Marknadsföring

Brand och marknadsföring

En genial affärsidé! Men varför köper ingen? Marknadsföringen hjälper dig se till att företaget hittas. Brandet urskiljer ditt företag från alla andra.

Vill du att kunderna hittar ditt företag? Marknadsför! Ett fel som många nya företagare begår är att glömma marknadsföringen. Det räcker inte att affärsidén är briljant, om kunden inte vet något om ditt företag.

Brandet gör att ditt företag kan identifieras och skiljas ur mängden. Ett starkt brand lockar kunderna att köpa och i bästa fall att rekommendera ditt företag till andra. Det lönar sig att målmedvetet bygga brandet från början.

Du kommer igång med marknadsföringen genom att tänka på följande perspektiv och grundläggande marknadsföringsfrågor.

Marknadsföringen utgår från dina kunder och deras behov. Den du säljer till påverkar ditt val av marknadsföringsmetod. Börja med att tänka på marknadsföringens syfte och målgrupper.

Vill du ge ditt företag mer synlighet eller öka antalet besökare på webbplatsen? Vill du få kunderna att köpa en viss produkt eller service? Vill du ha nya kunder eller locka gamla kunder att köpa mer?

Marknadsföringen måste riktas till rätt målgrupper för att vara effektiv. Tänk på svaren till följande frågor. Du har kanske funderat på dessa redan när du gjorde upp din affärsplan:

 1. Vem är min kund?
 2. Var är han? Var och hur når jag min kund?
 3. Varför skulle han köpa av mig och inte av min konkurrent?

Läs marknadsföringens checklista

Nästa sak att tänka på är hur jag når min kund. Med vilka kanaler och marknadsföringsprestationer ska det ske? Branschen och kundgruppen bestämmer hur det lönar sig att använda marknadsföringsbudgeten. Det är alltid billigare att sälja mer till en gammal kund än det är att skaffa nya kunder.

Digitala marknadsföringskanaler är bland annat webbplatser, e-postmarknadsföring, display- eller s.k. bannerreklam, sökordsreklam och tjänsterna i sociala medier. De traditionella kanalerna är exempelvis tidningsannonser och direktreklam per post.

Företagets marknadsföringsmaterial är bland annat broschyrer, reklamblad och nyhetsbrev.

Läs mer: Marknadsföringsmaterial

Underskatta inte ”djungeltelegrafens” effekter. En kunds rekommendation är guld värd. För att kunderna ska rekommendera dig är det viktigt att du fäster vikt vid hur du behandlar och betjänar dina kunder.

Diverse företagsregister, som telefonförsäljare prånglar på nya företagare, ger inte nödvändigtvis kunder. Däremot lönar det sig att skapa ett eget stamkundsregister och begära marknadsföringstillstånd av kunderna. Kom ihåg att studera dataskyddslagstiftningen. Börja med att läsa Yrittäjän tietosuojaopas (på finska).

En form av kundservice är att tillhandahålla innehåll av hög kvalitet som är lätt att hitta på din webbplats och via andra kanaler. FAQ (Frequently Asked Questions) dvs. ofta ställda frågor och annan information som är lätt att hitta hjälper kunden och minskar behovet att kontakta dig i problemsituationer.

Du kan exempelvis överväga till vilka slag av problem du kan erbjuda lösningar. När webbplatsens innehåll är intressant, lockande och insiktsfullt, kan det få också nya potentiella kunder att intressera sig för ditt företag.

Det lönar sig att ta i bruk nätet och sociala medier: alla är där. Du kan välja mellan ett flertal möjligheter, till exempel att du själv gör uppdateringar och skapar nyhetsbrev och guider.

Läs mer: Digital marknadsföring

Det finns ingen entydigt lämplig storlek på marknadsföringsbudgeten. Storleken beror åtminstone på ditt företags ekonomiska läge och målsättningar. Man kan börja med en mycket anspråkslös budget.

En ny företagare har oftast inte en stor budget och därför måste marknadsföringen vara kostnadseffektiv och enkel. I början kan den huvudsakligen bestå av personligt säljarbete.

Först bör företagets webbplats ställas i ordning. Ett konto i ett socialt medium kan i början räcka till som företagets webbplats. Se till att företagets webbplats är synlig för olika webbläsare. Läs mer (på finska) om webbläsaroptimering och sökordsreklam i Yrittäjän digiopas.

