Markkinointi

Nerokas liikeidea! Mutta miksei kukaan osta? Markkinointi auttaa varmistamaan, että yrityksesi löydetään. Brändi taas auttaa yritystäsi erottumaan muista.

Tältä sivulta löydät tietoa seuraavista aiheista:


Näin pääset alkuun markkinoinnissa

Haluatko, että yrityksesi löydetään? Markkinoi! Yksi aloittavan yrittäjän perusvirhe on unohtaa markkinointi. Loistavakaan idea ei riitä, jos asiakas ei tiedä yrityksestäsi mitään.

Brändi tekee yrityksestäsi tunnistettavan ja auttaa erottumaan muista. Vahva brändi houkuttelee asiakkaita ostamaanja parhaimmillaan suosittelemaan yritystäsi muille. Yrityksen brändiä kannattaa rakentaa määrätietoisesti alusta asti.

Pääset alkuun markkinoinnissa, kun pohdit seuraavia näkökulmia ja markkinoinnin perusasioita:

Markkinoinnin lähtökohtana ovat asiakkaasi ja heidän tarpeensa. Se, kenelle myyt, vaikuttaa siihen, miten sinun kannattaa markkinoida. Aloita miettimällä markkinoinnin tavoitteet ja kohderyhmät.

Haluatko kasvattaa yrityksesi tunnettuutta tai saada verkkosivuille lisää kävijöitä? Pyritkö saamaan asiakkaat ostamaan tietyn tuotteen tai palvelun? Tavoitteletko uusia asiakkaita vai houkutteletko vanhoja ostamaan lisää?

Tehokas markkinointi vaatii kohdentamista halutuille kohderyhmille. Mieti vastaukset seuraaviin kysymyksiin. Olet ehkä pohtinut näitä jo liiketoimintasuunnitelmaa tehdessäsi:

 1. Kuka asiakkaani on?
 2. Missä hän on? Mistä ja miten tavoitan asiakkaan?
 3. Miksi hän ostaisi juuri minulta eikä kilpailijaltani?

 

Seuraavaksi voit pohtia, missä kanavissa ja millaisin markkinointitoimenpitein tavoitat asiakkaasi. Riippuu toimialasta ja asiakasryhmästä, mihin markkinointirahat kannattaa kohdentaa. Kerran saaduille asiakkaille lisämyynti on aina edullisempaa kuin uusien asiakkaiden hankinta.

Digitaalisia markkinointikanavia ovat muun muassa nettisivut, sähköpostimarkkinointi, display- eli ns. bannerimainonta, hakusanamainonta ja sosiaalisen median palvelut. Perinteisen median kanavia edustavat esimerkiksi lehti-ilmoitukset ja suoramarkkinointi postitse.

Yrityksen markkinointimateriaaleja voivat olla esimerkiksi esitteet, mainoslehtiset ja uutiskirjeet.

Niin sanotun puskaradion vaikutusta ei kannata väheksyä. Asiakkaiden suositukset ovat kullanarvoisia. Niitä saadaksesi sinun kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka kohtelet ja palvelet asiakkaita.

Erilaiset yritysrekisterit, joita aloittavalle yrittäjälle tuputetaan puhelimitse, eivät välttämättä tuo asiakkaita. Sen sijaan kannattaa kerätä omaa kanta-asiakasrekisteriä ja pyytää asiakkailta markkinointilupa. Muista perehtyä tietosuojalainsäädäntöön. Tutustumisen voi aloittaa Yrittäjän tietosuojaoppaasta.

 

Laadukas ja helposti löydettävä sisältö nettisivuillasi ja muissa kanavissa on myös asiakaspalvelua. Usein kysytyt kysymykset ja muu helposti löydettävä tieto auttavat asiakastasi ja vähentävät hänen tarvettaan ottaa sinuun yhteyttä ongelmatilanteissa.

Voit miettiä esimerkiksi, millaisiin asiakkaiden ongelmiin voit tarjota ratkaisuja. Kiinnostava, houkutteleva ja oivaltava sisältö voi saada myös uudet potentiaaliset asiakkaat kiinnostumaan yrityksestäsi.

Netti ja sosiaalinen media kannattaa ottaa haltuun, koska siellä ovat kaikki. Valittavana on lukuisia mahdollisuuksia omien päivitysten tekemisestä uutiskirjeisiin ja oppaiden tekoon.

Sopivaan markkinointibudjettiin ei ole yhtä oikeaa vastausta. Siihen vaikuttavat ainakin yrityksesi taloudellinen tilanne ja tavoitteet. Hyvin pienelläkin budjetilla voi päästä alkuun.

Alkavalla yrittäjällä ei useinkaan ole suurta budjettia, joten markkinoinnin täytyy olla kustannustehokasta ja helppoa. Aluksi se voi olla jopa pääasiassa henkilökohtaista myyntityötä. Yrityksen verkkosivut kannattaa laittaa kuntoon ensimmäisenä. Pelkkä sosiaalisen median tilikin saattaa toimia yrityksen kotisivuna ainakin alkuun. Pidä huolta siitä, että yrityksesi verkkosivut löytyvät hakukoneissa. Lue tarkemmin hakukoneoptimoinnista ja hakusanamainonnasta Yrittäjän digioppaasta.

Markkinointiin on tarjolla paljon kumppaneita, jos on valmis maksamaan avusta. Kannattaa punnita tarkkaan, mihin haluaa käyttää aikaansa ja mitä mahdollisesti on järkevää ulkoistaa.

 

Yrityksen markkinointistrategia kokoaa yhteen markkinoinnin tavoitteet. Yksinkertaisimmillaan se määrittelee, kenelle viestitään ja miten. Strategia ja siitä johdettu markkinointisuunnitelma auttavat tekemään markkinoinnista yhtenäistä.

