Att bygga upp ett brand

Ett brand är den föreställning andra har av ditt företag. Företagets brand gör att det känns igen. Genom att bygga upp ditt brand kan du påverka hur företagets identitet formas.

Brandet är inte bara firmalogon eller din slogan utan företagets syfte, berättelse och sätt att förhålla sig till kunderna. Ett brand är uppfattningen andra har om ditt företag, dina produkter och tjänster – exempelvis deras kvalitet.

Varje företag väcker någon typ av associationer. Om du inte definierar ditt företags brand löper du risken att kunder och potentiella kunder bildar sin uppfattning helt irrationellt. Med ett medvetet arbete på ditt brand styr du bildandet av uppfattningen i den riktning du vill.

Många företag hamnar i ett priskrig eller stagnerar i den grå massan. Det lönar sig att bygga upp brandet medvetet eftersom det hjälper dig att skilja dig från de andra. För en väl brandad produkt eller service är kunderna vanligen också beredda att betala mer. När du definierar företagets brand är det också lättare att skapa företagets visuella identitet.

Också ett litet brand kan vara intressant. Att företaget är litet kan vara en fördel i jämförelse med stora företag. Om du är en ensamföretagare, kan brandet vara lika med ditt eget personbrand.

Så här kommer du i gång med att skapa ditt brand

Tänk på svaren till följande frågor och anteckna dem:

 • Varför grundade jag mitt företag? Vilken är dess affärsidé?
 • Hur vill jag att företaget ser ut till exempel om två år?
 • Vad är det som skiljer mitt företag från andra?
 • Varför väljer kunden just mitt företag? Vad kan jag lova kunden? Vilken nytta erbjuder jag?
 • Vad vill jag att kunderna säger om mitt företag?
 • Vilka känslor vill jag väcka hos kunderna när de har att göra med mitt företag?
 • Hur vill jag att mitt företag ser ut i andras ögon, exempelvis på basis av webbplatsen och sociala medier?

Om du är ensamföretagare, lönar det sig att också prata med andra människor: flera hjärnor är bättre än en. Om du har affärskompanjoner eller personal, utför arbetet tillsammans.

Om du vill, kan du anlita utomstående hjälp såsom en reklam- eller kommunikationsbyrå. Kom ihåg att kräva bra idéer och arbeta tillsammans!

Kom också ihåg följande saker när du bygger upp ditt brand

 • Företagets namn
  Välj ett företagsnamn som återspeglar den branduppfattning du är ute efter. Se till att namnet fungerar bra på nätet och att du får webbplatsens domännamn enligt firmanamnet. Kontrollera också att namnet kan registreras. Läs mer på Patent- och registerstyrelsens webbplats. Det är också bra att tänka på namnen på produkterna och tjänsterna med tanke på bildandet av brandet.
 • Visuell identitet
  Hur ser ditt företags visuella identitet ut? Med den visuella och grafiska identiteten avses bland annat bilder, färger, logotyper och typografi. Kunden ser företagets visuella identitet bland annat på webbplatsen, i sociala medier och i marknadsföringsmaterialet. Den visuella identiteten är en del av företagets brand: den ger ditt företag ett eget utseende. Den kan också fastna i minnet mer effektivt än företagets eller produktens namn.
 • Företagets ton
  Hur låter ditt företag? Ger det ut en sakkunnig, lätt åtkomlig, formell eller kanske lekfull ton? Ditt val av ton påverkar hur företaget ”tilltalar” besökare till exempel på din webbplats eller i sociala medier.
 • Brandarbete vid möten med kunderna
  Brandet byggs upp varje gång du möter kunden, och därför påverkar också försäljningen och kundtjänsten intrycket som kunden får av ditt företag. Tänk efter vad du konkret kan lova kunden och håll sedan dina löften. Även det bästa brandarbetet är bortkastat om kundservicen inte fungerar i praktiken.

Det lönar sig absolut att använda kundresponsen när du bygger upp brandet. När du får beröm, kan du till exempel be kundernas tillstånd att använda deras rekommendationer på din webbplats.

Gör det lätt att ge feedback. Se till att kunden känner att du uppskattar feedbacken och att den leder till åtgärder.

Behöver jag ett personligt brand som företagare?

Alla har i princip ett personligt brand, dvs. hur till exempel arbetskamraterna, dina närstående eller kunderna ser dig. Om du är ensamföretagare, personifieras företaget lätt i dig, men så kan det också bli på ett litet företaget.

För personliga brand gäller detsamma som för ett företags brand: en föreställning uppstår vare sig du vill det eller inte. Du kan emellertid forma ditt personliga brand målmedvetet genom att dela ditt kunnande, dina åsikter, tankar och erfarenheter med ditt nätverk, till exempel via sociala medier.

Det lönar sig att börja med ämnen du känner grundligt eller som intresserar och inspirerar dig och som är viktiga för dig. Vad kan du erbjuda andra? Sannolikt är många andra intresserade av samma saker, tycker att de är viktiga eller kan även få nyttiga tips av dig.

Människor litar ofta på rekommendationer som ges av bekanta, och därför kan ett starkt personligt brand också vara nyttigt för dig och ditt företag.

Ett personligt brand kan som bäst vara ett värdefullt redskap i marknadsföringen. Kom ändå ihåg att vara noggrann med hur du separerar brandet och det privata jaget, också i dina egna tankar. Vad vill du dela med dig och vara delaktig i? Vilka handlingar bygger upp ditt eget brand och vilka försvagar det? Vem vill du samarbeta med?

Var noga med vad du siktar på med det personliga brandet och vem som hör till din målgrupp. Om din sakkunskap hör till ett avgränsat, kanske tekniskt specialområde, avviker ditt personliga brands ton, budskap och målgrupp antagligen från till exempel en restaurangägares, som betjänar en bred kundkrets.

Du kommer i gång med att tänka på mer eller mindre samma saker som när du skapar företagets brand. Tänk på saken till exempel genom att svara på följande frågor:

 • Vilken bild vill jag ge om mig själv som företagare och person? Vad vill jag vara känd för?
 • Vad har jag som mål? Vad vill jag åstadkomma med personbrandet? Hur stöder det min affärsrörelse?
 • Vad är det som skiljer mig och mitt brand från andra?
 • Varför är andra intresserade av mina angelägenheter? Vad kan jag ge andra? Vilken nytta erbjuder jag?
 • Hur vill jag att min målgrupp beskriver mig och mitt personbrand?
 • Vilka känslor vill jag väcka hos mina målgrupper?
 • Vilka budskap vill jag förstärka? Hur vill jag låta? Vad berättar jag om eller vad tar jag ställning till?
 • Eller vad vill jag visa eller hur vill jag se ut? På vilket sätt stöder det visuella mina mål?