Om du är villig att betala för servicen, finns det många som erbjuder hjälp med marknadsföringen. Det lönar sig att noggrant överväga vad man använder tiden till och vad som med fördel kan överlåtas åt en utomstående part.

Företagets marknadsföringsstrategi kombinerar marknadsföringens mål. Enkelt uttryckt definierar den vem kommunikationen riktas till och hur. Marknadsföringsplanen, och strategin den bygger på, bidrar till att göra marknadsföringen enhetlig.

Marknadsföringsstrategin skapas som vilken som helst strategi:

 • Marknadsföringen ges mål, exempelvis en ökning av försäljningen, kundanskaffning, ökad synlighet. Därtill definieras de mätare som ska tillämpas för att mäta hur väl målen har nåtts.
 • Målgruppen definieras och dess behov analyseras.
 • Lämpliga medier väljs för målgruppen och olika mediers roll definieras.
 • Kommunikationstypen och/eller innehållet väljs i syfte att väcka målgruppens intresse (eller få kunden att köpa) och i syfte att skilja företaget från konkurrenterna.
 • Marknadsbudgeten och hur den fördelar sig på olika medier definieras.

Råd och tips är tillgängliga bland annat i tryckta och digitala guider, i bloggtexter, videoklipp, poddar, webbinarier och öppna webbkurser. Därtill finns ett stort utbud avgiftsbelagda kurser och utbildningsdagar kring marknadsföringens och kommunikationens olika delområden.

Företagarna ordnar många slag av kurser kring bland annat marknadsföring och försäljning. Läs mer om kurserna. Därtill erbjuder nyföretagarcentralerna tips om marknadsföring.

Den bästa sparraren får företagaren är ofta en annan företagare, rentav någon i en annan bransch.

Att bygga upp ett brand

Ett brand är den föreställning andra har av ditt företag. Företagets brand gör att det känns igen. Genom att bygga upp ditt brand kan du påverka hur företagets identitet formas.

Brandet är inte bara firmalogon eller din slogan utan företagets syfte, berättelse och sätt att förhålla sig till kunderna. Ett brand är uppfattningen andra har om ditt företag, dina produkter och tjänster – exempelvis deras kvalitet.

Varje företag väcker någon typ av associationer. Om du inte definierar ditt företags brand löper du risken att kunder och potentiella kunder bildar sin uppfattning helt irrationellt. Med ett medvetet arbete på ditt brand styr du bildandet av uppfattningen i den riktning du vill.

Många företag hamnar i ett priskrig eller stagnerar i den grå massan. Det lönar sig att bygga upp brandet medvetet eftersom det hjälper dig att skilja dig från de andra. För en väl brandad produkt eller service är kunderna vanligen också beredda att betala mer. När du definierar företagets brand är det också lättare att skapa företagets visuella identitet.

Också ett litet brand kan vara intressant. Att företaget är litet kan vara en fördel i jämförelse med stora företag. Om du är en ensamföretagare, kan brandet vara lika med ditt eget personbrand.

Så här kommer du i gång med att skapa ditt brand

Tänk på svaren till följande frågor och anteckna dem:

 • Varför grundade jag mitt företag? Vilken är dess affärsidé?
 • Hur vill jag att företaget ser ut till exempel om två år?
 • Vad är det som skiljer mitt företag från andra?
 • Varför väljer kunden just mitt företag? Vad kan jag lova kunden? Vilken nytta erbjuder jag?
 • Vad vill jag att kunderna säger om mitt företag?
 • Vilka känslor vill jag väcka hos kunderna när de har att göra med mitt företag?
 • Hur vill jag att mitt företag ser ut i andras ögon, exempelvis på basis av webbplatsen och sociala medier?

Om du är ensamföretagare, lönar det sig att också prata med andra människor: flera hjärnor är bättre än en. Om du har affärskompanjoner eller personal, utför arbetet tillsammans.

Om du vill, kan du anlita utomstående hjälp såsom en reklam- eller kommunikationsbyrå. Kom ihåg att kräva bra idéer och arbeta tillsammans!