Markkinointistrategia luodaan kuten mikä tahansa strategia:

 • Asetetaan tavoitteet markkinoinnille: esimerkiksi myynnin kasvattaminen, uusien asiakkaiden hankinta, tunnettuuden lisääminen. Lisäksi määritellään mittarit, joilla tavoitteeseen pääsyä mitataan.
 • Määritetään kohderyhmä ja pyritään ymmärtämään sen tarpeet.
 • Selvitetään millä medioilla kohderyhmä tavoitetaan ja määritellään eri medioiden roolit.
 • Mietitään millä viestillä ja/tai sisällöllä kohderyhmän kiinnostus herätetään (tai saadaan asiakas ostamaan) ja miten se erottaa yrityksen kilpailijoista.
 • Määritellään markkinointibudjetti ja miten se käytetään eri medioihin.

 

Ohjeita ja vinkkejä löytyy muun muassa painetuista ja sähköisistä oppaista, blogiteksteistä, videoista, podcasteista, webinaareista ja avoimista verkkokursseista. Tarjolla on myös laajasti maksullisia kursseja ja koulutuksia markkinoinnin ja viestinnän eri osa-alueista.

Yrittäjät järjestää jäsenilleen paljon erilaista koulutusta muun muassa markkinoinnista ja myynnistä. Tutustu koulutustarjontaan. Myös uusyrityskeskukset tarjoavat vinkkejä markkinointiin.

Yrittäjän kehittymisen paras kirittäjä on usein toinen yrittäjä, jopa toiselta toimialalta.


Brändin rakentaminen

Brändi on mielikuva, joka muilla on yrityksestäsi. Se tekee yrityksestäsi tunnistettavan. Brändin rakentamisella voit vaikuttaa siihen, millaiseksi kuva yrityksestäsi muodostuu. Brändi ei tarkoita vain logoa ja slogania vaan yrityksen tarkoitusta, tarinaa ja tapaa kohdata asiakkaita. Brändi on mielikuva, joka muilla on yrityksestäsi, tuotteistasi ja palveluistasi – esimerkiksi niiden laadusta.

Jokainen yritys herättää jonkinnäköisiä mielikuvia. Jollet määrittele yrityksesi brändiä, on suuri vaara, että asiakkaat ja mahdolliset asiakkaat muodostavat mielikuvansa täysin villisti. Johdonmukaisella brändityöllä ohjaat mielikuvan muodostumista haluamaasi suuntaan. Moni yritys luisuu hintakilpailuun tai jämähtää harmaaseen massaan. Yrityksen brändiä kannattaa rakentaa tietoisesti, sillä se auttaa erottautumaan muista. Hyvin brändätystä tuotteesta tai palvelusta ollaan myös yleensä valmiita maksamaan enemmän. Kun alat määritellä yrityksesi brändiä, myös yrityksesi visuaalisen ilmeen suunnittelu on helpompaa.

Pienikin brändi voi olla kiinnostava! Yrityksen pieni koko voi olla myös valtti suuriin yrityksiin verrattuna. Jos olet yksinyrittäjä, yrityksesi brändi voi olla yhtä kuin oma henkilöbrändisi.

Näin pääset alkuun brändin rakentamisessa

Mieti vastauksia seuraaviin kysymyksiin ja kirjaa ne ylös:

 • Miksi olen perustanut yritykseni? Mikä on sen toimintaidea?
 • Millainen haluan yrityksen olevan vaikkapa kahden vuoden kuluttua?
 • Mikä erottaa yritykseni muista?
 • Miksi asiakas päätyy valitsemaan juuri minun yritykseni? Mitä pystyn lupaamaan heille, mitä hyötyä tarjoan?
 • Miten haluaisin asiakkaani kertovan yrityksestäni?
 • Millaisen tunteen haluan herättää asiakkaissa, kun he ovat tekemisissä yritykseni kanssa?
 • Miltä haluan yritykseni näyttävän muiden silmissä, esimerkiksi kotisivujen ja sosiaalisen median perusteella?

Jos olet yksinyrittäjä, ajatustyöhön kannattaa ottaa mukaan muitakin ihmisiä, sillä toisten ajatuksista on usein apua. Jos sinulla on yhtiökumppaneita tai työntekijöitä, tehkää tämä työ yhdessä. Voit myös halutessasi käyttää ulkopuolista apua, esimerkiksi mainos- tai viestintätoimistoja. Muista vaatia kunnollista ajattelua ja yhdessä miettimistä!

Huomioi myös nämä brändin rakentamisessa

 • Yrityksen nimi
  Valitse yrityksellesi nimi, joka kuvastaa tavoittelemaasi brändimielikuvaa. Varmista, että nimi toimii hyvin verkossa ja saat sen mukaisen verkkotunnuksen yrityksesi kotisivuille. Tarkista myös, että nimi on rekisteröitävissä. Voit lukea aiheesta lisää Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta. Myös tuotteiden ja palveluiden nimeämistä kannattaa pohtia brändin rakentamisen näkökulmasta.
 • Visuaalinen ilme
  Millainen visuaalinen ilme yritykselläsi on? Visuaalisella ja graafisella ilmeellä tarkoitetaan muun muassa kuvia, värejä, logoja ja typografiaa. Yrityksen visuaalinen ilme näkyy esimerkiksi sen verkkosivuilla, sosiaalisen median tileillä ja markkinointimateriaaleissa. Visuaalinen ilme on osa brändiä: se tekee yrityksestäsi oman näköisensä. Visuaalinen ilme saattaa jäädä jopa paremmin mieleen kuin yrityksen tai tuotteen nimi.
 • Yrityksen äänensävy
  Millainen ääni yritykselläsi on? Onko se asiantunteva, helposti lähestyttävä, virallinen tai kenties leikkisä? Valinta vaikuttaa siihen, miten yritys ”puhuu” esimerkiksi omilla verkkosivuillaan tai sosiaalisessa mediassa.
 • Brändityö asiakaskohtaamisissa
  Brändiä rakennetaan kaikissa kohtaamisissa asiakkaiden kanssa, joten yhtä lailla myynti ja asiakaspalvelu vaikuttavat siihen, millaisen kuvan asiakkaat saavat yrityksestäsi. Mieti, mitä voit luvata konkreettisesti asiakkaillesi ja pidä sitten näistä lupauksista kiinni. Paraskaan brändityö ei riitä, jos asiakastyösi arjessa ei toimi.

