ja suoramarkkinointi postitse.

Yrityksen markkinointimateriaaleja voivat olla esimerkiksi esitteet, mainoslehtiset ja uutiskirjeet.

Lue lisää: markkinointimateriaalit

Niin sanotun puskaradion vaikutusta ei kannata väheksyä. Asiakkaiden suositukset ovat kullanarvoisia. Niitä saadaksesi sinun kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka kohtelet ja palvelet asiakkaita.

Erilaiset yritysrekisterit, joita aloittavalle yrittäjälle tuputetaan puhelimitse, eivät välttämättä tuo asiakkaita. Sen sijaan kannattaa kerätä omaa kanta-asiakasrekisteriä ja pyytää asiakkailta markkinointilupa. Muista perehtyä tietosuojalainsäädäntöön. Tutustumisen voi aloittaa Yrittäjän tietosuojaoppaasta.

Laadukas ja helposti löydettävä sisältö nettisivuillasi ja muissa kanavissa on myös asiakaspalvelua. Usein kysytyt kysymykset ja muu helposti löydettävä tieto auttavat asiakastasi ja vähentävät hänen tarvettaan ottaa sinuun yhteyttä ongelmatilanteissa.

Voit miettiä esimerkiksi, millaisiin asiakkaiden ongelmiin voit tarjota ratkaisuja. Kiinnostava, houkutteleva ja oivaltava sisältö voi saada myös uudet potentiaaliset asiakkaat kiinnostumaan yrityksestäsi.

Netti ja sosiaalinen media kannattaa ottaa haltuun, koska siellä ovat kaikki. Valittavana on lukuisia mahdollisuuksia omien päivitysten tekemisestä uutiskirjeisiin ja oppaiden tekoon.

Lue lisää: digimarkkinointi

Lataa tästä pikaopas: Facebook-mainokset: aloittelijan opas

Sopivaan markkinointibudjettiin ei ole yhtä oikeaa vastausta. Siihen vaikuttavat ainakin yrityksesi taloudellinen tilanne ja tavoitteet. Hyvin pienelläkin budjetilla voi päästä alkuun.

Alkavalla yrittäjällä ei useinkaan ole suurta budjettia, joten markkinoinnin täytyy olla kustannustehokasta ja helppoa. Aluksi se voi olla jopa pääasiassa henkilökohtaista myyntityötä. Yrityksen verkkosivut kannattaa laittaa kuntoon ensimmäisenä. Pelkkä sosiaalisen median tilikin saattaa toimia yrityksen kotisivuna ainakin alkuun. Pidä huolta siitä, että yrityksesi verkkosivut löytyvät hakukoneissa. Lue tarkemmin hakukoneoptimoinnista ja hakusanamainonnasta Yrittäjän digioppaasta.

Lue lisää: verkkosivujen rakentaminen

Markkinointiin on tarjolla paljon kumppaneita, jos on valmis maksamaan avusta. Kannattaa punnita tarkkaan, mihin haluaa käyttää aikaansa ja mitä mahdollisesti on järkevää ulkoistaa.

Yrityksen markkinointistrategia kokoaa yhteen markkinoinnin tavoitteet. Yksinkertaisimmillaan se määrittelee, kenelle viestitään ja miten. Strategia ja siitä johdettu markkinointisuunnitelma auttavat tekemään markkinoinnista yhtenäistä.

Markkinointistrategia luodaan kuten mikä tahansa strategia:

  • Asetetaan tavoitteet markkinoinnille: esimerkiksi myynnin kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankinta, tunnettuuden lisääminen. Lisäksi määritellään mittarit, joilla tavoitteeseen pääsyä mitataan.
  • Määritetään kohderyhmä ja pyritään ymmärtämään sen tarpeet.
  • Selvitetään millä medioilla kohderyhmä tavoitetaan ja määritellään eri medioiden roolit.
  • Mietitään millä viestillä ja/tai sisällöllä kohderyhmän kiinnostus herätetään (tai saadaan asiakas ostamaan) ja miten se erottaa yrityksen kilpailijoista.
  • Määritellään markkinointibudjetti ja miten se käytetään eri medioihin.

Lue lisää: mainonnan säännöt

Ohjeita ja vinkkejä löytyy muun muassa painetuista ja sähköisistä oppaista, blogiteksteistä, videoista, podcasteista, webinaareista ja avoimista verkkokursseista. Tarjolla on myös laajasti maksullisia kursseja ja koulutuksia markkinoinnin ja viestinnän eri osa-alueista.

Yrittäjät järjestää jäsenilleen paljon erilaista koulutusta muun muassa markkinoinnista ja myynnistä. Tutustu koulutustarjontaan. Myös uusyrityskeskukset tarjoavat vinkkejä markkinointiin.

Yrittäjän kehittymisen paras kirittäjä on usein toinen yrittäjä, jopa toiselta toimialalta.

Etsi liiketoiminnallesi sparraaja

Mentorisi.fi on Suomen Yrittäjien tarjoama jäsenpalvelu, josta yrittäjä voi löytää ammattilaisen sparraamaan liiketoimintaansa tai tukemaan jaksamisessa tässä poikkeuksellisen vaikeassa ajassa.

Siirry mentorisi.fi-sivulle

Lataa Kehitä osaamistasi -opas

Oma osaamisesi on yrityksesi tärkein voimavara. Siksi sinun on tärkeää huolehtia, että osaamisesi on ajan tasalla. Sinulla on monia eri taitoja sekä koulutusta ja kokemusta työstäsi, mutta ne eivät pitkän päälle riitä. Elinikäisestä oppimisesta ei puhuta turhaan; se on menestymisenelinehto, ja kaikkien kannattaakin päivittää osaamistaan jatkuvasti.

Yrittäjän osaaminen