Kom också ihåg följande saker när du bygger upp ditt brand

 • Företagets namn
  Välj ett företagsnamn som återspeglar den branduppfattning du är ute efter. Se till att namnet fungerar bra på nätet och att du får webbplatsens domännamn enligt firmanamnet. Kontrollera också att namnet kan registreras. Läs mer på Patent- och registerstyrelsens webbplats. Det är också bra att tänka på namnen på produkterna och tjänsterna med tanke på bildandet av brandet.
 • Visuell identitet
  Hur ser ditt företags visuella identitet ut? Med den visuella och grafiska identiteten avses bland annat bilder, färger, logotyper och typografi. Kunden ser företagets visuella identitet bland annat på webbplatsen, i sociala medier och i marknadsföringsmaterialet. Den visuella identiteten är en del av företagets brand: den ger ditt företag ett eget utseende. Den kan också fastna i minnet mer effektivt än företagets eller produktens namn.
 • Företagets ton
  Hur låter ditt företag? Ger det ut en sakkunnig, lätt åtkomlig, formell eller kanske lekfull ton? Ditt val av ton påverkar hur företaget ”tilltalar” besökare till exempel på din webbplats eller i sociala medier.
 • Brandarbete vid möten med kunderna
  Brandet byggs upp varje gång du möter kunden, och därför påverkar också försäljningen och kundtjänsten intrycket som kunden får av ditt företag. Tänk efter vad du konkret kan lova kunden och håll sedan dina löften. Även det bästa brandarbetet är bortkastat om kundservicen inte fungerar i praktiken.

Det lönar sig absolut att använda kundresponsen när du bygger upp brandet. När du får beröm, kan du till exempel be kundernas tillstånd att använda deras rekommendationer på din webbplats.

Gör det lätt att ge feedback. Se till att kunden känner att du uppskattar feedbacken och att den leder till åtgärder.

Behöver jag ett personligt brand som företagare?

Alla har i princip ett personligt brand, dvs. hur till exempel arbetskamraterna, dina närstående eller kunderna ser dig. Om du är ensamföretagare, personifieras företaget lätt i dig, men så kan det också bli på ett litet företaget.

För personliga brand gäller detsamma som för ett företags brand: en föreställning uppstår vare sig du vill det eller inte. Du kan emellertid forma ditt personliga brand målmedvetet genom att dela ditt kunnande, dina åsikter, tankar och erfarenheter med ditt nätverk, till exempel via sociala medier.

Det lönar sig att börja med ämnen du känner grundligt eller som intresserar och inspirerar dig och som är viktiga för dig. Vad kan du erbjuda andra? Sannolikt är många andra intresserade av samma saker, tycker att de är viktiga eller kan även få nyttiga tips av dig.

Människor litar ofta på rekommendationer som ges av bekanta, och därför kan ett starkt personligt brand också vara nyttigt för dig och ditt företag.

Ett personligt brand kan som bäst vara ett värdefullt redskap i marknadsföringen. Kom ändå ihåg att vara noggrann med hur du separerar brandet och det privata jaget, också i dina egna tankar. Vad vill du dela med dig och vara delaktig i? Vilka handlingar bygger upp ditt eget brand och vilka försvagar det? Vem vill du samarbeta med?

Var noga med vad du siktar på med det personliga brandet och vem som hör till din målgrupp. Om din sakkunskap hör till ett avgränsat, kanske tekniskt specialområde, avviker ditt personliga brands ton, budskap och målgrupp antagligen från till exempel en restaurangägares, som betjänar en bred kundkrets.

Du kommer i gång med att tänka på mer eller mindre samma saker som när du skapar företagets brand. Tänk på saken till exempel genom att svara på följande frågor:

 • Vilken bild vill jag ge om mig själv som företagare och person? Vad vill jag vara känd för?
 • Vad har jag som mål? Vad vill jag åstadkomma med personbrandet? Hur stöder det min affärsrörelse?
 • Vad är det som skiljer mig och mitt brand från andra?
 • Varför är andra intresserade av mina angelägenheter? Vad kan jag ge andra? Vilken nytta erbjuder jag?
 • Hur vill jag att min målgrupp beskriver mig och mitt personbrand?
 • Vilka känslor vill jag väcka hos mina målgrupper?
 • Vilka budskap vill jag förstärka? Hur vill jag låta? Vad berättar jag om eller vad tar jag ställning till?
 • Eller vad vill jag visa eller hur vill jag se ut? På vilket sätt stöder det visuella mina mål?