Asiakaspalautetta kannattaa ehdottomasti hyödyntää brändäyksessä. Kun saat kehuja, voit esimerkiksi pyytää asiakkailta lupaa käyttää heidän julkista suositustaan verkkosivuillasi.

Tee palautteen antamisesta helppoa. Pidä myös huolta siitä, että asiakkaille tulee tunne, että arvostat palautetta ja se johtaa toimenpiteisiin.

Tarvitsenko yrittäjänä henkilöbrändin?

Jokaisella on periaatteessa henkilöbrändi – siis millaisena esimerkiksi työkaverit, läheiset tai asiakkaat näkevät sinut. Etenkin yksinyrittäjänä yrityksesi henkilöityy herkästi sinuun, mutta niin voi olla myös pienessä yrityksessä.

Henkilöbrändiin pätee sama kuin yrityksen brändiin: mielikuvia syntyy, halusit tai et. Voit kuitenkin rakentaa henkilöbrändiäsi johdonmukaisesti jakamalla osaamistasi, näkemyksiäsi, ajatuksiasi ja kokemuksiasi verkostoillesi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Kannattaa lähteä liikkeelle aihepiireistä, joista tiedät paljon tai jotka kiinnostavat ja innostavat sinua ja ovat sinulle tärkeitä. Mitä annettavaa sinulla on muille? Todennäköisesti moni muu on kiinnostunut samoista asioista, pitää niitä tärkeinä tai voi vaikkapa saada sinulta hyödyllisiä vinkkejä. Ihmiset luottavat usein tuttujensa suosituksiin, joten vahva henkilöbrändi voi olla myös sinulle ja yrityksellesi eduksi.

Henkilöbrändi onkin parhaimmillaan vahva markkinoinnin väline. Kannattaa kuitenkin pohtia tarkkaan, miten erottelee – jopa omassa mielessään – brändin ja oman, yksityisen itsensä. Mitä tahdot jakaa muille, mihin osallistua? Mitkä teot kasvattavat omaa brändiäsi ja mitkä heikentävät sitä? Kenen kanssa tahdot tehdä yhteistyötä?

Pohdi myös tarkkaan, mitä tavoittelet henkilöbrändäyksellä ja ketkä kuuluvat kohderyhmääsi. Jos osaamisesi on kapealta, vaikkapa tekniseltä erityisalalta, henkilöbrändisi äänensävy, viestisi ja kohderyhmäsi ovat hyvin todennäköisesti erilaiset kuin vaikkapa laajaa asiakaskuntaa palvelevalla ravintolayrittäjällä.

Pääset siis alkuun miettimällä hyvin samankaltaisia asioita kuin yrityksen brändiä rakennettaessa. Voit miettiä asiaa vastaamalla esimerkiksi näihin kysymyksiin:

 • Millaisen kuvan haluan antaa itsestäni yrittäjänä ja persoonana? Mistä haluan tulla tunnistetuksi?
 • Mitä tavoittelen? Mitä haluan saavuttaa henkilöbrändin avulla? Mitä hyötyä siitä on liiketoiminnalleni?
 • Mikä erottaa minut ja brändini muista?
 • Miksi minun juttuni kiinnostavat muita? Mitä pystyn antamaan muille, mitä hyötyä tarjoan?
 • Miten haluaisin kohderyhmieni kuvailevan itseäni ja henkilöbrändiäni?
 • Millaisen tunteen haluan herättää kohderyhmissäni?
 • Mitä viestejä haluan vahvistaa? Miltä haluan kuulostaa? Mistä kerron tai mihin otan kantaa?
 • Entä mitä haluan näyttää tai miltä haluan näyttää? Miten visuaalisuus palvelee tavoitteitani?

Lataa brändiopas avuksi

Brändi on vastaus kysymykseen millainen yrityksesi on. Oletko sinä koskaan miettinyt tätä?

Tähän oppaaseen on koottu työkalupakki, jonka avulla voit miettiä miksi yrityksesi on olemassa, miten teet asioita ja mitä haluat kehittää. Tätä kutsutaan brändityöksi!

Yrittäjän brändiopas – näin kehität brändiäsi

Markkinointimateriaalit

Yrityksen markkinointikanaviksi kannattaa valita ne, jotka välittävät halutun sanoman etsitylle kohderyhmälle mahdollisimman tehokkaasti ja järkevillä kustannuksilla. Sama pätee markkinointimateriaaleihin.

Yrityksesi voi tehdä markkinointia ja mainontaa lukuisissa eri markkinointikanavissa ja erilaisin markkinointimateriaalein. Mieti jokaisen markkinointitoimenpiteen kohdalla — on se sitten mainos lehdessä tai bussin kyljessä, somekampanja tai mainoslehtinen — missä asiakkaasi näkee mainoksen ja minkä reaktion haluat saavuttaa?

Verkossa kannattaa ainakin olla tavalla tai toisella, koska siellä ovat myös asiakkaasi. Näkyvyyttä tuovat muun muassa yrityksen omat kotisivut, verkkokauppa, sosiaalinen media ja hakusanamainonta.

Suoramainonta on myös tapa tavoittaa asiakkaat. Sillä tarkoitetaan markkinointia, jolla lähestytään potentiaalista asiakasta suoraan joko postitse, sähköisesti tai puhelimitse. Suoramarkkinointia ovat siis esimerkiksi uutiskirjeet, mainoslehtiset, esitteet ja käyntikortit.

