Mainonnan säännöt

Markkinointia ja mainontaa ohjaavat monenlaiset lait ja käytännöt, joita sinun on noudettava yrittäjänä. Ne koskevat esimerkiksi hintojen esittämistä, tekijänoikeuksia ja tiettyjen tuotteiden mainostamista.

Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi, että kyseessä on mainos ja kuka mainostaja on. Mainos on voitava tunnistaa mainokseksi esitystavasta ja mainosvälineestä huolimatta – piilomainonta on kielletty.

Mainontaa sääntelevät muun muassa kuluttajansuojalaki ja laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa. Myös EU:n tietosuoja-asetusta täytyy noudattaa.

Esimerkiksi kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalle suunnattu markkinointi ei saa olla:

  • hyvän tavan vastaista
  • sopimatonta
  • sekaannusta aiheuttavaa
  • totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa
  • puutteellista olennaisten tietojen osalta
  • aggressiivista

Vertaileva markkinointi ei ole sallittua, jos ilmaisun sisältöä ei voida näyttää toteen, markkinointiin liittyy kilpailijoiden halventamista tai se on harhaanjohtavaa. Hyvän tavan vastaisena markkinointina pidetään esimerkiksi ilmaisua ”alan markkinajohtaja”, jos yritystä ei voida pitää toimialansa johtavana yrityksenä.

Myös kuluttajille suunnattujen alennusmyyntien ja tarjousten ilmaisemiseen markkinoinnissa on kuluttaja-asiamiehen linjaus. Linjaukseen markkinointiarpajaisista kannattaa tutustua, mikäli suunnittelet arvonnan järjestämistä kuluttajille myynnin edistämiseksi. Tiettyjen tuotteiden, kuten alkoholin mainostamiseen liittyy rajoituksia, samoin muun muassa lapsiin kohdistuvaan mainontaan.

Lisätietoa mainonnan sääntelystä saat esimerkiksi Suomi.fi-palvelusta ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta (KKV).

Digimarkkinoinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa tekijänoikeuksiin, yksityisyyden suojaan ja siihen, että markkinointi on tunnistettavissa markkinoinniksi. Sosiaalisen median palveluilla on myös omat mainontaa koskevat sääntönsä.

Tekijänoikeudet

Yritystoiminnassa hyödynnetään usein myös muiden luomia tuotoksia, joita suojaavat tekijänoikeudet. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjalliset materiaalit, musiikki ja audiovisuaaliset aineistot. Aineiston käyttöön liittyvät lupa- ja sopimuskäytännöt on tärkeää tuntea, sillä tekijänoikeuksien rikkominen voi johtaa korvausvelvollisuuteen tai jopa rangaistukseen. Niitä voi aiheutua, vaikka olisi toiminut vahingossa – tekijänoikeuksien kohdalla se ei ole lieventävä asia.

Tekijänoikeus kuuluu teoksen tehneelle ihmiselle eli teoksen luoneelle luonnolliselle henkilölle. Hänellä on lähtökohtaisesti yksinoikeus päättää teostensa käytöstä. Siksi et saa esimerkiksi kopioida vapaasti toisen tekemiä markkinointimateriaaleja, vaikka ne olisivat saatavilla internetissä. Tekijänoikeus on voimassa verkossa siinä missä muissakin paikoissa. Toisen artikkelien ja muiden aineistojen käyttäminen edellyttää luvan hankkimista.

Verkosta kopioitujen kuvien käytössä on aina muistettava, että luvan hankkiminen etukäteen on varmin tapa välttyä ongelmilta myöhemmin. Jos markkinoinnissa käytetään tunnistettavaa kuvaa henkilöstä, on häneltä saatava lupa kuvan käyttöön. Julkisella paikallakaan otettua kuvaa ei saa käyttää markkinoinnissa ilman kuvissa näkyvien henkilöiden lupaa.

Lataa Tekijänoikeuksien ABC aloittavalle yrittäjälle

Tämän oppaan avulla tiedät perusasiat tekijänoikeuksista ja osaat hankkia lisää tietoa yritystoimintasi kannalta tärkeistä asioista.

Näin huomioit tietosuojan

Kaikkien yritysten on syytä perehtyä tietosuojalainsäädännön perusteisiin, sillä ne määrittelevät, kuinka henkilötietoja saa käsitellä. Henkilötietoja sisältävät esimerkiksi kanta-asiakasrekisterit ja uutiskirjeen postituslistat. Tietosuojalainsäädännön noudattaminen vaatii tietoisia toimenpiteitä erityisesti digimarkkinoinnissa.

Laaja valikoima maksuttomia asiakirja- ja sopimusmalleja

Nämä ja muut lomakepohjat löydät jäsenpalvelusta:
Rekisteriseloste
Tiedonsiirtosopimus
Sopimus henkilötietojen käsittelystä
Asiakirjapankki

Tietosuoja ja suoramarkkinointi

Sähköistä suoramarkkinointia ovat sähköposti-, teksti-, ääni- ja kuvaviestit. Kun yritys haluaa lähettää sähköistä suoramarkkinointia yksityishenkilöille, tarvitaan siihen aina heidän suostumuksensa ennalta. Yritykselle lähetettävään mainontaan ei tarvita suostumusta, mutta yrityksellä täytyy olla mahdollisuus mainonnan kieltämiseen.

Palvelun tarjoajan tai tuotteen myyjän on annettava tiedon keräämisen ja jokaisen sähköisen suoramarkkinointiviestin yhteydessä asiakkaalle mahdollisuus kieltää yhteystietojen tai henkilötietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin helposti ja maksutta.

Markkinoija vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään lainmukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa siis myös yhteistyökumppaninsa toimista. Esimerkiksi suoramarkkinointikirjeiden postitus saatetaan ulkoistaa tulostus- ja postipalveluja tarjoavalle yhteistyökumppanille. Tällöin markkinoijan asiakkaiden tai potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja käsittelevät muutkin kuin markkinoija.

Perinteiseen suoramarkkinointiin, eli postitse tai puhelimitse tehtävään suoramarkkinointiin, ei tarvitse pyytää kuluttajalta suostumusta ennakkoon. Markkinoijan täytyy kuitenkin kertoa, mistä tiedot on saatu ja että kuluttajalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi.

Yrittäjä, älä jää ongelmasi kanssa yksin! Neuvontapalvelumme auttaa jäseniä maksutta esim. laki- ja veroasioissa!

Liity jäseneksi

Lataa tietosuojaoppaamme

Mitä yrittäjän tulee tietää GDPR-asioista? Yrittäjän tietosuojaopas avaa asiat konkreettisesti. Oppaasta saat myös käytännön toimintaohjeet.