Marknadsföringsmaterial

Det lönar sig för företaget att välja den marknadsföringskanal som förmedlar det önskade budskapet till den önskade målgruppen så effektivt som möjligt och till ett förnuftigt pris. Det samma gäller marknadsföringsmaterialet.

Ditt företag kan använda många olika kanaler och olika slag av material för marknadsföring och reklam. Vid varje marknadsföringsåtgärd – vare sig det gäller en annons i en tidning eller på sidan av en buss, en mediekampanj eller ett reklamblad – ska du ställa dig frågan: var ser kunden reklamen och vilken reaktion vill jag ha?

Det lönar sig i varje händelse att ha någon form av närvaro på webben, eftersom också dina kunder är där. Du skapar synlighet med bland annat företagets egen webbplats, en nätbutik, sociala medier och sökordsreklam.

Ett annat sätt att nå kunderna är direktreklam. Direktreklamen innebär marknadsföring där man kontaktar den potentiella kunden direkt per post, per e-post eller telefon. Direktreklamen utnyttjar alltså bland annat nyhetsbrev, reklamblad, broschyrer och visitkort.

Bekanta dig noga med de olika marknadsföringsmaterialens egenskaper och kostnader. De lämpligaste materialen i en given situation beror på ditt företag och din målsättning. Du kan också få hjälp med marknadsföringen genom att på bland annat kontakta nyföretagarcentralernas rådgivning.

Det lönar sig också att tänka på vad du kan göra själv och hurudant kunnande det lönar sig att köpa av en utomstående. Om du gör marknadsföring själv, är frågan huruvida din kompetens räcker till det slutresultat du vill ha till exempel visuellt? Det går att köpa hjälp med marknadsföringen av bland annat reklambyråer, grafiska designers eller frilansande innehållsproducenter samt branschens företag.

Vilka marknadsföringskanaler finns det att välja mellan?

Marknadskommunikationens kanaler indelas ofta i:

Offline-reklamen används i regel i syfte att öka synligheten av och stärka ett brand eller varumärke.

 • TV-reklam
 • Radioreklam
 • Reklamtrycksaker (tidningar och tidskrifter)
 • Utereklam: annonstavlor, busshållplatser, tejpad reklam på bussar och spårvagnar, digitala displayers i köpcentra
 • Direktreklam: oadresserad och adresserad reklampost till kunden
 • Marknadsföring i butiker och skyltfönster
 • Evenemang
 • PR

Online-reklamen nyttjas främst för taktisk marknadsföring. Målet är ett klick eller en beställning. Kunden kan direkt beställa den marknadsförda produkten eller tjänsten.

 • e-postmarknadsföring
 • Bannerreklam (olika alternativ: traditionell display samt programmatisk reklam)
 • Mobil marknadsföring
 • Inbyggd reklam på webben (native advertising)
 • SEO (sökmotoroptimering)
 • SEM (sökordsmarknadsföring, avgiftsbelagd)
 • VOD, video on demand: exempelvis Youtube, Ruutu, MTV
 • Sociala medier (inlägg och avgiftsbelagd reklam)
 • Influencermarknadsföring

Medierna kan också indelas i tre grupper:

 1. Köpta medier eller avgiftsbelagda medier, till exempel en tidningsannons
 2. Egna medier (e-post från eget register, webbplats med sökmotoroptimerat innehåll, inlägg i egna kanaler i sociala medier, skyltfönster och butik)
 3. Förtjänade medier (bland annat tidningsartiklar, kundens rekommendation i sociala medier)

I regel är de egna medierna förstås de enklaste och förmånligaste marknadsföringsmetoderna för företagaren.

Digital marknadsföring

Ta två steg för att få ett grepp om den digitala marknadsföringen: skapa en egen webbplats som betjänar kunderna vält och utnyttja olika sociala medier. Kom från början ihåg det här med dataskydd.

Digital marknadsföring är den del av marknadsföringen som fokuserar på digitala kanaler. Den omfattar bland annat företagets webbplats, e-postmarknadsföring, sökordsreklam, display- eller bannerreklam, sökmotoroptimering och sociala medier.