Tutustu huolella eri markkinointimateriaalien ominaisuuksiin ja kustannuksiin. Riippuu yrityksestäsi ja sen tavoitteista, mitkä niistä sopivat sinulle missäkin tilanteessa parhaiten. Apua alkavan yrityksen markkinointiin saa myös esimerkiksi uusyrityskeskusten yritysneuvonnasta.

On hyvä miettiä myös, mitä teet itse ja mitä osaamista on järkevää ostaa muilta. Jos teet itse, riittääkö osaamisesi haluamaasi lopputulokseen esimerkiksi visuaalisesti? Markkinointiapua voi ostaa esimerkiksi mainostoimistoista, graafisilta suunnittelijoilta tai sisällöntuotantoa tekeviltä freelancereilta ja alan yrityksiltä.

Mistä kaikista markkinointikanavista valitsen?

Markkinointiviestinnän kanavat jaetaan usein:

Offline-mainontaan, jota käytetään pääasiallisesti brändilliseen mainontaan eli tunnettuuden kasvattamiseen ja vahvistamiseen.

 • TV-mainonta
 • Radiomainonta
 • Printtimainonta (sanomalehdet ja aikakauslehdet)
 • Ulkomainonta: tienvarsitaulut, bussipysäkit, bussin tai raitiovaunun teippaukset, kauppakeskusten digitaaliset näytöt
 • Suoramarkkinointi: osoitteeton ja osoitteellinen postitus asiakkaalle
 • Myymälä- ja näyteikkunamarkkinointi
 • Tapahtumat
 • PR

Online-mainontaan, jota käytetään enemmän taktiseen mainontaan. Silloin tavoitteena on klikkaus tai tilaus. Asiakas voi tilata mainostetun tuotteen tai palvelun saman tien.

 • Sähköpostimarkkinointi
 • Bannerimainonta (eri vaihtoehtoja: perinteinen display sekä ohjelmallinen mainonta)
 • Mobiilimarkkinointi
 • Natiivimainonta (sisältömarkkinointia verkossa)
 • SEO (hakukoneoptimointi)
 • SEM (hakusanamarkkinointi, maksullinen)
 • VOD, video on demand: esimerkiksi Youtube, Ruutu, MTV
 • Sosiaalinen media (postaukset ja maksullinen mainonta)
 • Vaikuttajamarkkinointi

Usein mediat jaetaan myös kolmeen ryhmään:

 1. Ostetut mediat eli maksulliset mediat, kuten lehti-ilmoitus.
 2. Omat mediat (sähköposti omaan rekisteriin, verkkosivu, jonka sisällöt on hakukoneoptimoitu, postaukset omissa sosiaalisen median kanavissa, näyteikkunat ja myymälä)
 3. Ansaitut mediat (mm. juttu lehdessä tai verkkomediassa, asiakkaan suosittelu sosiaalisessa mediassa)

Omat mediat ovat tietysti yrittäjälle usein helpoin ja edullisin tapa markkinoida.


Digimarkkinointi

Digimarkkinointi on markkinoinnin osa, joka keskittyy digitaalisiin kanaviin. Siihen sisältyvät muun muassa yrityksen verkkosivusto, sähköpostimarkkinointi, hakusanamainonta, display- eli bannerimainonta, hakukoneoptimointi ja sosiaalinen media.

Verkkosivut

Internet ja sosiaalinen media kannattaa ottaa haltuun, on toimialasi mikä tahansa. Alkavan yrittäjän kannattaa tehdä ensimmäiseksi yritykselleen verkkosivut, jotka palvelevat asiakkaiden tarpeita. Nettisivut ovat yrityksesi digitaalinen käyntikortti.

Verkkosivujen rakentaminen saattaa tuntua mutkikkaalta ja vaikealta. Ne ovat kuitenkin tärkeä palvelukanava, joka tuo yrityksellesi myös uskottavuutta. Riittää, että kerrot sivuillasi, mitä myyt, miksi sinulta kannattaa ostaa ja miten sinuun saa yhteyden. Kun saat perustan kuntoon, voit täydentää yksityiskohtia myöhemmin.

Näin pääset liikkeelle:

Mieti verkkosivujesi tavoite. Haluatko kivijalkamyymälääsi ihmisiä? Haluatko tulla löydetyksi? Haluatko tarjota asiakkaillesi ajanvarauksen netissä? Vai kenties myydä tuotteitasi verkossa?

Etsi kumppani. Mitä tärkeämmät verkkosivut ovat liiketoiminnallesi, sitä enemmän niihin kannattaa panostaa – ja luottaa ammattilaiseen. Sopivia kumppaneita voit kartoittaa netistä ja kyselemällä lähipiirin tai muiden yrittäjien suosituksia.

Valitse julkaisualusta huolellisesti. Kun kerrot yrityksesi tavoitteet, kumppani voi auttaa sinua sopivan alustan löytämisessä. Verkkosivuja ei nykyään juurikaan koodata itse alusta alkaen, vaan ne rakennetaan valmiille julkaisualustalle. Maailman suosituin verkkosivualusta on WordPress.

Jos mietit verkkokaupan perustamista, lue myös verkkokaupan ammattilaisten vinkit.

Valitse sivuillesi osoite ja ”koti” eli sivuston ylläpitäjä. Ylläpitäjällä voidaan tarkoittaa henkilöä tai yritystä, joka ylläpitää palvelinta ja sen sisältöjä.

