Minneslista för marknadsföringen – 13 tips för effektiv marknadsföring

En lysande affärsidé, helt enkelt genial! Men var dröjer kunderna? Minneslistan för marknadsföring tar upp 13 punkter som hjälper dig att väcka kundernas intresse.

Ett fel som många nya företagare begår är att glömma marknadsföringen. Det räcker inte att affärsidén är lysande, om kunden inte vet något om dig. Även om produkten eller servicen är utmärkt, hittar kunden inte dig om du inte lockar honom till dig.

I god tid innan företaget grundas ska du tänka ut svaret på dessa tre frågor:

Vem är min kund?

Var är han? Var och hur når jag min kund?

Varför skulle han köpa av mig och inte av min konkurrent?

Marknadsföringsbudgeten riktas på olika sätt, beroende på bransch och kundgrupp. Det första steget är att lära känna din kärnkundgrupp. Var rör kunderna sig och när? Vilka hobbyer har de, vad läser de, vad tittar de på? Hur ska de tilltalas?

Diverse företagsregister, som telefonförsäljare prånglar på nya företagare, ger inte nödvändigtvis kunder. Däremot lönar det sig att genast i början skapa ett eget stamkundsregister och begära marknadsföringstillstånd av kunderna. Kom ihåg att studera dataskyddslagstiftningen. Börja med att läsa (på finska) Yrittäjän tietosuojaopas. Det är alltid billigare att sälja mer till en gammal kund än det är att skaffa nya kunder.

Naturligtvis lönar det sig också att bekanta sig med internet och sociala medier. Där finns människor av alla slag och där letar de efter information.

Den nya företagarens minneslista för marknadsföring:

 1. Kom ihåg marknadsföringen redan när du anhåller om finansiering och gör upp bud-geten – det ska du inte pruta på.
 2. Ge ditt företag ett namn som fungerar bra i nätet och vars domännamn är ledigt. Välj en e-postadress enligt ditt domännamn. Det ger ett proffsigt intryck och ditt företag verkar mer imponerande, också om du arbetade ensam. I praktiken sköts registrering-en av domännamnet till exempel av ett företag som skapar och upprätthåller webbsi-dor. Du hittar sådana företag i nätet med sökorden registrera domännamn.
 3. Alla är på webben. Se till att din webbplats motsvarar dina kunders behov. Var tydlig och använd korta och koncisa uttryck hellre än tröttsamma spetsfundigheter. Det är viktigt att webbplatsen också fungerar på mobila enheter. Webbplatsens bilder och vi-deoklipp blir kronan på verket. Allt detta kräver tid och pengar, men är inte dyrt direkt.
  Läs mer om att bygga upp en webbplats.
 4. Ta väl hand om dina sociala medier; det är där ryktet sprids. Kom ihåg att uppdatera dina kanaler i sociala medier regelbundet och ladda alltid upp något intressant. Du kan också köpa mer synlighet för dina inlägg. Ladda ner: Aloittelijan opas Facebook-mainoksien tekoon.
 5. Ta reda på vilka som är dina konkurrenter och vad de gör. Hur urskiljer dina kunder dig? Varför köpa av just dig? Erbjuder du något nytt och bättre?
 6. Ta reda på vilket det högsta priset är som din kundgrupp är villig att betala. Sälj inte till underpris, kom ihåg att volymerna i början brukar vara små. För den nya företagaren är priset inte den primära konkurrensfördelen.
 7. En marknadsundersökning, även en mindre sådan, hjälper till och betalar sig troligen.
 8. Anslut ditt företag till tjänsten Google My Business.
 9. När du kommer igång kan du läsa mer om Google Ads, som hjälper dig att rikta sök-ningar till din webbplats. Bekanta dig också med datastyrd marknadsföring, dvs. riktad digital marknadsföring som grundar sig på kundens profilering och beteende samt de spår kunden lämnar i internet.
  Läs mer om digital marknadsföring.
 10. Sätt dig i kundens situation. En reklam lockar inga kunder, ens på ett synligt ställe, om den inte erbjuder något nytt eller intressant. Vid varje marknadsföringsåtgärd – vare sig det gäller en tidnings- eller TV-annons, en flyer, pins eller mediekampanj – ska du ställa dig frågan ”var ser kunden reklamen och vilken reaktion vill jag ha?” Tryckt re-klam fungerar fortfarande, men är det rätt verktyg för just din målgrupp?
  Läs mer om marknadsföringsmaterial.
 11. Observera att vissa krav kan ställas på marknadsföringen. Det ska till exempel tydligt framgå av materialet att det gäller en reklam och vem som har gjort reklamen. Material som hänvisar till en fortgående reaförsäljning är exempel på olämplig marknadsföring.
  Läs mer på finska: Mainonnan säännöt.
 12. Skapa nya kontakter men använd också dina gamla kontakter. Kunderna är männi-skor och människor har olika inställning till bekanta och obekanta saker.
 13. Även i vårt digitala tidevarv fungerar visitkort för utbyte av kontaktuppgifter. De är bil-liga och försvinner inte med telefonen.

Ett brett urval gratis dokument- och avtalsmallar

Dessa och andra blankettmallar hittar du i medlemstjänsten:
Registerbeskrivning
Avtal om överföring av registerinformation
Personuppgiftsbiträdesavtal
Gå till Dokumentbank