Webbplats

Det är nödvändigt att lära sig att behärska internet och sociala medier, oavsett vilken bransch du jobbar i. För en ny företagare lönar det sig att börja med att skapa en webbplats för sitt företag för att tillgodose kundernas behov. Webbplatsen är ditt företags digitala visitkort.

Sökmotoroptimering

Numera får många en stor del av sin information med sökmotorn Google. Sökbarheten, dvs. en bra webbplats som sökmotorerna hittar, är livsviktig för företaget. När företagets webbplats har ett bra innehåll, lyfter det företaget högre upp i sökmotorn.

Sökmotoroptimeringen förbättrar dina sidors sökbarhet. Det viktiga med sökmotoroptimeringen är att fundera vad ditt företag erbjuder och vilka sökord människorna sannolikt använder för att hitta ditt utbud.

Sociala medier

För en ny företagare är sociala medier ett kostnadseffektivt sätt att nå potentiella kunder. Närvaron i sociala medier kräver tid och planmässighet av företaget för att resultaten ska motsvara det som önskas. Det är inte nödvändigt att utnyttja alla kanaler. Fundera på vilka kanaler dina potentiella kunder föredrar och välj sådana som lämpar sig bäst för ditt företags ändamål.

Numera blir synligheten i sociala medier anspråkslös utan ekonomiska insatser, men lyckligtvis kan man även börja med mindre belopp.

Det finns olika verktyg att ta till när man vill använda sig av sociala medier. Du kan exempelvis tidsinställa uppdateringar eller lätt och smidigt hantera många olika konton eller tjänster

Marknadsföring via e-post, att göra upp en e-postlista

Det finns många olika sätt att göra upp en e-postlista, och ifall e-posten riktas till konsumenter krävs alltid mottagarens uttryckliga samtycke. Reklam som riktas till företag kräver inte ett samtycke, men företaget måste beredas tillfälle att förbjuda reklam. Möjligheten att förbjuda reklam ska framgå tydligt av varje e-postmeddelande.

Du kan exempelvis göra upp en distributionslista genom att på din webbplats erbjuda besökaren möjligheten att beställa ett nyhetsbrev.

När den fungerar är marknadsföringen via e-post ett effektivt sätt att påverka kunden. Ifall du bestämmer dig för att marknadsföra via e-post, lönar det sig att satsa på kvalitetsinnehåll. Tänk alltid på det som kunden vill höra om ditt företag – inte det du själv vill berätta.

Om du vill börja lätt och enkelt, kan du inledningsvis marknadsföra företaget med normala meddelanden från din egen e-post. Du når emellertid de bästa resultaten när du skaffar ett e-postverktyg. Med det kan du hantera e-postlistor, skicka e-post till tusentals mottagare – även med tidsinställning – och analysera öppningsprocenten och de populäraste innehållen.

Ta hand om dataskyddet

Kom ihåg att berätta för dina kunder hur du utnyttjar deras uppgifter. Den som skickar riktad reklam ska alltid ta hänsyn till dataskyddet och integritetsskyddet. EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ställer nya krav på företagare gällande marknadsföringen. Du måste upplysa mottagaren om vilka uppgifter du samlar in och hur du utnyttjar dem i marknadsföringen.

Dataskyddsförordningen förutsätter att den registrerade får alla upplysningar om hanteringen av personuppgifter i en koncist presenterad, transparent, lättförståelig och tillgänglig form. Om ditt företag har en webbplats, ska upplysningarna offentliggöras på den under ett allmänt känt namn; exempelvis dataskydd, dataskyddsbeskrivning, integritet eller integritetsskydd.

Att bygga upp en webbplats

Webbplatsen är ditt företags viktigaste visitkort, och det lönar sig att bygga upp den med fokus på kunden. En bra partner hjälper till med att bygga upp både webbplatsen och en nätbutik.

Det kan kännas krångligt och svårt att bygga upp en webbplats. Webbplatsen är emellertid en viktig servicekanal som dessutom ökar ditt företags trovärdighet. Det räcker med att du på webbplatsen berättar vad du säljer, varför det lönar sig att köpa av dig och hur man kontaktar dig. När grunden är i skick, går det bra att lägga till detaljer senare.