 • Mieti, minkä haluat nettisivujesi osoitteeksi eli domainiksi. Voit tarkistaa Traficomin verkkotunnushausta, mitkä fi-päätteiset verkkotunnukset ovat vapaina.
 • Jotta saat verkkotunnuksen, sinulla on oltava verkkotunnusvälittäjä. Verkkotunnusvälittäjä rekisteröi puolestasi fi-verkkotunnuksen ja hoitaa siihen liittyvät asiat, kuten verkkotunnuksen uusimisen. Verkkotunnusvälittäjä tarjoaa yleensä myös muita oheispalveluja, kuten sähköpostin ja verkkosivutilaa eli paikan, jossa verkkosivusi sijaitsevat. Voit etsiä verkkotunnusvälittäjiä Traficomin palvelusta.
 • Verkkosivut sijaitsevat aina jollakin palvelimella. Voit hankkia palvelintilan myös joltain toiselta toimijalta kuin verkkotunnusvälittäjältäsi. Suomessa on kymmeniä webhotelleja, jotka tarjoavat levytilaa verkkosivuille ja sähköpostille yrityksen omalla verkkotunnuksella. Webhotellien vuosihinnat ovat tyypillisesti paristakymmenestä eurosta ylöspäin. Panosta luotettavaan palveluun, joka tarjoaa asiakaspalvelua 24/7.

Lue ohjeet verkkotunnuksen hankkimiseen.

Varmista verkkosivujesi käyttäjäystävällinen rakenne ja sisältö. Mitä asiakkaat haluavat sinulta? Suunnittele sivujen rakenne vaikkapa Exceliin ja mieti joka sivulle pari avainsanaa, joita käytät sen sisällöissä. Avainsanat parantavat näkyvyyttä hakukoneissa.

Kerro verkkosivuillasi ainakin mitä yrityksesi tarjoaa ja miksi juuri sinulta kannattaa ostaa. Myös yhteystiedot ja mahdolliset aukioloajat täytyy löytyä nopeasti ja helposti. Mieti myös, sopivatko sivuillesi esimerkiksi ajanvarausmahdollisuus, päivittyvä sisältö, kuten uutiset tai blogi, mahdollisuus tilata uutiskirje tai sähköinen asiakaspalvelu, kuten chat.

Puhuttele kuvilla. Verkkosivuille kannattaa valita laadukkaat kuvat. Kuvapankeista voit ostaa valmiita kuvia, mutta yrityksesi näköisiä kuvia saat palkkaamalla ammattikuvaajan. Jos asiakkaasi tai asiakkaillesi tekemäsi työt näkyvät kuvissa, muista kysyä heiltä lupa kuvien käyttöön.

Kehota toimimaan ja palvele asiakkaitasi. Kerro verkkosivuillasi ymmärrettävästi yrityksesi tuotteista ja palveluista. Mieti, miten saat kävijät toimimaan haluamallasi tavalla. Voit esimerkiksi kehottaa jättämään yhteydenottopyynnön, varaamaan ajan tai tilaamaan tuotteen.

Ole löydettävissä. Mitä helpommin yrityksesi löytyy Google-haulla, sitä tehokkaampaa markkinointia se on. Jopa 70–80 prosenttia Google-haun tekijöistä klikkaa ensimmäistä kolmea hakutulosta. Siksi näkyminen liiketoimintasi kannalta tärkeimmillä avainsanoilla on hyvin tärkeää.

Muista evästehallinta ja -ilmoitukset. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan selaimeen käyttäjän vieraillessa verkkosivuilla. Evästeet keräävät tietoa verkkosivuston käytöstä. Käyttäjän selain lähettää tuon tiedon takaisin kyseiselle palvelimelle. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoja esimerkiksi käyttäjän IP-osoitteesta, selaintyypistä ja mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle.

Jotkin evästeistä on välttämättömiä, joita ilman sivut eivät toimi kunnolla. Vain välttämättömät evästeet saavat olla oletuksena päällä. Mikäli asetat verkkosivullesi evästeitä, jotka eivät ole välttämättömiä verkkosivuston toimintojen mahdollistamiseksi, tulee sinun pyytää verkkosivuvierailijan aktiivinen suostumusta näiden evästeiden käyttöön. Pelkkä ilmoitus evästeiden käytöstä ei riitä. Suostumuksen lisäksi sinun tulee antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat tiedot evästeiden tallentamisen tai käytön tarkoituksesta.

Evästeiden ja niitä koskevien suostumusten hallintaa varten on hyvä hankkia evästehallintatyökalu.

Laki sähköisen viestinnän palveluista

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi

Tietosuoja-asetus

Seuraa kehitystä ja analysoi toimivuutta. Kun sivusi on valmis, pyydä siitä palautetta muilta. Voit tarkistaa sivun hakusanaystävällisyyden ilmaisissa työkaluissa, joita löydät Googlesta hakusanoilla ”SEO testi”. Asenna sivuillesi Google Analytics ja tutki, mikä ihmisiä kiinnostaa sivuillasi.

Näin perustat verkkokaupan

Mietitkö, kuinka saisit nopeasti aikaan verkkomyyntiä? Oman verkkokaupan perustaminen saattaa tulla silloin ajankohtaiseksi. Voit myös miettiä, voitko hyödyntää olemassa olevia verkkokauppoja tai markkinapaikkoja, joita ihmiset jo käyttävät. Jälkimmäisiä ovat esimerkiksi tori.fi, huuto.net ja Facebookin myyntiryhmät.

Kun alat suunnitella omaa verkkokauppaa, mieti ainakin seuraavia asioita:

 1. Mitä myyt ja kenelle?
 2. Miten erotut? Onko tuotteesi ainutlaatuinen vai erottaudutko asiakaspalvelulla? Millaisen brändin ja tarinan luot verkkokaupallesi?
 3. Tutki markkinaa: tutustu kilpailijoiden verkkokauppoihin – mikä toimii ja mitä voisi parantaa. Tarkastele, onko vastaavia tuotteita myynnissä esimerkiksi Amazonissa tai Ebayssa. Selvitä, olisiko tuotteellesi kysyntää myös kansainvälisesti.
 4. Miten toimitat tuotteen tai palvelun? Miten hoidat maksuliikenteen?
 5. Miten aloitat verkkokauppasi markkinoinnin ja myynnin?

Verkkokauppaa ei tarvitse rakentaa tyhjästä. Voit myös lisätä verkkosivuillesi ostonapit ja -prosessit, kuten maksamisen, valitsemastasi verkkokauppa-alustasta. Voit ottaa veloituksetta käyttöön lähes minkä tahansa verkkokauppa-alustan. Testaa ainakin paria ja vertaa niiden ominaisuuksia, jotta ymmärrät, mikä sopii juuri sinulle.

Kerää ja hyödynnä asiakaspalautetta valikoimasi ja palvelusi kehittämiseen. Riski on pienempi, jos aloitat pienellä valikoimalla ja varastolla. Muista budjetoida rahaa myös markkinointiin, esimerkiksi hakukonemainontaan tai somemainontaan.

Kaikkea ei välttämättä kannata tehdä itse. Ulkoistaa voi esimerkiksi verkkokaupan rakentamisen sekä logistiikan eli varaston ja tuotteiden toimittamisen. Löydät palveluja tarjoavia yrityksiä verkosta hakemalla. Esimerkiksi Facebookin Verkkokauppiaat-ryhmässä käydään vilkasta keskustelua kaikesta verkkokauppaan liittyvästä.

Hakukoneoptimointi

Nykyään suuri osa tiedoista haetaan Googlen hakukoneesta. Löydettävyys eli hyvät nettisivut, jotka hakukoneet löytävät, ovat yritykselle elintärkeät. Jos yrityksesi nettisivuilla on hyvää sisältöä, se nostaa yritystäsi hakukoneessa ylemmäs.

Hakukoneoptimointi parantaa omien sivujesi löydettävyyttä. Hakukoneoptimoinnin ytimessä on sen miettiminen, mitä yrityksesi tarjoaa ja millä hakusanoilla ihmiset todennäköisesti tätä asiaa hakevat.

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media on alkavalle yrittäjälle kustannustehokas tapa tavoittaa potentiaalisia asiakkaita. Läsnäolo sosiaalisessa mediassa vaatii yritykseltä aikaa ja suunnitelmallisuutta, jotta tulokset olisivat toivotunlaiset. Jokaisessa kanavassa ei ole pakko olla. Mieti, mitä kanavia potentiaaliset asiakkaasi suosivat, ja valitse ne, jotka sopivat yrityksesi tavoitteisiin parhaiten.

Ilman rahallista panostusta näkyvyys jää nykyään sosiaalisessa mediassa pieneksi, mutta alkuun pääsee onneksi pienilläkin summilla.

Sosiaalisen median käyttöön on tarjolla erilaisia työkaluja, joilla voit esimerkiksi ajastaa päivityksiä tai hallinnoida helposti useita eri tilejä tai somepalveluja.

Sähköpostimarkkinointi ja sähköpostilistan kokoaminen

Sähköpostilistoja voi koota monella eri tavalla, ja sähköpostien lähettämiseen kuluttajalle tulee aina hankkia selkeä suostumus. Yritykselle lähetettävään mainontaan ei tarvita suostumusta, mutta yrityksellä täytyy olla mahdollisuus mainonnan kieltämiseen. Kieltomahdollisuudesta on tiedotettava selkeästi jokaisen sähköpostiviestin yhteydessä.

Voit kerätä sähköpostilistaa esimerkiksi tarjoamalla verkkosivuillasi mahdollisuutta tilata uutiskirje.

Sähköpostimarkkinointi on parhaimmillaan tehokas tapa vaikuttaa asiakkaisiin. Jos päätät tehdä sähköpostimarkkinointia, sinun kannattaa panostaa laadukkaisiin sisältöihin. Mieti aina, mitä asiakkaasi haluavat kuulla yrityksestäsi – älä sitä, mitä sinä itse haluat kertoa.

Jos haluat lähteä kevyesti liikkeelle, voit tehdä sähköpostimarkkinointia normaalisti omasta sähköpostistasi. Parhaat tulokset saat, kun hankit sähköpostityökalun. Sillä voit hallinnoida sähköpostilistoja, lähettää keskitetysti tuhansille ihmisille sähköpostia – myös ajastetusti – ja seurata viestien avausprosentteja ja suosituimpia sisältöjä.

Huolehdi tietosuojasta

Muista kertoa asiakkaillesi, miten hyödynnät heidän tietojaan. Kohdennetussa markkinoinnissa on otettava huomioon aina myös tietoturva ja yksityisyydensuoja. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa yrittäjille näistä uusia vaatimuksia. Sinun on kerrottava mitä tietoja keräät ja miten hyödynnät niitä markkinoinnissa.

Tietosuoja-asetus edellyttää, että rekisteröidylle toimitetaan kaikki henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa. Mikäli yritykselläsi on verkkosivusto, tieto pitäisi julkaista verkkosivuilla yleisesti tunnetulla nimellä; esimerkiksi tietosuoja, tietosuojaseloste, yksityisyys tai yksityisyyden suoja.


Markkinoinnin muistilista

Mahtava liikeidea, kerrassaan loistava! Mutta missä asiakkaat viipyvät? 13 kohdan markkinoinnin muistilista auttaa herättämään asiakkaiden kiinnostuksen.

Yksi aloittavan yrittäjän perusvirhe on unohtaa markkinointi. Loistavakaan idea ei riitä, jos asiakas ei tiedä sinusta mitään. Vaikka tuotteesi tai palvelusi olisi kuinka upea, asiakas ei löydä sinua, ellet houkuttele häntä luoksesi.

Kolmeen kysymykseen on syytä miettiä vastaus jo hyvissä ajoin ennen yrityksen perustamista:

Kuka asiakkaani on?