Så kommer du i gång:

Tänk ut webbplatsens mål. Vill du ha människor i din nätbutik? Vill du bli upptäckt? Vill du erbjuda kunderna tidsbokning i nätet? Eller kanske sälja dina produkter på nätet?

Hitta en partner. Ju viktigare webben är för din verksamhet, dess mer lönar det sig att satsa – och lita på proffs. Du kan hitta en lämplig partner på nätet eller be din bekantskapskrets eller andra företagare att rekommendera någon.

Välj publiceringsplattformen omsorgsfullt. När du beskriver företagets målsättning, kan partnern hjälpa dig hitta en lämplig plattform. Numera kodar få sin webbplats själva, utan skapar den på en färdig publiceringsplattform. Världens mest populära webbplatsplattform är WordPress.

Om du funderar på att grunda en nätbutik, kan du läsa mer här (på finska) verkkokaupan ammattilaisten vinkit.

Välj adress och ett ”hem” för din webbplats, dvs. en webbplatsadministratör. Med webbplatsadministratör kan avses en person eller ett företag som upprätthåller servern och dess innehåll.

 • Välj webbplatsens adress, dvs. domän. I Traficoms fi-domännamnssökning kan du söka lediga domännamn med ändelsen fi.
 • För att kunna få ett domännamn behöver du en registrar, som registrerar ditt fi-domännamn för din räkning och sköter andra relaterade saker, till exempel förnyandet av domännamnet. Vanligen erbjuder registraren också andra tjänster såsom e-post och webbsideutrymme, dvs. platsen där din webbplats finns. Du söka bland registrarer till exempel i Traficoms tjänst.
 • Webbplatsen finns alltid på en server. Du kan också skaffa serverutrymme hos någon annan än din registrar. I Finland finns det tiotals webbhotell som erbjuder serverutrymme för webbplatser och e-post med företagets eget domännamn. Webbhotellens årliga avgifter rör sig vanligen kring tjugo euro och uppåt. Satsa på en pålitlig tjänst med kundservice 24/7.

Instruktioner för att skaffa ett domännamn.

Se till att webbplatsens uppbyggnad och innehåll är användarvänliga. Vad vill dina kunder ha av dig? Du kan till exempel planera webbplatsens struktur i Excel och tänka ut för varje sida ett par nyckelord som du använder i dess innehåll. Nyckelorden förbättrar synligheten i sökmotorerna.

Berätta på webbplatsen åtminstone vad ditt företag erbjuder och varför det lönar sig att köpa av just dig. Kontaktuppgifterna och eventuella öppettider ska också vara snabba och enkla att hitta. Behöver du kanske en möjlighet till tidsbeställning, innehåll som kan uppdateras såsom nyheter eller en blogg, en möjlighet att prenumerera på ett nyhetsbrev eller en digital kundtjänst, exempelvis en chatt?

Tilltala med bilder. Det är värt besväret att välja högklassiga bilder till webbplatsen. Bildbanker säljer färdiga bilder, men bilder som reflekterar ditt företag får du genom att anlita en professionell fotograf. Ifall din kund eller jobbet du gjort åt kunden syns på bilderna, kom ihåg att be kundens tillåtelse att publicera dem.

Uppmana läsaren att agera och betjäna dina kunder. Se till att berätta om dina produkter och tjänster på ett lättförståeligt sätt. Tänk på hur du får kunden att handla på det sätt du önskar. Du kan till exempel uppmana kunden att lämna en kontaktbegäran, boka tid eller beställa en produkt.

Se till att du hittas. Ju lättare ditt företag hittas med Google, dess effektivare är marknadsföringen. Upp till 70-80 procent av dem som googlar klickar på någon av de tre första träffarna. Därför är det mycket viktigt med tanke på din affärsverksamhet att du syns med de viktigaste nyckelorden.

Kom ihåg hanteringen av kakor. En kaka är en liten textfil som sparas när någon besöker en webbplats. Kakorna samlar in information om webbplatsens användning. Användarens webbläsare skickar denna information tillbaka till servern i fråga. Med hjälp av kakor kan man till exempel samla in information om användarens IP-adress, webbläsartyp och den webbadress som användaren har använt för att komma till ifrågavarande webbplats.