On toimiala- ja asiakasryhmäkohtaista, mihin markkinointirahansa kohdentaa. Kannattaa lähteä liikkeelle tutustumalla ydinasiakasryhmään. Missä he liikkuvat ja mihin aikaan? Mitä he harrastavat, lukevat ja katsovat? Miten heitä kannattaa puhutella? Erilaiset yritysrekisterit, joita aloittavalle yrittäjälle tuputetaan puhelimitse, eivät välttämättä tuo asiakkaita. Sen sijaan kannattaa alusta alkaen kerätä omaa kanta-asiakasrekisteriä ja pyytää asiakkailta markkinointilupa. Muista perehtyä tietosuojalainsäädäntöön. Sen voit aloittaa tutustumalla Yrittäjän tietosuojaoppaaseen. Kerran saaduille asiakkaille lisämyynti on aina edullisempaa kuin uusien asiakkaiden hankinta.

Luonnollisesti haltuun kannattaa ottaa myös internet ja sosiaalinen media. Siellä ovat ja sieltä tietoa hakevat kaikenlaiset ihmiset.

Uuden yrittäjän markkinoinnin muistilista:

 1. Markkinointi on muistettava jo rahoitushakemuksia ja budjettia tehdessä – älä tingi siitä.
  Lue lisää: rahoituksesta.
 2. Valitse yrityksellesi nimi, joka toimii hyvin verkossa ja jonka domain-osoite eli verkkotunnus on vapaana. Hanki verkkotunnuksen mukainen sähköposti. Silloin näytät ammattimaiselta ja suuremmalta yritykseltä, vaikka toimisit yksin. Käytännössä verkkotunnuksen varaamisen hoitavat puolestasi esimerkiksi kotisivuja tekevät ja hallinnoivat yritykset, joita löydät vaikkapa tekemällä verkon hakukoneessa haun verkkotunnuksen varaaminen
 3. Ihmiset ovat internetissä, joten tee kotisivut, jotka palvelevat asiakkaasi tarpeita. Ole selkeä ja suosi tiivistä ilmaisua uuvuttavan viisastelun sijaan. On tärkeää, että sivusto toimii myös mobiililaitteilla. Kuvat ja videot kruunaavat sivustosi. Tämä kaikki vaatii hieman vaivaa ja pikkuisen rahaa, mutta kallista se ei ole.
  Lue lisää: verkkosivujen rakentaminen.
 4. Hoida sosiaalinen media hyvin, sillä siellä sana leviää. Muista päivittää somekanaviisi säännöllisesti jotain mielenkiintoista. Omille postauksille voi ostaa myös lisänäkyvyyttä.
  Lataa aloittelijan opas Facebook-mainoksista.
 5. Selvitä, ketkä ovat kilpailijoitasi ja mitä he tekevät. Miten erottaudut heistä asiakkaan näkökulmasta? Miksi juuri sinulta ostettaisiin? Mitä uutta tai parempaa tarjoat? Lue lisää liiketoimintasuunnitelman tekemisestä.
 6. Selvitä korkein mahdollinen hinta, jonka asiakasryhmäsi olisi halukas maksamaan. Älä alihinnoittele, sillä volyymit ovat alussa usein pienet. Hinta ei ole aloittavalle yrittäjälle ensisijainen kilpailuvaltti.
  Lue lisää hinnoittelusta.
 7. Pienimuotoinenkin markkinatutkimus auttaa ja maksaa oletettavasti itsensä takaisin.
 8. Liitä yrityksesi Google My Business -palveluun
 9. Kun pääset alkuun, tutustu Google Adsiin, jonka avulla voit ohjata hakutuloksia nettisivuillesi. Tutustu myös dataohjautuvaan markkinointiin eli asiakkaan profilointiin, käyttäytymiseen ja internetiin jättämiin jälkiin perustuvaan kohdennettuun digimarkkinointiin.
  Lue lisää digimarkkinoinnista.
 10. Asetu asiakkaasi nahkoihin. Mainos näkyvälläkään paikalla ei tuo asiakkaita, jos et tarjoa jotain uutta ja kiinnostavaa. Mieti jokaisen markkinointitoimenpiteen kohdalla — on se sitten lehti- tai tv-mainos, flyer, pinssi tai somekampanja — missä asiakkaasi näkee mainoksen ja minkä reaktion haluat saavuttaa? Printtimainokset toimivat edelleen, mutta onko se juuri sinun asiakasryhmällesi oikea väline? 
  Lue lisää markkinointimateriaaleista.
 11. Huomioi, että markkinoinnille on asetettu tiettyjä vaatimuksia. Markkinointiaineistosta on esimerkiksi käytävä selkeästi ilmi, että kyseessä on mainos ja kuka mainostaja on. Markkinoinnissa käytettävät viittaukset jatkuvaan alennusmyyntiin ovat sopimatonta markkinointia.
  Lue lisää mainonnan säännöistä.
 12. Luo uusia kontakteja, mutta käytä myös vanhoja kontaktejasi. Asiakkaat ovat ihmisiä, ja ihminen suhtautuu tuttuun eri tavoin kuin tuntemattomaan.
 13. Digiaikanakin käyntikortit ovat edelleen toimiva yhteistietojen vaihdon väline. Ne ovat edullisia eivätkä katoa puhelimen mukana.

Mainonnan säännöt

Markkinointia ja mainontaa ohjaavat monenlaiset lait ja käytännöt, joita sinun on noudettava yrittäjänä. Ne koskevat esimerkiksi hintojen esittämistä, tekijänoikeuksia ja tiettyjen tuotteiden mainostamista.

Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi, että kyseessä on mainos ja kuka mainostaja on. Mainos on voitava tunnistaa mainokseksi esitystavasta ja mainosvälineestä huolimatta – piilomainonta on kielletty.

Mainontaa sääntelevät muun muassa kuluttajansuojalaki ja laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Myös EU:n tietosuoja-asetusta täytyy noudattaa.