Vissa kakor är nödvändiga för att webbsidorna ska fungera ordentligt. Endast nödvändiga kakor får vara på som utgångsvärde. Ifall du har på din webbplats kakor som inte är nödvändiga för att din webbplats kan fungera, måste du be besökaren att aktivt godkänna användningen av dessa kakor. Ett meddelande om att sidorna använder kakor räcker inte. Utöver godkännandet ska du ge besökaren lättfattliga och kompletta upplysningar om syftet med att du sparar eller använder kakor.

Det kan löna sig att skaffa en hanteringsapplikation för hanteringen och godkännanden av kakor.

Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation (på finska)

Direktiv om integritet och elektronisk kommunikation

Allmänna dataskyddsförordningen

Följ med utvecklingen och analysera funktionen. När din webbplats är klar, be respons om den av andra. Du kan använda kostnadsfria verktyg för att kontrollera din webbplats sökordsvänlighet: googla ”SEO test”. Installera Google Analytics på din webbplats så vet du vad som intresserar besökare på din webbplats.

Så grundar du en nätbutik

Har du funderat på hur du snabbt kunde starta försäljning på nätet? Då kan det vara aktuellt att grunda en egen nätbutik. Kanske du också kan utnyttja existerande nätbutiker eller marknadsplatser som människorna redan använder. Bland marknadsplatserna kan nämnas till exempel tori.fi, huuto.net och säljgrupper på Facebook.

När du börjar planera en egen nätbutik ska du åtminstone tänka på följande saker:

 1. Vad säljer du och till vem?
 2. Hur skiljer du dig från mängden? Är din produkt unik eller skiljer du dig med kundservice? Ett hurdant brand och en hurudan berättelse skapar du för din nätbutik?
 3. Undersök marknaden: titta på konkurrenternas nätbutiker – se vad som fungerar och vad man kunde bättra på. Kolla om motsvarande produkter redan säljs av exempelvis Amazon eller eBay. Ta reda på om det kunde finnas efterfrågan på dina produkter också internationellt.
 4. Hur levererar du produkten eller tjänsten? Hur sköter du betalningarna?
 5. Hur inleder du nätbutikens marknadsföring och försäljningen?

Du behöver inte starta från noll, när du bygger en nätbutik. Du kan också lägga till din webbplats en ”köpknapp” och köpprocesser, till exempel betalning, från den näthandelsplattform du valt.

Du kan ta i bruk nästan vilken näthandelsplattform som helst avgiftsfritt. Prova minst ett par stycken och jämför deras egenskaper för att se vilken som passar dig bäst.

Samla in och utnyttja kundresponsen för att utveckla ditt sortiment och dina tjänster. Du tar mindre risker om du börjar med ett mindre sortiment och lager. Kom ihåg att också budgetera pengar för marknadsföring, till exempel sökmotorreklam eller reklam i sociala medier.

Det lönar sig inte nödvändigtvis att göra allting själv. Du kan till exempel anställa någon annan att bygga upp din nätbutik eller sköta logistiken, dvs. lagret och leveranserna. På webben hittar du företag som erbjuder dessa tjänster. Bland annat på Facebook finns det en grupp för näthandel (Verkkokauppiaat), som diskuterar livligt allt som har att göra med näthandel.

Minneslista för marknadsföringen – 13 tips för effektiv marknadsföring

En lysande affärsidé, helt enkelt genial! Men var dröjer kunderna? Minneslistan för marknadsföring tar upp 13 punkter som hjälper dig att väcka kundernas intresse.

Ett fel som många nya företagare begår är att glömma marknadsföringen. Det räcker inte att affärsidén är lysande, om kunden inte vet något om dig. Även om produkten eller servicen är utmärkt, hittar kunden inte dig om du inte lockar honom till dig.

I god tid innan företaget grundas ska du tänka ut svaret på dessa tre frågor:

Vem är min kund?

Marknadsföringsbudgeten riktas på olika sätt, beroende på bransch och kundgrupp. Det första steget är att lära känna din kärnkundgrupp. Var rör kunderna sig och när? Vilka hobbyer har de, vad läser de, vad tittar de på? Hur ska de tilltalas?

Diverse företagsregister, som telefonförsäljare prånglar på nya företagare, ger inte nödvändigtvis kunder. Däremot lönar det sig att genast i början skapa ett eget stamkundsregister och begära marknadsföringstillstånd av kunderna. Kom ihåg att studera dataskyddslagstiftningen. Börja med att läsa (på finska) Yrittäjän tietosuojaopas. Det är alltid billigare att sälja mer till en gammal kund än det är att skaffa nya kunder.

Naturligtvis lönar det sig också att bekanta sig med internet och sociala medier. Där finns människor av alla slag och där letar de efter information.

Den nya företagarens minneslista för marknadsföring:

 1. Kom ihåg marknadsföringen redan när du anhåller om finansiering och gör upp bud-geten – det ska du inte pruta på.
 2. Ge ditt företag ett namn som fungerar bra i nätet och vars domännamn är ledigt. Välj en e-postadress enligt ditt domännamn. Det ger ett proffsigt intryck och ditt företag verkar mer imponerande, också om du arbetade ensam. I praktiken sköts registrering-en av domännamnet till exempel av ett företag som skapar och upprätthåller webbsi-dor. Du hittar sådana företag i nätet med sökorden registrera domännamn.
 3. Alla är på webben. Se till att din webbplats motsvarar dina kunders behov. Var tydlig och använd korta och koncisa uttryck hellre än tröttsamma spetsfundigheter. Det är viktigt att webbplatsen också fungerar på mobila enheter. Webbplatsens bilder och vi-deoklipp blir kronan på verket. Allt detta kräver tid och pengar, men är inte dyrt direkt.
  Läs mer om att bygga upp en webbplats.
 4. Ta väl hand om dina sociala medier; det är där ryktet sprids. Kom ihåg att uppdatera dina kanaler i sociala medier regelbundet och ladda alltid upp något intressant. Du kan också köpa mer synlighet för dina inlägg. Ladda ner: Aloittelijan opas Facebook-mainoksien tekoon.
 5. Ta reda på vilka som är dina konkurrenter och vad de gör. Hur urskiljer dina kunder dig? Varför köpa av just dig? Erbjuder du något nytt och bättre?
 6. Ta reda på vilket det högsta priset är som din kundgrupp är villig att betala. Sälj inte till underpris, kom ihåg att volymerna i början brukar vara små. För den nya företagaren är priset inte den primära konkurrensfördelen.
 7. En marknadsundersökning, även en mindre sådan, hjälper till och betalar sig troligen.
 8. Anslut ditt företag till tjänsten Google My Business.
 9. När du kommer igång kan du läsa mer om Google Ads, som hjälper dig att rikta sök-ningar till din webbplats. Bekanta dig också med datastyrd marknadsföring, dvs. riktad digital marknadsföring som grundar sig på kundens profilering och beteende samt de spår kunden lämnar i internet.
  Läs mer om digital marknadsföring.
 10. Sätt dig i kundens situation. En reklam lockar inga kunder, ens på ett synligt ställe, om den inte erbjuder något nytt eller intressant. Vid varje marknadsföringsåtgärd – vare sig det gäller en tidnings- eller TV-annons, en flyer, pins eller mediekampanj – ska du ställa dig frågan ”var ser kunden reklamen och vilken reaktion vill jag ha?” Tryckt re-klam fungerar fortfarande, men är det rätt verktyg för just din målgrupp?
  Läs mer om marknadsföringsmaterial.
 11. Observera att vissa krav kan ställas på marknadsföringen. Det ska till exempel tydligt framgå av materialet att det gäller en reklam och vem som har gjort reklamen. Material som hänvisar till en fortgående reaförsäljning är exempel på olämplig marknadsföring.
  Läs mer på finska: Mainonnan säännöt.
 12. Skapa nya kontakter men använd också dina gamla kontakter. Kunderna är männi-skor och människor har olika inställning till bekanta och obekanta saker.
 13. Även i vårt digitala tidevarv fungerar visitkort för utbyte av kontaktuppgifter. De är bil-liga och försvinner inte med telefonen.

Ett brett urval gratis dokument- och avtalsmallar

Dessa och andra blankettmallar hittar du i medlemstjänsten:
Registerbeskrivning
Avtal om överföring av registerinformation
Personuppgiftsbiträdesavtal