Esimerkiksi kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalle suunnattu markkinointi ei saa olla:

 • hyvän tavan vastaista
 • sopimatonta
 • sekaannusta aiheuttavaa
 • totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa
 • puutteellista olennaisten tietojen osalta
 • aggressiivista

Vertaileva markkinointi ei ole sallittua, jos ilmaisun sisältöä ei voida näyttää toteen, markkinointiin liittyy kilpailijoiden halventamista tai se on harhaanjohtavaa. Hyvän tavan vastaisena markkinointina pidetään esimerkiksi ilmaisua ”alan markkinajohtaja”, jos yritystä ei voida pitää toimialansa johtavana yrityksenä.

Myös kuluttajille suunnattujen alennusmyyntien ja tarjousten ilmaisemiseen markkinoinnissa on kuluttaja-asiamiehen linjaus. Linjaukseen markkinointiarpajaisista kannattaa tutustua, mikäli suunnittelet arvonnan järjestämistä kuluttajille myynnin edistämiseksi. Tiettyjen tuotteiden, kuten alkoholin mainostamiseen liittyy rajoituksia, samoin muun muassa lapsiin kohdistuvaan mainontaan.

Lisätietoa mainonnan sääntelystä saat esimerkiksi Suomi.fi-palvelusta ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV).

Digimarkkinoinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa tekijänoikeuksiin, yksityisyyden suojaan ja siihen, että markkinointi on tunnistettavissa markkinoinniksi. Sosiaalisen median palveluilla on myös omat mainontaa koskevat sääntönsä.

Tekijänoikeudet

Yritystoiminnassa hyödynnetään usein myös muiden luomia tuotoksia, joita suojaavat tekijänoikeudet. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjalliset materiaalit, musiikki ja audiovisuaaliset aineistot. Aineiston käyttöön liittyvät lupa- ja sopimuskäytännöt on tärkeää tuntea, sillä tekijänoikeuksien rikkominen voi johtaa korvausvelvollisuuteen tai jopa rangaistukseen. Niitä voi aiheutua, vaikka olisi toiminut vahingossa – tekijänoikeuksien kohdalla se ei ole lieventävä asia.

Tekijänoikeus kuuluu teoksen tehneelle ihmiselle eli teoksen luoneelle luonnolliselle henkilölle. Hänellä on lähtökohtaisesti yksinoikeus päättää teostensa käytöstä. Siksi et saa esimerkiksi kopioida vapaasti toisen tekemiä markkinointimateriaaleja, vaikka ne olisivat saatavilla internetissä. Tekijänoikeus on voimassa verkossa siinä missä muissakin paikoissa. Toisen artikkelien ja muiden aineistojen käyttäminen edellyttää luvan hankkimista.

Verkosta kopioitujen kuvien käytössä on aina muistettava, että luvan hankkiminen etukäteen on varmin tapa välttyä ongelmilta myöhemmin. Jos markkinoinnissa käytetään tunnistettavaa kuvaa henkilöstä, on häneltä saatava lupa kuvan käyttöön. Julkisella paikallakaan otettua kuvaa ei saa käyttää markkinoinnissa ilman kuvissa näkyvien henkilöiden lupaa.

Lataa Tekijänoikeuksien ABC aloittavalle yrittäjälle

Tämän oppaan avulla tiedät perusasiat tekijänoikeuksista ja osaat hankkia lisää tietoa yritystoimintasi kannalta tärkeistä asioista.

Näin huomioit tietosuojan

Kaikkien yritysten on syytä perehtyä tietosuojalainsäädännön perusteisiin, sillä ne määrittelevät, kuinka henkilötietoja saa käsitellä. Henkilötietoja sisältävät esimerkiksi kanta-asiakasrekisterit ja uutiskirjeen postituslistat. Tietosuojalainsäädännön noudattaminen vaatii tietoisia toimenpiteitä erityisesti digimarkkinoinnissa.

Laaja valikoima maksuttomia asiakirja- ja sopimusmalleja

Nämä ja muut lomakepohjat löydät jäsenpalvelusta:
Rekisteriseloste
Tiedonsiirtosopimus
Sopimus henkilötietojen käsittelystä

Tietosuoja ja suoramarkkinointi

Sähköistä suoramarkkinointia ovat sähköposti-, teksti-, ääni- ja kuvaviestit. Kun yritys haluaa lähettää sähköistä suoramarkkinointia yksityishenkilöille, tarvitaan siihen aina heidän suostumuksensa ennalta. Yritykselle lähetettävään mainontaan ei tarvita suostumusta, mutta yrityksellä täytyy olla mahdollisuus mainonnan kieltämiseen.

Palvelun tarjoajan tai tuotteen myyjän on annettava tiedon keräämisen ja jokaisen sähköisen suoramarkkinointiviestin yhteydessä asiakkaalle mahdollisuus kieltää yhteystietojen tai henkilötietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin helposti ja maksutta.

Markkinoija vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa siis myös yhteistyökumppaninsa toimista. Esimerkiksi suoramarkkinointikirjeiden postitus saatetaan ulkoistaa tulostus- ja postipalveluja tarjoavalle yhteistyökumppanille. Tällöin markkinoijan asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät muutkin kuin markkinoija.

Perinteiseen suoramarkkinointiin, eli postitse tai puhelimitse tehtävään suoramarkkinointiin, ei tarvitse pyytää kuluttajalta suostumusta ennakkoon. Markkinoijan täytyy kuitenkin kertoa, mistä tiedot on saatu ja että kuluttajalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi.

Lataa tietosuojaoppaamme

Mitä yrittäjän tulee tietää GDPR-asioista? Yrittäjän tietosuojaopas avaa asiat konkreettisesti. Oppaasta saat myös käytännön toimintaohjeet.

Kehitä taitojasi Yrittäjien koulutuksissa

Maksuton jäsenille
Maksuton
Maksuton jäsenille
Maksuton

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi